Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

استراتیژی جدید امریکا در افغانستان یا فاز جدید جنگ درافغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
شنبه ، 11 شهریور 1396 ، 08:53

عبدالوکیل کوچیدونالد ترامپ زمانی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا با ایراد بیاناتی که بیشتر مصرف داخلی داشت توجه مردم امریکا وجهانیان را بخود جلب نموده حرفهایی از قبیل بررسی لزوم عودت نظامیان امریکایی از دیگر کشور ها به ایالات متحده وبیهوده گی لشکر کشی بکشور های دیگر وپس کردن بار گران هزینه های جنگی وغیره را از الویتهای کاری خود بیان کرده بود.

واما در حال حاضرچنان بنظرمیرسد که بجز اندک تغیرات ساختاری، جابجایی کادرهای دولتی وباز نگری نسبی در قوانین وصدور احکام پرسروصدا، دیگر برنامه های کاری آقای ترامپ  اکثراً درسیستم همان راهبردی سیاستهای اخلاف آن متمرکز بوده است.
چنانچه حضورپرتحرک نظامیان امریکایی در چوکات ناتو ،جامعه جهانی وبعضاً بشکل مستقلانه در شرق میانه ، افغانستان ودیگر نقاط جهان ، ادامه موضعگیری های سیاسی نظامی دولتهای قبلی ایالات متحده در قبال کشورها ومسایل جهانی در سازمان ملل متحد  وشورای امنیت وتعقیب همان سیاستهای گذشته در سازمانها وپیمانهای سیاسی نظامی واقتصادی منطقوی ودر چند ماه اخیر هوشدارهای مکرر به روسیه ،چین واخطاریه ها ی پرسر وصدا وپی درپی بکشورهای ایران، ونزویلا ،سوریه و کوریای شمالی اینها همه بیانگرهمان سیاستهای گذشته است که در زمان جورج بوش  واخلافش پایه گذاری شده بود.
استراتیژی جدید امریکا در افغانستان که با نفسهای تازه در میان ابهامات واظهارات شتابنده ، کوها وکوهپایه های افغانستان را در می نوردد ، از دوام حضور نظامی امریکا درافغانستان حکایت داشته واعزام چهار هزار نظامی دیگر در دست بررسی است .
حرف تازه ی که در استراتیژی جدید امریکا بنظر میرسد یاد آوری کمکهای میلیارد دالری امریکا به پاکستان است وبرای نخستین بار به رژیم پاکستان بخاطر حمایتش از تروریزم اخطار وهشدار داده شده است که رویکردهای خود را در قبال تروریزم عوض کند وتعهد خودش را به تمدن نظم وصلح نشان دهد .
پاکستان : کشور بی بنیاد وتحمیل شده پاکستان این دانه سرطانی بجامانده از استعمار انگریز که بقا وموجودیت خود را در نا آرامی همسایگان وبخصوص افغانستان می بیند تا کنون به هیچ تعهدات خود در منطقه وجهان پابندی نداشته همواره برای جهانیان دروغ گفته وبرای هند وافغانستان درد سر ایجاد میکند .
استراتیژی جدید امریکا زمانی اعلان میشود که عوامل نفوذی پاکستان دربرخی ازقدمه های دولت وقسماً در پارالمان کشور نفوذ داشته وگروه های تروریستی صادرشده از خاک پاکستان در گوشه ونقاط کشور تسلط دارند. رژیم  پاکستان این سازمانده جنگهای نیابتی در افغانستان که از لحاظ اقتصادی وابسته به امریکاست میتواند میزان صداقت دولت خود را مبنی بر دست کشیدن از حمایت تروریزم وادامه جنگ درافغانستان را با کارایی صلح خواهانه وصداقت کامل در عمل نشان دهد. باید گفت  که در هردو صورت موضعگیری آینده دولت پاکستان در قبال اوضاع  افغانستان متناسب به راهبردی دولت امریکا در قبال پاکستان است وبا اخطاریه های واهی نمیشود جهان را قانع ساخت .
ایران : رژیم ملایی ایران که در رقابت با امریکا ومتحدان نزدیک آن ، با خط ونشان کشیدنها مواضع خود را در منطقه بسط وگسترش میدهد . با اینکه  دولت ایران از استراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان چگونه برداشتی  دارد ، راهکار های بعدی هردو طرف آنرا درآینده مشخص خواهند ساخت .
بهر صورت  ایران اوضاع سیاسی نظامی افغانستان را همواره زیر نظر داشته  گفته میشود برخی عوامل نفوذی رژیم ملایی ایران بنام مهاجر ومستاجر ، اهل کسبه و امداد گر ، کمک رسان وعالم دینی با اعمارو ایجاد مراکز تبلیغاتی ، تکایا ، حسینیه ها و خیریه ها ، اصلاً فرهنگ وپول رایج وسیاست جاری ایران را در بین مردم ولایات مرکزی وغربی کشور بخصوص شیعه نشین مزورانه تبلیغ وترویج میکنند . بیم آن میرود که جوانان ساحه فعالیتهای آنها اسیر تبلیغات  عوامل نفوذی وشعبده بازان روحانیت عصر حجر شده وبا مغز شویی آنها زمانی در چوکات استراتیژی اعلام ناشده ایرانیها قربانی شورشهای مسلحانه آینده زادگاه خود شوند زیرا شواهد وقراین از روابط نسبی ومحتاطانه ایران با برخی از گروه های طا لبان پرده بر میدارد .
روسیه : دولت روسیه که استراتیژی جدید امریکا در افغانستان  را  بدست کم نگرفته با نگاه دقیق آنرا مورد توجه قرار خواهد داد . دولت روسیه از گذشته ها اوضاع افغانستان را زیر ذره بین دارد و مواضع خود را در عرصه های داخلی وخارجی  با میزان رشد اوضاع جاری کشور ما و متناسب به موقعیت رقبای خارجی خود در افغانستان مشخص میسازد . بآنکه توجه دولت روسیه مبنی بر آماده گی های لازم برای مقابله با خطر تروریزم در آسیای میانه متمرکز هست بعید بنظر نمی رسد که روسیه تماس های ضروری ورویکرد های سیاسی لازم در رابطه جنگ وصلح افغانستان ونا آرامی های اخیر تدابیرعملی وتصامیم بازدارنده در افغانستان مدنظر داشته باشد . اما ناگفته نباید گذاشت که برغم مواضع متفاوت ایالات متحده  وروسیه در قبال اوضاع افغانستان در برخی مسایل برخوردهای مشابه دولتهای روسیه وامریکا با دولت افغانستان وجوه مشترک هردو ابر قدرت را در افغانستان گره می زند  .
هند : دولت هند در قبال اوضاع افغانستان از همان آغاز الی اکنون با سیاست صلحجویانه ،همکاری برادرانه ،دوستی ،حسن همسایگی ، باز سازی وعمران کشور ما نقش بزرگی دارد .همچنان فراخوان دولت ایالات متحده با استراتیژی جدید امریکا درافغانستان دولت هند را در رابطه به سهمگیری بیشتری  در قبال اوضاع افغانستان تشویق مینماید که بر مبنای آن درمسیر همکاریهای هند به افغانستان گام تازه ی برداشته خواهد شد . هند که از تنشهای ماجرا جویانه پاکستان همواره رنج می برد،  اکنون وقت آن رسیده است که با افغانستان وجامعه جهانی دریک جبه مشترک علیه تروریزم بیشتر از زمان گذشته تلاش نموده با راهبردی توانا در جاده های پر پیچ وخم صلح  از دهلی تا قله های آسمایی  گام های بلندتر ی بردارد .
چین : دولت چین با رعایت روابط نیک همسایه داری با افغانستان وبا در نظرداشت متحدین بزرگ تجارتی کشورهای بزرگ جهان وروابط تنگاتنگ با پاکستان اوضاع افغانستان را بشکل محتاطانه پیگیری میکند . موضعگیری چین درقبال جنگ با تروریزم  و قرار داشتن درکنار جامعه جهانی از یکسو ، از سوی دیگر موجودیت روابط متحدانه با پاکستان موقف چین را در قبال اوضاع افغانستان دشوار ساخته ولی با توجه به استراتیژی جدید امریکا در افغانستان با پروسه صلح افغانستان نقش فعال منطقوی خود را ایفا خواهد کرد .
آنچه از حال وهوای کنونی بر می آید استراتیژی جدید امریکا در قبال اوضاع افغانستان در زمانی صادر میشود که چندی قبل از آن برغم موجودیت بیشتر قوای نظامی جامعه جهانی وناتو جنگ وتروریزم درین کشور نی تنها مهار نگردیده بلکه جنگ گروه های تروریستی بشکل بیسابقه ی گسترش یافته ونیروهای تروریستی طالب ،داعش ،القاعده  ،عرب وعجم بسا گوشه ونقاط کشورما را در تحت تسلط خود دارند . همین اکنون پس از نشر استراتیژی جدید امریکا در رابطه به افغانستان ، طالبان بزعم خود شان ادعای تسلط بر چهل فیصد خاک کشور را کرده اند . در چنین حال وهوا از استراتیژی جدید چه انتظاری خواهد داشت ؟ آیا طالبان به میز مذاکره خواهند آمد یا جنگ در افغانستان شامل فاز جدید خواهد شد ؟ پاسخ آنرا زمان خواهد داد .
بقول منابع خبری بنقل از سایت همایون تحت عنوان استراتیژی جدید امریکا وانتظار بیهوده آمده است «استراتیژی جدید هما نند استراتیژی کهنه هدفی جز ادامه حضور امریکا وحفظ حالت جنگی در افغانستان ومنطقه نمیتواند داشته باشد » از قراین بر می آید که تاکیدات امریکا برحضور نظامی درافغانستان وپافشاری طالبان بر ادامه جنگ در افغانستان اشاره بر یک موضوع دارد .
در جای دیگر همین سایت  زیر عنوان معاهدات ننگین .....آمده است که «امریکا از وضعیت وحال وهوای نا امنی در کشور ما که در حالت بی سرنوشتی بسر می برد سخت راضی بنظر میرسد بدلیل اینکه عملکرد اینها در نبود یک حکومت یا یک دولت جوابگو زمینه فعالیت شان گسترده تر میگردد »
با توجه به استراتیژی جدید امریکا در افغانستان  در رابطه به تکلیف  دولت افغانستان در جهت بهبود اصلاحات ،جلوگیری از فساد ، گندیده گی های جاری ،خود محوری ومکلفیتهای دولت کابل در قبال کمکهای جامعه جهانی چیزی بنظر نمیرسد . نشود ارگ نشینان با سازشها ، معاملات خطرناک پشت پرده ودور از انظار ملت و ملاحظات نا مریُی براحتی جاده های فساد ،خود محوری ، قومگرایی وتعصبات منطقوی را زیرکانه طی نموده کشور را به خطر سقوط روبرو سازند که این خطر برای مردم افغانستان بد تر از خطر تروریزم هزینه دارد .
بالا نشینان نابکار دولت افغانستان  که دولت را از روی فریب ، وحدت ملی میخوانند تمام فرصتهای طلایی وریزرفهای کاری را صرف فساد ،قومگرایی ،معامله های پشت پرده ودور از انظار ملت ، بیعدالتی وظلم کرده تا زمانیکه در ساختار دولتی از سطح به عمق واز پایین تا رده های بالایی دولت بازنگری نشود همکاری های نظامی واقتصادی تمام دنیا دردی از دردهای مردم افغانستان را دوا نخواهد کرد .
البته آگاهان امور ،احزاب سیاسی ترقیخواه ،حقوق دانان کشور ،گروهای دادخواه وعدالت پسند کشور با مسولیتی که در قبال اوضاع افغانستان دارند میتوانند با یک جنبش وسیع سراسری صلح خواهانه وهمبستگی داد خواهانه ومتحدانه کشتی شکسته کشور را از گزند توفانهای مدهش نجات داده وبسوی کرانه های امید رهنمون گردند .
عبدالو کیل کوچی

 

*******************************************

عیـــد قــــربان

زحج رفتن چه میخواهی دلی را شاد کن حاجی
طــواف صــد هـــزاران کعبــه بر یک دل نمی ارزد

عبدالوکیل کوچیعید سعید اضحی، عیدی که رمز و راز آن به پاکیزه گی و دوستی، محبت وخدمت، گذشت وصلح، وحدت وفدا کاری ،آشتی ومهربانی، شادی ودلخوشی، متمرکز بوده است، این موهبت آسمانی و روز خجسته باستانی را به مومنین آزاده و پاکنهاد تبریک میگویم. همان عیدی که شمشیرش بعوض اسمعیل از«میش» قربانی گرفت ولی حالا متاُسفانه بجای حیوان انسان قربانی شده وسیمای عید با خون آدمیان رنگین میشود.


عیدی که گروه اجیر شده  شمشیر شیطان را به اجاره گرفته در کشور ما انسانهای بیگناه را سر میبرند. از چهل سال تا بدین سو در اثر خشونت  وحشیانه متجاوزین در کشور ما اوضاع خجسته عید به ماتم سراسری عمومی مبدل گردیده جای فدا کاری را جنگ وتجاوز گرفته وبجای آشتی ومحبت، ظلم وخونریزی ،بعوض پاکیزه گی، فساد وغارتگری ودربدل شادی عزای عمومی سایه افگنده و دشمنان وطن چیزی برای خوشی کردن باقی نگذاشته اند. ازینرومراسم عید در میان دود باروت، آتش وخون برگزار میگردد.
بآنکه در کشور اسلامی ما درسهای عید ملهم از فداکاری ، کمک وهمیاری ،خدمت وهمدردی ،مهر ودوستی ، محوکدورتها با دلهای آگنده از صداقت می آموزد که در پرتو آن فضای خونبار کنونی به صلح وآرامش مبدل گردد . ولی با درد ودریغ که جریان بی پایان جنگ وتجاوزگری در افغانستان چنین چانسی را از مردم  گرفته ودرچنین فضای  مختنق ارمغان عید را به چالش کشیده اند که بر بنیاد آن مصیبتهای غیر قابل تحمل وتحمیل شده در کشور ما روبه افزایش است . مصیبتهایی که حتا در همین ایام عید  از داخل شدن کاروان سیاه متجاوزان تروریست داعش وطالب درافغانستان ، تهدید استقلال وتمامیت ارضی کشور ،  لیلام  نوامیس ملی دربازار های پاکستان ، موجودیت زندانهای شخصی وخصوصی غیر دولتی  ، بیسرنوشتی میلیونها نفر از ملت هردم شهید کشور ،کشتار جوانان افغان در یمن وسوریه وطالب سازی ایرانی ها را درولایات غربی  ، کشت سراسری کوکنار  درافغانستان  ، ناسزاگویی ملاهای بی عمل وضد ترقی ورشد روز افزون مغزشویی کودکان معصوم درشهر ها ومحلات ، گرسنگی ،فقر ،جهل ،مرض وبرتری جویی قومی قدرتمندان شهری ومحلی ، حملات وحشیانه طلب وداعش  در کندز وقتل عام مردم  در بغلان ، گروگانگیری زنان وکودکان وکشتار مردم بیگناه  در ولسوالی های مربوطه  ، برده گیری زنان در ولایات شمال ، شمالغرب ،جنوب و شرق کشور ، سربریدن مردم  در ولایت ننگرهار ، خوست وبدخشان ،هرات ، بامیان وسر پل ، معامله  خرید وفروش بعضی ولسوالی ها توسط دلالان دالر وکلدار ، شهید شدن برخی از سربازان فداکار وطن بدست طالب وداعش وبی مسولیتی دولت وعدم مواظبت لازم از قوای مسلح کشور، سیاه پوش شدن عموم مردم وعزای عمومی سرتاسری  و گریه کردن مردم برسر تابوت خونچکان جگرگوشه های شان حکایت دارد .
بنا بر آن با حفظ رعایت حرمت و تقدسات این روز خجسته همچو میراث گرانبها وملهم از ارزشهای بزرگ انسانی ودرسهای همدلی ، نمی توان عزای عمومی مردم  ومصیبت بزرگ میهنی را بجای تسلیت گفتن تبریک گفت وروزگار سیاه مردم را نادیده گرفت.
باگذشت چهل سال جنگ در افغانستان تا هنوز در بستر تجاوزات نوکران زرخرید دالر وکلدار و جنگ نیابتی قدرتهای بزرگ ، وحشت وتجاوز در سرتاسر کشور از مردم قربانی گرفته روزی نیست که خون انسان بیگناه بدست وحشیان جلاد صفت طاغوتی نریزد.
بگونه مثال اگر  در فاصله زمانی بین دو عید  که یکی نه ماه وبیست روز ودیگری دو ماه وده روز در یک شهر یا قریه ی حد اوسط بتعداد دوصد نفر شهید ، زخمی ومفقودالاثرمیشوند و تعداد اعضای فامیل هرکدام شهید ومریض وزخمی حد اوسط پنج نفردرنظر گرفته شود  به تعداد هزار نفر واگر هر فرد ازین هزار نفر ده  نفر اقارب و خویشاوند داشته باشند ، ده هزار نفردر هرشهر وده ، روز های عید در گلیم فاتحه وعزا داری نشسته در غم ومصیبت عزیزان از دست داده خود گریه ونوحه سر میدهند.
به اینترتیب تمام شهر ها ، قرا وقصبات کشور با از دست دادن اعضای فامیل یا اقارب شان یکباردر روز جنازه وبخاک سپاری جسد خونچکان شهید ، وبار دوم روز های عید عزاداری مصیبت باری برگزار میشود. علاوه بر آن فقدان همیشگی جگر گوشه های مادر وطن رنج ومصیبت وآلام همیشگی است که درطول سال وماه وروز دامنگیرشان میباشد.
در کشور فقیر وجنگزده ما اکثراً فامیلها با از دست دادن اعضای فامیل ونان آور خانه به مصیبت بزرگی روبرومیشوند  زیرا فامیلهای مصیبت زده با ازدست دادن نان آور فامیل توان تعلیم وتحصیل و زندگی جمعی را از دست داده آواره ومتواری میشوند . بآنهم در چنین حال وهوا بعضی ها  در وصف عید ورسومات آن از قبیل  خانه تکانی وتزءین منازل ،وپوشیدن لباسهای جدید ، دستان حنایی ورفت وآمدهای آشتی جویانه بخانه یکدیگر وسفره های رنگین غیره وغیره عید را به تجلیل میگیرند ایکاش که چنین میبود درحالیکه مردم عوام از تجلیل مناسک عید خیلی عاجز اند وبا خوشیها فاصله دارند.
اگر اغنیا روزهای عید را با راه اندازی بازار گرم قربانی ،سفرهای پر درامد حج وسفره های رنگین پر زرق وبرق و مراسم  شانداری  بنمایش میگیرند ، این کارمربوط  بیک قشر بالا نشین نظام است ،کار یک گروه زورمند وغاصب است که با نمایش عید بروی زخمهای مردم نمک پاشیده وخاک بچشم مردم می زنند که خط اینها از ملت جداست واینها بخود عید دارند به این معنا که این گروه خوشی را از مردم گرفته بخود عید ساخته اند.
به باور این قلم اگر دلسوزان وطن وانسانهای متعهد ومسولیت پذیر وفرزندان صدیق وفداکار این سرزمین برای رهایی مردم از بدبختی ومصیبت حاضر ، متحداً چاره اندیشی نموده اولاً خود کینه وکدورت وفاصله های موجود را از میان خود برداشته باگذشت وفروتنی وهمدیگر پذیری بخاطر نجات مردم یک دیگر را در آغوش گرفته تا دیر نشده یک نیروی فراگیرویک جنبش سرتاسری با چرخش عظیم و تحرکات تازه برای نجات وطن و روزهای عید واقعی زحمتکشان کشور بشتابند . این رسالت بزرگ بالا تر از هزاران بار تبریکی دادن روزعید برای توده های ملیونی کشور حاُیز اهمیت میباشد.
آنچه را که ملت در آرزویش نشسته اند آنست که نیروهای مسولیت پذیر ،بادرد وبادرک جامعه ،گروهای وطندوست ودوستان واقعی مردم وفرزندان صادق وطن در جریان بزرگ وجنبش سراسری همبستگی ملی با هژمونی صادقانه ودادخواهانه مردمی ملت را بسوی نجات شان رهنمون گردند تا بر پایه ی آن در زندگی مردم عید واقعی بمیان آید وآنگاه به همه تبریک خواهم گفت.

عبدالوکیل کوچی

*****************************

 

انقطاب قومی مخرب سلامتی کشور استنفاق وتفرقه میراث استعمار ملعون است
بهرنامیکه ظاهرمیشودمردودمحکومست
تفرقه اندازی قومی درافغانستان چیز تازه ی نبوده بلکه این میراث شوم استعمار کهن از گذشته ها تا بدینسو بر جامعه سایه افگنده است که در قرن بیست ویکم وبخصوص درین اواخر، زقوم تلخ آن با ساز وبرگهای تازه در اعماق قلب تاریک دلان قبیله گرا بشکل ریشه داری رشد میکند. چنانچه در دولت اشرف غنی وارگ نشینان کابل صف آرایی جدید و قطب بندی های قومی در نفس دولت بشکل بیسابقه  ی تشدید میشود.
جریان  چنین بر خورد خطرناک،  مخالفت، مقاومت وعکس العملها ی شدید  جانب  مقابل این سیاست را بر انگیخته که بر بنیاد آن فضای بحرانی بر دولت وجامعه سایه می افگند. با این انگیزه که ارگ به قبیله گرایی متهم است وگروه مخالف به نافرمانی مدنی ومقاومت که درین جنگ پیچیده هردو طرف با خط ونشان کشیدنها  طرف مقابل خود را به شکست وفروپاشی تهدید میکنند.
اخیراً چنگ ودندان گرفتنها وموضعگیری ها و فاصله ایجاد شده بین شمال ومرکز ، منجر به ظهور وشکلگیری ایتلافهای جدید شده وتشدید آن انقسام تمام اقوام وملیتهای کشور را در بر خواهد گرفت.  از انکشاف اوضاع ورویداد های اخیر چنین بنظر میرسد که در حال حاضر تحریکهای مداخله گر پرتاب شده از خارج وگروهبندی های سیاسی داخلی افغانستان کم از کم به شش محور تمرکز داشته اند که هرکدام آنها از مردم سرباز گیری میکنند .
اول گروه ارگنشینان ، قبیله گرایان شهری درتبانی زورمندان محلی .
دوم ایتلاف تنظیمهای جهادی با تشکلهای گوناگون زیر نام نجات افغانستان اصلاً بخاطر نجات خود و بخاطر حفظ قدرت ، شهرت ،ثروت وبرخی برای کسب قدرت بدنبال منافع شخصی در جستجوی ایتلافهای تازه سرگردان وتعدادی از آنها بدور جنرال دوستم حلقه زده تا ازینطریق راه امنی بخود پیدا کرده باشند .
سومی گروهای تندرو مذهبی وجواسیس پرتاب شده ازخارج با ترکیب ساختاری نیمه نظامی درپوشش دین برای انحراف جامعه از کاروان ترقی وتعالی ورایج ساختن تعصبات جنسیتی ، نفاق مذهبی ومغز شویی جوانان بمنظور جلوگیری از رشد فرهنگ علوم ، ترقی وتعالی کشور  .
چهارم گروهای اجیر تروریستی پرتاب شده با تجهیزات جنگی وتشدید حملات انتحاری طالب وداعش والقاعده وصدها گروه آدمکش دیگر .
پنجم  احزاب وگروه های نو تشکیل ،نوتاسیس ونو ظهور که ظاهراً با بر نامه های متنوع عدالتخواهی ودموکراسی که اکثریت آنها را جوانان و روشنفکران شهری تشکیل میدهد .
ششم احزاب وگروه های مسُول ومتعهد ،وطنپرست وپا کیزه سرشت ، ترقی خوا وعدالت پسند که از میان مردم برخاسته اند وبیاری جوانان تحصیلکرده بمثابه فرزندان واقعی مردم وشخصیت های خردمند ، فرزانه وصادق بوطن دریک جنبش واحد دموکراتیک وطنپرستانه وترقی خواه که زمانی بار رهبری جامعه را نیز بدوش کشیده در راه دفاع از منافع علیای کشور عملا ً خود را فدای مردم ساخته با گذشت از همه امتیازات ، از مردم نگذشتند و در سنگر دفاع از مردم حماسه آفریدند وافتخارات تاریخی از خود بجا گذاشتند که هم اکنون پرچم مبارزه برای نجات از رنجهای بیکران مردم ستمدیده افغانستان را  برافراشته وچراغ داد خواهی را روشن نگهداشته اند واین نیروی منسجم ومتحد در چارچوب ایتلافها واتحاد های وطنپرستانه به نیروی امیدوارکننده وتکیه گاه مطمُن مردم افغانستان مبدل گردیده اند. حالا دیده خواهد شد که در چنین شرایط واوضاع جاری و بحرانات داغ سیاسی وموضعگیری قدرتهای جهانی ، کدام یکی ازین کاروانها به ایستگاه هدف خواهد رسید .
در حال حاضر جهان در شرایط پیچیده وتنگنای رویارویی بیشتری قراردارد که بالاثر آن برخی ازسرزمینها ومناطق مهم این کره خاکی درآستانه تحولات سریع قرارگرفته است.
از آنجمله کشور ما افغانستان در راستای مداخله قدرتهای جهانی بمقصد منافع از موقعیت جیوپولیتیک و اوضاع نا بسامان کشور ودنبال نمودن اهداف جیو استراتیژیک شان بنظر میرسد که چشم انداز سیاسی نظامی حاکی حوادث خونین وهولناکی خواهد بود که  لشکر کشی سیاه وحشتناک بر بر ها را در قرن بیست ویکم تمثیل میکند .
در چنین حال وهوا قدرت مندان ارگ طی سازش ومعامله با بیگانگان مسیر بادهای وزیده از سوی خارج  را دنبال نموده ، با برانگیختن واکنش های پیتاو نشینان هندوکش وجنبش شمال میخواهند سرزمین زاد گاه مولانای بلخ وپیر انصار را پامال وحشی ترین  بردگان زرخرید قرون وسطایی عرب و عجم کرده وانسانیت را بخاک بسپارند.
در رابطه به واکنشهای متقابل طوریکه از گذشته معلوم است اگر ایتلافهایی تنظیمی هم صورت بگیرد خصلتاً قوت بنیادی نخواهند داشت برای اینکه مردم قبلاً تنظیمهای جهادی را در زمان حاکمیت شان تجربه کرده اند آنها با از دست دادن فرصتهای طلایی در زمان حاکمیت شان باور مردم رانیز از دست داده اند . چنانچه در رابطه به  ایتلاف زورمندان تنظیمی  در مقاله ی تحت عنوان توهمات ایتلافها از قول معاون دوم ریاست جمهوری میخوانیم «ایتلاف نجات افغانستان فاقد منطق حقوقی وسیاسی است » مقاله علاوه میکند «که بروز درگیری بین گروه های متخاصم دیروز وایتلافهای امروز در جنگهای داخلی افغانستان فاجعه بار دانسته میشود ».
با توجه بگذشته زمانی که سران تنظیمها بخاطر ایتلاف واتحاد در مکه معظمه ودر خانه خدا سوگند یاد کردند ولی در چند متری دور تر از خانه خدا این ناجیان اسلام وشکست داده گان ؟ شوروی سابق برخلاف عهد ،قسم را زیر پاگذاشته خصومت را از سر گرفتند ومملکت را بدستان خود غارت وبرباد نمودند.
آنانی که هزاران تانک وتوپ وطیاره واسلحه این ناموس وطن را در بازار های سیاه پاکستانی لیلام وخاک پاک کشور را درزیر پا های کثیف مزدوران جواسیس عربی وپاکستانی پامال کردند ، دارایی عامه و پولهای کمکی جامعه جهانی را دزدیدند واز خون ملت قصرها آباد کردند وپیشترین غارت گری های خود را در بانکهای خارج برای روز مبادای شان تسلیم دادند بازهم به کدام جرات میخواهند زیر نام کلمات ابزاری و نجات افغانستان مردم را بگروگان گرفته باز هم شکار اهداف خود سازند .
شوربختانه طوریکه معلوم میشود در صورت دوام خصومت در بستر اختلافات قومی ، برخوردهای گروهی ، درگیری های نظامی ،  انقطاب سیاسی ، تغیرات جغرافیایی را نیز  در پی خواهد داشت که بدون شک منافی سلامتی کشور خواهد بود .
تجارب تلخ گذشته نشاندهنده آنست که تشدید اختلافها وخط ونشان کشیدن طرفهای متخا صم آخرین ایستگاه نخواهد بود بلکه کاروان متضاد قومی ، بار کج اندیشان را با مملکت یکجا به پرتگاه نابودی خواهد کشانید زیرا گروه های جنایتکار تروریست داعش وطالب والقاعده عرب وعجم بیصبرانه منتظر شعله ور شدن آتش درگیری های شدید میانگروهی وتبهکنی هستند که از ارگ شریف وشرکای منطقوی اش بر سر تقسیم قدرت روغن پاشیده میشود وجامعه جهانی هم ظاهراً تماشا گرقضایای کشور .
به باور این قلم بنده در حالیکه هر گونه لشکر کشی ضد منافع علیای کشور ،صف آرایی قومی و سمتی را مردود ومحکوم دانسته خاطر نشان میسازم که ملت واحد افغانستان از درد مشترک رنج میکشد درآتش جنگ و حملات دشمن مشترک یکجا میسوزد . هر حمله انتحاری وانفجاری قبل از انفجار وانفلاق هویت قومیت را شناسایی نمیکند همه را یکسان بکام نیستی میکشاند واین تجربه تلخ را هر روز در پایتخت ودیگر نقاط کشور مردم بچشم سر می بینند وروزی نیست که عزیزان خود را از دست ندهند . همانطوریکه پدران ، اجداد و نیاکان ما هزاران سال این سرزمین آزاده رادر مقابل دشمنان مشترک افغانستان ، یکپارچه حفظ کردند وبا قیمت جان های شیرین خود از آن حفاظت کردند هیچ نیروی اهریمنی ودرنده خوی باز هم نخواهند توانست حتا یک وجب این سرزمین دلیران را بهدف شوم خود خط کشی کند زیرا افغانستان قلب هر هموند وهموطن است هیچ هموطن عزیز نمیخواهد که قلبش پارچه وتوته شود . بنا بر آن نه گزینه قومی ونی گزینش سمتی بلکه راه سوم باید جستجو گردد .
راه سوم راه مردم مستضعف افغانستان ، راه نجات افغانستان از بروز فجایع بزرگ ، سنگر گیری های متقابل وجنگهای داخلی کشور، راه سوم اتحاد واقعی آگاهانه ،دلسوزانه ومتعهدانه گروه ها واحزاب سیاسی وطندوست وترقیخواه متعهد ومسُول در برابر مردم که با استفاده از چنین فرصتهای طلایی سرنوشت وطن را در مسیر درست واصولی رهنمون گردیده واز سلامتی کشور پنجهزار ساله وتاریخی دفاع نمایند.
انتظار وطن از بزرگان وچیزفهمانش آنست که بسوال تاریخی مادروطن با خرد جمعی ،بشکل وسیع ، همه جانبه وبطور کل برای مشخص شدن اصول ومیکانیزم عملی روند نجات سریع کشور در کمترین فرصت باقیمانده پاسخ بموقع ومشخص ارایه داشته و ازنظر بزرگان ، صاحبان اندیشه وفرهیختگان وطندوست وترقی خواه، مسُول ومتعهد روشن خواهد شد که راه سوم کدام است ؟
عبدالو کیل کوچی

************************************

تفوق گرایی قومی بد تر از تسلط استعماری است


ما دامیکه احمد خان ابدالی بیشتر از ۱۷ بار سرزمین هند را مورد هجوم قرار داد  در اثر آن سنگهای بزرگی از سر راه استعمار انگریز پس گردید و بعد از اشغال هند  پای استعمار برسر زمین ما راه یافت با اینحال هوادارانش اورا با با خواندند . ازین با با فرزندانی بجا ماند که اولاده واخلاف نزدیک به این خاندان با لشکر کشی بروی همدیگر وخونریزیهای زیادی بر سر قدرت ، هر کدام بنوبه خویش در زمان حکمرانی خود یکی دو پارچه زمین آبایی مان را چون خشت کیک از پیکر وطن جدا ساخته وبه هند برتانوی یا اداره استعماری انگریزواگذارگردیدند که قسماً تا زمان حکمرانی حبیب الله ادامه داشت و در مجموع بیش از شانزده ولایت وایالت خورد وبزرگ در جنوب وشرق  و۲ ولایت در شمال کشور به استعماریون وقت داده شد وافغانستان زیر مستعمره استعمار انگریزی درآمد .
انگریزی ها در ازآی خوش خدمتی حکمرانان معاشخوار شان وعده پشتیبانی از سلطه واقتدار آنها تا دور آخرالزمان دنیا و تغیر نام تاریخی کشوررا به نام افغانستان متعهد شده گویا به این مفهوم که افغان متعلق به قوم پشتون بوده وامتیاز نام افغانستان به آنها اعطا گردید ه باشد.
با وجود آنهم قدرت استعماری با ناممکن دانستن بقای تسلط شان در سرزمین آزاده گان که هیچگاه تاب رویارویی با مبارزان وطنپرست افغانستان را نداشتند به ایجاد نفاق ،تفرقه ودسایس دست زدند وبزرگترین هدف شوم شان را تفرقه های قومی ،زبانی ،سمتی ،مذهبی وغیره تشکیل میداد که با این هدف ملت را بجان هم انداخته دوام سلطه خود را بر سرزمین افغانستان ممکن ساخته و با روی آوردن به حاکمان اقوام سرحدی کشور وترتیب معاملات دور از انظار ملت ، مقاصد خود را دنبال میکردند ولی در سه بار تجاوزات شان برخاک کشور ما تمام ملیتهای باهم برادر اعم از پشتون ،تاجیک ،ازبیک ،هزاره ، پشه یی ،نورستانی وبلوچ متحدانه وبرادروار از خاک ونوامیس ملی چنان دفاع کردند که پوزه استعمار را بزمین مالیدند .
چنانچه یکی از نواده های اخلاف دودمان محمد زایی ها اعلیحضرت غازی امان الله خان بیاری وشمشیر تمام ملیتها ،اقوام کشور، اعم از پشتون ،تاجیک ، ازبیک ،هزاره ،بلوچ ،نورستانی ، پشه یی ،پراچی ، ترکمنی ، قزلی ، وغیره ساکنان سرزمین واحد مان ، استقلال کشور را سربلندانه حاصل کردند وبرای نخستین بار زنجیر استعمار را در قلب آسیا درهم شکستند وپرچم آزادی واستقلال را برفرازقله آرزوهای مردم افغانستان برافراشتند .
در رابطه به گذشته های تاریخی ملیت شریف پشتون ، مورخین ،علما محققین وتاریخ شناسان غربی وشرقی ونویسنده گان بلند بالا بشهادت تاریخ ، مستنداتی را بیان وثبت تاریخ کرده اند. دردانشنامه ها نیز کلمه افغان به قوم وملیت پشتون با ذکر سجره تاریخی آن و قدامت تاریخی ملیت پشتون به زمان یکنیم هزار سال پیش وحتا قبل از آن با ذکراسمای اجداد شان به سلسله مهاجرتها وزندگی در جنوب وشرق کشور  مرقوم ومشهود است واین بحث بزرگی است که از حوصله این قلم خیلی بالاست مگر مختصراً باید گفت که  کلمه افغان با توجه به پژوهشهای علمی وآثار قید شده بزرگان مفاهیم گوناگون وابعاد گسترده ی داشته یکی از آن بگونه مثال از قول علما ، مورخین وپژوهشگران ، کلمه افغان از فریاد گرفته تا ناله وزاری ، ندا ، اظهار درد ورنج تعاریفی دارد چنانچه
ناصر خسرو میفرمود
از خواندن  چیزیکه  بخوانی و ندانی
هرگز نشود حاصل چیزت بجز افغان
من هم از باد سر بدرد سرم
ابرم   از   باد   باشد افغانم
خاقانی
گرچه از افغان مرا با تو زبان موی شد
در همه عالم منم موی  شگاف از زبان  
همچنان با توجه به مستندات تاریخی وادبی تعریف افغانستان عبارت از سر زمین کوهی ،کوهستانات وجاییکه ساکنین آن باغیرت ،باشهامت وکوهنشین هستند . درینصورت کلمه افغان به همه ساکنین آن نسبت یافته که با اصول برابری وبرادری ورشد متوازن اجتماعی متمرکز است.
اما بنده حقیر میگوید :
اتفاقات  زبا نها  بسته  بر کار دل  است
مهم آن باشد که دلها را بسازی همزبان

اگردلها  یکی باشد  تخا لف در زبانها  چیست
سخن با هر زبان گویی زدل سرچشمه میگیرد

تمیز رنگ و بوی جنسیت را خا ک بر سرکن
نها د  آد می   از آد میت    منشاُ می    گیرد

زبان علم   بیسرحد ، چنان  گنجیست در عالم
که هست انسانیت چون سرزمین مشترک مارا

بآنکه کلمه افغان به قوم پشتون نسبت بیشترداده میشود  ولی هرکدام این کلمات با پیشوند و پسوند همد یگر مفاهیم مشترک را ارایه میکند . درینجا سبک وسنگینیُ در کار نیست ویا بعباره دیگر که کلمه پشتون به افغان ویا کلمه افغان به پشتون ویا هردو مسمی به اسم واحد کشور باشد ، باز هم ملیت پشتون بمثابه یک ملیت برادر وبرابر با دیگر ملیتهای ساکن در کشور محسوب میشود  زیرا در سطح کل کشور اقوام وملیتهای زیادی باهم برادر و برابر زیست میکنند و به این معنا نیست که یک قوم نسبت به قوم دیگری بر تری ویا کمتری داشته وبا این بهانه ، ساکنین یک کشور را تقسیم بندی وانسانیت را پارچه پارچه ساخت . چونکه هرملیتی اعم از پشتون ،تاجیک ،هزاره ،ازبیک ،بلوچ ،نورستانی ، اهل هنود ، پشه یی وغیره قبل ازینکه متعلق به فلان
قوم باشند متعلق به انسان هستند وسرزمین انسانیت بسیار وسعیتر از هر ملیت .
همانطوریکه زیاده خواهی ،امتیاز طلبی وسوی استفاده ازکلمه و نام افغانستان بمنظور برتری جویی وتفوق طلبی ملیتی بر ملیت دیگر محکوم ومردود است به همان اندازه مخالفت با نسبت دادن نام افغان بمردم و افغانستان به کشورما پذیرفتنی نیست زیرا نام افغانستان عزیز با تاریخ کشورعجین شده است وبا توجه به مستندات تاریخی ، کلمات افغان وافاغنه در مکتوبات گذشته های قبل از تغیر نام کشور به افغانستان نیز تذکر رفته است برغم اینکه گفته میشود  در آنزمان این کلمه به اقوام پشتون  نسبت داده میشد .
برای اینکه از موضوع بدور نشده باشیم باید گفت که استعماریون میدانستند که با نامگذاری کشوری عقب نگهداشته شده وایجاد تفرق قومی میتوان مردمش را سالها وقرنها در جنگ نامها ، نفاق وتعصبات زبانی وقومی نگهداشت . به اینصورت هردو طرف قضیه با نادیده گرفتن دو مطلب اساسی وتاریخی ، چنان گلی را به آب دادند که با گذشته تاریخی و آینده عصر بیداری مردمان کشور ما در تضاد وتناقض کامل قراردارد.
اول گذشته های تاریخی سرزمین باستانی ما با تغیر کمابیش جغرافیای آن  مملو از حماسه های بزرگ وتاریخی  ، اقوام با عظمت وتمدن دیرینه ، گاهی بصورت جداگانه  وگاهی یکجا با پارچه سرزمین همسایگان  در دوره های متعدد فرمانروایان اعم از آریانای کبیر ،کیانیها ،کاوه کواتا ،اسپه ها  ،هخامنشی ها ، کوشانی ها ،یفتلی ها ،ترکها ،سامانی ها،  خراسانیها ، طاهری ها ،صفاری ها  ،سامانی ها ،شیبانی ها ،غزنوی ها ،سلجوقی ها،غوری ها ،کرتها ،خوارزمشاهییان ،کورگانی ها ،هوتکی ها وبلاخره ابدالی ها ،هرکدام شان که متعلق به همین سرزمین بودند دراداره آن همت گماشتند وافتخار تاریخ ملی وبا شکوه سرزمین خورشید یا خراسان بزرگ را به ارمغان گذاشتند که تمام ملیتهای ساکن در آن سرزمین با پرچم واحد وبطور برادرانه زندگی میکردند که نباید ارزشهای تاریخی این افتخارات بزرگ را دست کم گرفت .
مصیبت دومی  وخبط سیاسی عبارت از آن بودکه با نادیده گرفتن حقوق وخواستهای مردمان آنسوی خط دیورند و ارزشهای اجتماعی ، روابط اتنیکی اقوام هردوطرف خط وبی پاسخ ماندن خواستهای شان رفته رفته به مشکل تاریخی مبدل گردیده است . مزید بر آن  شکل گرفتن تغیرات وانکشافات  در عرصه های سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی وروند سیستماتیک تحولات ، جریانات فکری و زایش اندیشه های خلاق ترقی خواهی قیامها وجنبشهای آزادی خواهی ،عدالتخواهی وخیزشهای فراگیر مردمی و جنبش جوانا ن تحول طلب  که خود را آزاد از دایره تعصبات قومی زبانی سمتی ومذهبی دانسته همه در یک فضای  همفکری وداد خواهانه  تحولات تازه یی را در پیش گرفته بر ضد سلطه جویی ، بیعدالتی ، تفوق طلبی ، تعصبات قومی ،سمتی، لسانی ، مذهبی وجنسیتی مبارزه میکنند که این خود واکنشهای منطقوی را درپی دارد . چنانچه در حال حاضر گروه های تروریستی پرتاب شده از خاک پاکستان با تجهیزات جنگی بمنظور خرابگاری به کشورما بیانگرادامه همان زدوبند هاییست که دوصدسال قبل بوسیله استعماریون طرحریزی شده بود ومرحله بمر حله شرایط خطرناک آن بر ملت هردم شهید کشور ما تحمیل وعملی میگردد . از طرفی هم بخصوص در حال حاضر بی تفاوتی دولت دوسره افغانستان که برمبنای روحیه قبیله استوار است با توجه به ترکیب نادرست ساختاری دولت تحت الحمایه  که با آهنگ شتابنده از جانب راست بجانب راست افراطی وقومگرایی در حرکت میباشد، نگرانی مردم را بیشتر ساخته وهرگز امیدی به بهبود اوضاع دیده نمیشود . دولتی با موضیع برتری جویی قومی وگرایشهای افراطی مذهبی وتفوق زبانی با حمایت حامیان خود در سایه ی جنگهای قومی چگونه میتواند امنیت وآرامش را بوجود آورد .دولتی که هستی وبقای خود را  در اختلافات قومی ، نفاق و دشمنی در میان اقوام وملیتهای برادر وبرابر بداند در واقع اعلان جنگ با ملت است که بد تر از ستم استعماری میباشد پس چکونه میتوان  امید خدمت  و صداقت به آن داشت  .
افغانستان سرزمین تاریخی پنج الی هفت هزار ساله وپنجمین کانون مدنیت در جهان است .افغانستان سرزمین واحد تجزیه نا پذیر ، خانه مشترک تمام ملیتها واقوام ساکن درین کشور میباشد که از قرنها ی متوالی تا بدینسو ملیت عزیز پشتون با ملیتهای شریف تاجیک ،هزاره ،ازبیک ،بلوچ ،ترکمن ،پشه یی ،نورستانی ،اهل هنود وسایرین باهم بشکل برادر وار زیسته اند.  بافت اجتماعی نفوس کشور بیانگر روابط خونی تمام ملیتها واقوام ساکن در کشور است . بنا بر آن مردم آگاه وبیدار کشور هرگز اجازه نخواهند داد تا گروهی معامله گر ، خود محور ومتعصب چه از نام پشتون یا تاجیک ویا هزاره واز هر قوم وملیتی خود را نماینده یک ملیت بزرگ وشریف کشور جازند وبا تفوق طلبی امیال شوم ناسیونالیستی خود را بر ملتی تحمیل کند . زیرا هرگونه تفرقه وبرتری جویی قومی در واقع ریختن روغن بروی آتشی است که در وطن ما میسوزد . ازینرو برتری جویی وتحریکات قومی وانواع تعصبات شدیداً محکوم به زوال بوده و دفاع از تمامیت ارضی ،استقلال وحاکمیت ملی کشور وظیفه هر فرد از مردم افغانستان میباشد .
ما در عصری قرار داریم ،عصر بیداری ،عصری که جهان به برکت انکشافات علمی دارد بهم نزدیک میشود وجامعه جهانی بسوی دهکده جهانی گام بر میدارد . در حالیکه جوامع پیشرفته جهان با مشارکت اجتماعی بنیاد هستی وفراورده ها وفناوری خویش را بهم یکی ساخته بسوی جامعه وجغرافیای مشترک گام بر میدارند ولی در کشورهای عقب نگهداشته شده ، مثل افغانستان ، دشمنان ما یکی را با جگه شمله ودیگری را با پکول وگروهی را با ریش بزرگ وجمعی را با چپن های سه رنگه تشویق نموده بجان هم می اندازند .اما باید بدانند که زمان ، زمان بیداریست. زمانیست که گروه های عدالت پسند ،احزاب سیاسی ترقیخواه وطندوست ومردمی وسایر نهاد های دادخواه وشخصیتهای ملی ومومنین پاکنهاد کشور در یک طیف وسیع از نیروهای متحد در یک جبهه واحد ملی بخاطر ریشه کن ساختن انواع تبعیض وتحقق عدالت، پرچم مبارزه را برافراشته  وبرای تحکیم وحدت ملی وهمبستگی برادرانه وسراسری همه نیروهای وطنپرست ملی ، مترقی ومردمی ،نهاد های مدنی وحقوقی  دریک صف واحد و جنبش سراسری میتوانند با نیروی اتحاد وهمبستگی ملی ،  وطن را از ورطه بدبختی نجات دهند .
زنده باد افغانستان واحد وغیر قابل تجزیه ، مستحکم باد وحدت وهمبستگی وطنپرستانه تمام مردم افغانستان .
عبدالو کیل گوچی

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 11 شهریور 1396 ، 11:29
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 136 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.