Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تبریک به همه اعضا و حامیان رستاخیز تغییر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سید حسیب مصلح   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 09:17

تبریک به همه اعضا و حامیان رستاخیز تغییرمرحله دوم فعالیت های مدنی عدالتخواهانۀ رستاخیز تغییر را به کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک عزض می دارم. من به نوبه خود از این خوشحال هستم که اعضای خردورز، با وجدان و عدالتخواه رستاخیز تغییر توانستند که با دایر کردن تظاهرات امروز بار دیگر نویدبخش استمرار خط دفاع از منافع ملی افغانستان باشند و این فعالیت مهم را با تظاهرات صلح آمیز و عاری از خشونت انجام دهند. حضور جوانانی که خواهان اصلاح و تغییر در ساختار نظام و خواهان محاکمه جنایت کاران جنگی و عاملین جنایت علیه بشریت در کشور شده اند، برای ملت مسلمان افغانستان امید بزرگی را به ارمغان آورده است.

شورای محترم رهبری رستاخیز تغییر باید کوشش کند که خیمه های عدالتخواهی را دوباره برپا کنند و تا به کرسی نشاندن خواسته های مشروعی مدنی-ملی-حقوقی-سیاسی ملت در این خط بر اساس منافع ملی کشور استوار و متین مانند گذشته شعوری اقدام و فعالیت کنند.

رستاخیز تغییر با شکستن طلسم نومیدی ملت توانسته است که در ظرف یک ماه بزرگترین جناح مطرح در مبارزات تاریخی مدنی چهل سال گذشته همه را به حیرت وادارد. اکنون باید بالای گزینه های دیگر کار شود. نمایندگان محترم رستاخیز تغییر باید با حامیان مالی و ننظامی نظام جهت تاسیس یک حکومت موقت برای رفتن به سوی انتخابات شفاف و مشروع، عادلانه و ملت شمول وارد مذاکره شود.

جوانان در هر کشور و جامعه نیروی بارز و سرنوشت ساز هستند . رستاخیز تغییر با فعالیت های ملت شمول خویش به جهانیان به اثبات رسانده که ملت افغانستان خواهان تامین عدالت اجتماعی، روی کار آمدن یک نظام ملت شمول و دوست با همه ملل و دول صلح دوست و آزادی خواه و مستقل جهان است.

رستاخیز تغییر باید هر هفته در شهر کابل تظاهرات به راه اندازد و نگذارد که سرمداران جنایت کار و غدار رژیم نامشروعی ع وغ تا به کرسی نشستن خواسته های برحق ما ملت مسلمان افغانستان دمی خوش نزنند. ارتباط و احترام به سربازان و افسران و کارمندان باوجدان، ملت گرا و میهن دوست کشور که از استقلال و اراده ملی برخوردار هستند به طور متواتر ارتباط برقرار کنند و از آنان بخواهند که به خواسته های این جنبش رهایی بخش لبیک بگویند و از قرار گرفتن در صفوف دشمنان دین، ملت، کشور و جمهوری اسلامی افغانستان اجتناب ورزند.

حضور شخصیت ها، احزاب و نهاد های سیاسی و مدنی و علمای کرام در صفوف رستاخیز تغییر یک خواست ملی و ملت شمول است.

امروز رستاخیر تغییر یک نکته را به همه به اثبات رساند که جوانان مسلمان افغانستان جهت نجات کشور و ملت خویش از زیر یوغ استبداد حاکم بر افغانستان فقط در خط منافع ملی با هم صفوف مرصوص را ایجاد کرده اند. رستاخیز تغییر با همکاری جنبش های تبسم و روشنایی و دیگر حامیان و طرفداران خویش به همه نشان داد که عزم راسخ ملی مردم ما را هیچ قدرت بشری نمی تواند نادیده بگیرد یا متلاشی و نابود سازد.

انسجام صفوف و همآهنگی بیشتر نیرو ها و اعضای رستاخیز تغییر با مدیریت سالم راهبردی می تواند در مدت نزدیک ثمر بخش و مثمر واقع گردد. این جنبش خودجوش و ملت شمول متعلق به همه شهروندان ملت گرا و میهن دوست افغانستان است. اکنون هر افغانی استقلال طلب و عدالتخواه باید بین حق و باطل و بین تامین عدالت و تقبیح و رد استبداد قبیله گرایانی تمامیت خواه و انحصار طلب قدرت خط خود را واضح و روشن رسانه یی سازند.

اطلاعات دست اول از کابل حاکی از آن است که رژیم نامیمون ع و غ تلاش دارد مانند رژیم های دست نشانده کرملین و طالبان مانع رسیدن صدای برحق رستاخیز تغییر به گوش عوام مسلمان افغانستان شود. ریاست امنیت ملی رسانه ها را از نشر و پخش فعالیت های رستاخیز تغییر منع کرده است. اکنون ما باید برای رسانیدن خواسته ها و گزارش فعالیت های رستاخیز تغییر در داخل یا خارج از کشور یک رسانه را تاسیس کنیم تا دور از گزند تهدید های ددمنشانی انگشت شماری حاکم بر قدرت غضب شده اخبار موثق را به زبان های ملی و انگلیسی به گوش همه برساند.

حالا زمان و شرایط تدوین و تصویب مرام نامه، اساسنامه و تعهد نامه رستاخیز تغییر فرا رسیده است تا از این طریق همه ما بتوانیم منسجم تر و اصولی تر به فعالیت های خود با کمال تعهد، اخلاص و وفادارای خلل ناپذیر تحت مدیریت شورای رهبری رستاخیز تغییر ادامه دهیم.

نکته مهم در تعیین سرنوشت رستاخیز تغییر جهت دفاع از ارزش های دینی و ملی ملت مسلمان افغانستان این است که همه اعضای این جنبش با اعلان اساسنامه این حرکت مردمی بر محور منافع ملی و آرمان ها، اهداف و خواسته های برحق ملی ما فعالیت و پیکار مدنی- حقوقی- ملی-سیاسی خویش را مدیریت شده به پیش ببرند.
ما در خارج از کشور مطلع هستیم که حامیان مالی و نظامی رژیم پوشالی و ملت ستیز ع و غ منتظر شرایطی هستند که نخبگان افغانستان با معرفی بدیل از داعیه برحق ملی ملت ما حمایت کنند. غربی ها اکنون مطلع شده اند که رژیم قبلی و رژیم فعلی در افغانستان با استفاده از پول و کمک های نظامی آنان جهت حفظ قدرت غضب شده و نامشروع خویش برنامه دهشت افگن پروری را در سرتاسر افغانستان روی دست گرفته اند. غربی ها متوجه شده اند که ادامه و افزایش دهشت افگنی برای جهان در افغانستان پرهزینه تر از جنگ های هفده سال گذشته است. حالا همه جهان و به خصوص کشور های حامی نظام موجود در کشور خواهان تغییر در ساختار و مدیریت نظام و شرایط موجود به نفع صلح و امنیت و ثبات در افغانستان هستند. رستاخیز تغییر می تواند با معرفی شخصیت های بدیل جهت مدیریت حکومت موقت و اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام برای نجات کشور تاریخ بسازد و سرنوشت افغانستان را از شرّ سران خونخوار رژیم ع و غ نجات بخشد. امسال برای افغانستان سال سرنوشت ساز است و من به نوبه خود از همه ملت مسلمان افغانستان که مخالف حضور دهشت افگنان و جنایتکاران بر اریکه قدرت هستند تقاضا می کنم که با اخوت و برادری برای نجات خود، مردم و کشور خویش متحدانه ندای تغییر واصلاح نظام را سر دهند و در کنار رستاخیز تغییر قرار گیرند.

دشمنان داخلی و خارجی افغانستان برنامه های ملت تباه کنی را برای سال جاری و بیست سال آینده روی دست دارند و ملت مسلمان افغانستان باید با وحدت نظر، هدف و عمل بر محور و بر اساس منافع ملی کشور نظام موجود را از شرۀ فتنه ها و توطئه ها و فعالیت های جنایتکاران حاکم برکشور نجات بخشند، ورنه در طی سالیان آینده ملیون شهروند افغانستان توسط سران جلاد رژیم ع و غ کشته، آواره، زندانی و شکنجه خواهند شد.

ارگ اکنون نمی خواهد که جرگه بزرگ ملی جهت تعیین سرنوشت نظام دایر گردد. ارگ می خواهد که با همکاری حزب اسلامی حکمتیار و دیگر هم پیمانانی دهشت افگن و بربرصفت خود نمایشنامه ی را برای حمایت از خود زیر نام جرگه وفاق ملی دایر کند تا از این طریق صدای عدالتخواهی ملت مسلمان افغانستان را گویا خفه سازد.
من از سربازان و افسران مسلمان و مردم دوستی موجود در سرتاسر کشور تقاضا می کنم که تحت هیچ شرایط بر روی عدالتخواهان سلاح نکند و فیر نکنند و در صف جنایت کاران علیه بشریت قرار نگیرند. رستاخیز تغییر همانگونه که بارها اعلان کرده است هرگز خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی افغانستان نبوده و نیست و نخواهد بود. اما محاکمه جنایتکارانی حاکم بر اریکه قدرت غضب شده از خواسته های برحق و مشروع این جنبش بزرگ مردمی است که هر سرباز و افسر مسلمان و باوجدان و عدالت خواه هم به این خواست ما لبیک گفته و لبیک می گوید.

ما از احزاب سیاسی رسمی چون جمعیت اسلامی افغانستان، جنبش ملی – اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی افغانستان و دیگر احزاب اسلامی و ملی که از استقلال کامل برخوردار هستند تقاضا می کنیم که با شورای رهبری رستاخیز تغییر جهت همآهنگی فعالیت ها و خواسته های برحق ملی وارد مذاکره و مشوره شوند.
خواست و رضای الله جل شانه با ما است و ما پیروز هستیم، چون ما با اراده ملی جهت تعیین سرنوشت خویش به پا برخاسته ایم.

خداوند جل جلاله ملتی را سروری می دهد که سرنوشت خویش را به دست خویش رقم زند.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 242 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.