Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آنها که پاک می بَرَند و آنها که پاک می بازند! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:02

محمد عالم افتخار«ده روز رخصتی بخاطر سربریدن یک حیوان (قربانی1)»؛ سرنامه نوشتار تکاندهنده ای است که به تازه گی درج برخی از ویبسایت ها گردیده است. نویسنده محترم این نوشتار محترم حکیم مهری اند که بنده شناختی از ایشان ندارم ولی به نظر میرسد که قلمزن یا ژورنالیست حرفه ای؛ نبوده و نیز نواندیش دینی یا منتقد روشمند سنت ها نمیباشند و هر از گاهی؛ درد هایی از جامعه را که روح و وجدان شان را شدیداَ به آذیت و شکنجه می اندازد؛ در حد توان و با ساده گی تحلیلی و تعلیلی؛ فریاد میدارند.
از لحاظ هایی؛ زیبایی و جذابیت و نیز اهمیت ویژه طرح و فریاد محترم حکیم مهری در همین خصوصیت ایشان نیز نهفته است؛ چرا که به وضوح نشان میدهد که نقد و نفی دنباله روی های کورـ کورانه و برده وار از رسوم و سنن کهنه و زمانزده؛ ویژه روشنفکران و دیگر اندیشان نمانده بلکه لایه های هرچه فربه تر توده های مردم عام را نیز در بر گرفته است.
باری؛ نظر به محاسبه ایشان؛ از روز چهار شنبه 18 سنبله تا جمعه 26 سنبله در افغانستان، تعطیلات بوده که یا مستقیما به بهانه سربریدن یک حیوان قربانی (روز های عرفه و اول و دوم و سوم عید اضحی) تعمیل گردیده و یا به دلیل روز های واقع شده میان ایام تعطیل عید و دو رخصتی جمعه آغاز و پایان هفته هم، عملاً تعطیل و بیکاری و بیکاره گی سرتاسری بوده است.
میتوان اندکی بر این محاسبه انتقاد کرد که چهارشنبه تعطیل دیگری بود و پنجشنبه ضایع شده میان آن تعطیل و تعطیل جمعه از این حساب قابل تفریق است که درین صورت نیز؛ هشت روز(جمعه تا جمعه) میتواند در تیر رس انتقاد جناب حکیم مهری باقی بماند و اینهمه ایام به تعطیلی و کار پرتایی گذشته نیز نظر به محاسبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محترم مهری؛ در سطح ملی و کشوری وقت کشی تبه کنی است!
جناب مهری؛ درین نوشتار بر دم و دستگاه حکومت بیچاره افغانستان بار ملامت می گذارند که نتوانسته وقت و زمان را درست مدیریت نموده و از زیانهای اینهمه در بیکاره گی سپری شدن فرصت های گرانبهای تولیدی و خدماتی و اقتصادی که زیان مادی آن برای مردم و کشور؛ به ارزش ملیارد ها افغانی سر میزند؛ جلوگیری نماید. در حالیکه این مورد علی الظاهر آنقدر ها به توان و اراده حکومت افعانستان یا حکومات کشور های به لحاظ معنوی و سیاسی ضعیف و زبون مماثل ما، ارتباط نداشته از میراث های سنگین و سهمگین بر جامانده از پیشینیان اسلامی است که توسط قدر قدرتان حالیه استیلای عربی ـ اسلامی هم با تهدید و تطمیع و سایر ذرایع؛ نافذ و جاری نگهداشته میشود و تازه به تازه در جهت حفظ و تقدیس و تداوم آن؛ جهاد های فی سبیل الله طالبی و داعشی...!! هم ساری و جاری میباشد!
باز گشت به سلف و به عقب؛ حالیه میلان اصلی حاکمان بیشتر جوامع نامنهاد اسلامی است؛ چنانکه در همین راستا منجمله در ترکیه که پیشتر رخصتی عید اضحی یک روز بود؛ امسال به همان چهار روز مروج در عربستان و کشور های دنباله رو افزایش یافت و در نتیجه با جمع رخصتی های «بین دو رخصتی» و جمعه ها و تعطیلات اروپایی "شنبه و یکشنبه" «ده روز رخصتی بخاطر سربریدن یک حیوان (قربانی(»؛ بی کم و کاست تحمیل و اجرایی گردید.
قابل درک است که زیانهای اقتصادی و اجتماعی وارده بر جامعه نسبتاً پیشرفته در صنایع و زراعت و خدمات تولیدی و توریزم... ترکیه چندین برابر بیشتر از زیان های وارده بر افغانستان می باشد و خلاصه کلام؛ هیچ کشور و مردمی در عید سربریدن قربانی و حج؛ جز زیان های هنگفت گوناگون؛ چیزی بر نمیدارد و تنها و تنها کسب کننده سود های عظیم این آیین ها عربستان سعودی و برخی لایه های روحانی نما و کلان شونده مذهبی اینجا و آنجاست. چنانکه حسب ارقام بودجوی عربستان تنها عواید مستقیم حج این کشور تا به مرز 47 ملیارد ریال در سال میرسد!(2)
لذا مبارزه در راه رهایی از اینهمه گرفتاری ها و اسارت سرشار از قبیح ترین تحمیق و استحمار مسلمانان؛ ضرورتی مبرم است ولی امر سرسری و دلبخواهی سهل و ساده ای نیست و حتی گام برداشتن و قلم زدن مبتدیانه درین استقامت ریسک دارد و پر مخاطره میباشد!
از قدیم مثل مشهوری بوده که وقت؛ طلاست!
ولی در آن زمانه ها هنوز کشف نشده بود که در واقع ماهیت زمان و وقت چه هست؟
خصوصاً در قرن بیستم با اینشتاین و پس از اینشتاین؛ زمان به مثابه «بُعد چهارم» کشف گردید، اما درک اینکه زمان بُعد چهارم هستی و به ویژه در مورد بشر و متعلقات او؛ از لحاظ سلسلهء اهمیت؛ حتی بُعد اول می باشد؛ هنوز نزد مردم عامه نی؛ که نزد خیلی از سکانداران علوم بشری رضائیت بخش نیست. اینان غالباً به طور دلبخواه و غیر مسؤلانه یا زمان را مورد بحث و اعتنا قرار نمیدهند و یاهم با آن بازی هایی لفظی به راه می اندازند؛ البته عجالتاً از هیچ دست اندر کار علوم بشری توقع نمی رود که با مفاهیمی چون « Time-Space  » ( فضا ـ زمان ) همه جانبه مجهز باشد؛
ولی اینکه فرد و جامعهء بشری چه از لحاظ جسمی و کتلوی و چه از لحاظ روحی و فرهنگی؛ بدون شناخت زمان؛ شناختنی نیست باید وسوسهء مداوم دانش پژوهان بشری باشد؛ چنانکه «سرمایه» اساسی بشر مخصوصاً به عنوان فرد ـ جز مقداری از زمان نیست:
سرمایه یک نفس عمر؛ آنهم به باد دادیم    در خورد و خواب نیمی؛ در اضطراب نیمی
(شاعر اندیشمند بیدل)
بُعد زمان و محاسبهء دقیق همیشه گی آن در مورد باور ها، افسانه ها، اساطیر، پدیده های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اهمیت مافوق درجه دارد؛ یعنی بالاتر از آنکه عدم دقت در محاسبهء زمان ـ حتی به اندازهء میلیونم ثانیه ـ در پرواز و نشست طیارات، سفاین فضایی، فعالیت آزمایشکاه های فیزیک هستوی و... حتماً فاجعه به بار می آورد؛ به همینگونه سبکسری و کم التفاتی و بی التفاتی در بارهء بُعد زمانی اندیشه ها و باور ها و اعتیادات در فعالیت های بشری فاجعه آفرین است.  حتی خدایان و ادیان بشری چیز های فرا زمانی نیستند!!
علت انبوه غیر قابل تصور بدبختی ها و گرفتاری های بشر؛ همانا زمان نشناسی و زمان گم کرده گی اوست!
زمان؛ نه تنها بایستی در واحد هایی چون روز کاری و تولیدی فردی و اجتماعی و دولتی و کارگاهی ... ارج نهاده و قدر دانسته شود بلکه بر اساس ثانیه ها و ثالثه ها و تا لمحه های «ثابت پلانگ» مورد استفاده و استفاضه بشریت و ملت ها و افراد آن ها قرار گیرد!
وقتی زمان نداریم؛ هیچ نداریم و وقتی زمان را نمی شناسیم؛ هیچ چیز از هستی و زنده گانی را نمی شناسیم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رویکرد ها :

1 ـ
ده روز رخصتی بخاطر سربریدن یک حیوان (قربانی(


نویسنده: حکیم مهری

اولا” برای آن های که درین ده روز به صد ها کار های مهمی را که باید انجام میدادند و نتوانستند صبر و شکیبائی می خواهم. خوب البته اوشان تنها نبوده اند ما کسانی را داریم که فقط روز مره بخاطر عدم موجودیت یک درآمد ثابت نیاز به کار دارند تا برای فامیل شان نفقهء تدارک کنند که نتوانستند. یک حمال و یک کراچی ران و بسیاری ران ها که چشم براه اند چه وقت این ده روز سپری میگردد تا مردم دوباره به کار وبار عادی برگردند و ایشان بتوانند یک لقمه نان همیشگی را پیدا کنند.
آیا لازم نیست تا بگویم باید بحال این مردم و این کشور یک گریهء جانانه کرد. مگر نمی شد تا صرف برای یک روز قربانی انجام می شد و بعد مردم می رفتند دنبال کار وبار شان.
ده روزیکه تمامی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سایر کسب و کار سقوط می کند و ما صرف برای کشتن یک حیوان ازینجا به آنجا و اینطرف و آنطرف سرگردانیم . مگر نمی شد همین کار را در سایر روزها انجام میدادیم.
درکشور های که برای زنده گی کردن دقیقه گزرانی می کنند برای هر مطلب پلان و برنامهء است ولی درین کشور بدبخت برای یک روز سنتی ده روز مرخصی .
این رهبران نمیدانند که در یک کشور چی نیازی وجود دارد ؟ آیا ده روز مرخصی بخاطر هیچ و پوچ درد آور نیست؟ اگر کسی وجود داشته باشد تا خسارات ناشی ازین ده روز را از نظر اقتصادی محاسبه کند شاید ملیارد ها افغانی شود ولی حیف که مارا کیک هم نمی خورد.
امروز چارشنبه و فردا و جمعه هم مرخصی است . ازچارشنبه گذشته شروع و شنبه آینده مردم خسته و درمانده دوباره به کار وبار عادی ء شان شروع می کنند . ایا یک بار ازخود پرسیده ایم که این ده روز برای ما جز ضربه زدن به اقتصاد خانواده چه بخشید؟ جز خسته گی و درمانده گی چی کاری مفیدی انجام دادیم و چنین توقعی تا چه وقت باید مردم را نابود کند؟ مگر نمی شد تا همین قربانی را در یک روز انجام داده و برای روز بعد دنبال کار وبار مان می رفتیم تا درمان درد آنهای می شدیم که برای یک لقمه نان دقیقه شماری می کنند. آیا تآسف نیست که ما هیچ اندیشهء نداریم تا برای ملت و مردم چی کاری باید انجام دهیم تا نیاز مردم برطرف شود .تا بکی ؟ این مردم و این رهبران گاهی با خود فکر کرده اند که در برابر این ملت چی مسؤلیتی دارند؟ دقیقا” نه و اگر میداشتند هرگز چنین بی مبالاتی ء را تحمل نمی کردند. گذشتن از مقابل هر پدیدهء خیلی سهل است ولی اگر در مورد پیامد آن اندکی باندیشیم بعد میدانیم که چی جفائی را درحق انسان و انسانیت متقبل می شویم.
دوستان شاید بعضی ها فکر کنند که من مبالغه کرده ام و ده روز یک رقم درست نیست. پس می توانید حساب کنید . شما ها قبل از آمدن عید ازچارشنبهء گذشته رخصتی کرده اید که ده روز یک حساب دقیق است. در یک کشوری که مردم به یک لقمه نان از عزت شان ، شرافت شان و حتی عفت شان می گزرند تا لقمهء برای ادامهء زنده گی پیدا کنند ده روز نشستن درخانه و مرخصی کردن گناه نیست؟ ایا درین ده روز نمی توانستیم بیشترین کار های اداری، اجتماعی ، ساختمانی و غیره را که شدید ترین نیازی به آن دیده می شود انجام میدادیم. آیا گاهی فکر کرده ایم که آن کارگر که روزهارا به انتظار پیدا کردن کاری روی جاده ها منتظر است تا لقمهء حلالی برای فامیلش تدارک ببیند چی دردی را کشیده باشد. آن مسافری که میخواست خودرا برای دیدن اقاربش برساند چی قدر رنج کشیده باشد؟ آن حمالی که فقط به کار روز مره وابسته است چقدر انتظار کشیده باشد تا این ده روز بیهوده سپری گردد؟ مسؤول این همه درد و رنج کی است بازهم کشور های بیگانه؟ نه این ما هستیم که درحق خود و همنوع خود جفا می کنیم. این رهبران باید بدانند که روزی فرا خواهد رسید تا وجدان شان ندا بلند کند که چی می کنید چرا برای درمان درد ها و آلام مردم خودرا به بی تفاوتی زده اید و با بستن راه های عبورو مرور مردم خودرا زنجیر پیچ کرده اید. مگر این مردم و این ملت حق ندارند زنده گی کنند و شکم شان برای حد اقل یک روزی سیر باشد. کشیدن تابوت یک فرد به شانه و دعوت کردن چند محصل و یا شاگرد نمی تواند درمان گر درد های مردم باشد. ما روزانه صد ها شهیدی داریم که نیاز به دلجوئی دارند مگر آنها انسان نبودند؟ مردم نان می خواهند ، مردم به سرپناه نیاز دارند ، مردم به آب نوشیدنی نیاز دارند. آن بدبخت های که شدید ترین عذابی را بخاطر بودن در دیار بیگانه متحمل شدند و برای دور شدن ازین رنج و عذ اب به وطن و کاشانهء شان برگشتند حق ندارند حد اقل یک لقمه نانی داشته باشند تا برای دوباره زنده گی کردن آماده شوند. رهبران خوابیده، مردم لمیده ، انسانهای بی تفاوت بیدار شوید. همه چیز تنها وابسته به قربانی نیست. کمائی کردن ثواب خیلی راه ها و و سیله های دیگر دارد . شکم یک انسان گرسنه را سیر کنیم و بدانیم که خداوند ده ها اجر بالاتر از قربانی دارد. و سرانجام آنهم قربانی ایکه فقط بخاطر تظاهر انجام می شود و گوشتش برای تبارز دادن فقط به خانهء اقارب میرود.
جهان پوچ ازحرص و هوس لبریز میباشد – به عقبی هم رسیدیم جز همین دنیا نشد پیدا.

2  ـ

در آمد عربستان از حج چه مقدار است؛
این گزارش را مرور  نمائید:
امسال کاهش تعداد حجاج، رکود نسبی در فعالیت اقتصادی حج را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام سعودی گفت براساس برنامه اقتصادی «نگاه 2030»، درآمد حج تا سال 2030 باید به مرز 47 میلیارد ریال عربستان (12.53 میلیارد دالر) برسد.
بر این اساس، «مروان عباس شعبان»، رییس کمیته ملی حج و عمره و عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مکه در این باره گفت: «آمار و ارقام فعالیت های اقتصادی بسته به تعداد حجاج و قدرت خرید و نیز ملیت آنها هر سال متفاوت است. اما امروز این آمار به بالاترین سطح خود نرسیده است».
کاهش تعداد حجاج، رکود نسبی در فعالیت اقتصادی حج را به دنبال داشته است. شعبان این مسئله را ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی در برخی کشورهای منطقه دانست و پیش بینی کرد کاهش درآمد حج تا سه سال آینده ادامه دارد. البته وی مدعی شد با تکمیل مراحل زیر ساختی برخی پروژه ها، حج در آینده با افزایش درآمد همراه خواهد بود.
رییس کمیته ملی حج و عمره عربستان گفت که طبق برنامه «نگاه 2030»، از سال 2020 به بعد، افزایش درآمد حج آغاز شده و در نهایت به 47 میلیارد ریال سعودی (12.53 میلیارد دالر) خواهد رسید.
وی افزود: «با تکمیل این پروژه های مقدس، عربستان در سال 2020، ظرفیت پذیرش 3.7 میلیون و در سال 2024، ظرفیت پذیرش 6.7 میلیون حاجی را خواهد داشت».
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی عربستان نشان می دهند که تعداد کل حجاج در عربستان تا شبانگاه شنبه 10 سپتامبر، به 1.8 میلیون حاجی رسید که 1.3 میلیون نفر از آنها از خارج عربستان آمده اند.
عربستان در سال گذشته 1.95 میلیون حاجی را پذیرش کرده است که این تعداد در مقایسه با سال قبل یعنی 2014، 7 درصد کمتر شده است. بر اساس یک بررسی که با پیش بینی حضور حدود ۲ میلیون مسلمان در مراسم حج سال ۲۰۱۴ در مکه صورت گرفته است، درآمد عربستان سعودی از این مراسم ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند برنامه های بلند پروازانۀ سعودی ها برای درآمدزایی هر چه بیشتر از حجاج بیت الله الحرام یکی از دلایل وقوع حوادث ناگوار و تلفات حجاج است؛ زیرا در حالی که اماکن مقدس مکه و مدینه ظرفیتی محدود دارند، مقامات سعودی برای محقق کردن درآمدهای مورد نظر خود از حجاج، جمعیتی بیش از ظرفیت این اماکن را به این سرزمین ها دعوت می کنند که در موارد بسیار به بروز حوادث ناگواری چون حادثۀ منا (با مرگ و میر 7000 نفری) در عید قربان سال گذشته منجر می شود.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 96 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.