Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

سپاس، درخانه اگر کس است، ما را بس است! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد ضیا ضیا   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:01

محمد ضیا ضیاو آری؛
از جلالتمآب مالکوم ترنبل صدر اعظم استرالیا که بر مبنای حاکمیت دموکراسی در جهت رشد و شگوفایی ابعاد مختلف زنده گی همه اقوام ساکن درین قارۀ بزرگ از جمله حمایت و انکشاف فرهنگها، آیین ها، زبانها توجه دارند، من به حیث مسئول هفته نامۀ "افق" این یگانه نشریۀ ملی از جنس خودش برای افغانها به موجبِ پیام ارزشمند شان
(منتشرۀ شماره 244 همین نشریه ) به مناسبت هشتمین سالگرد هفته نامۀ "افق" که نشان دهندۀ ارج گذاری شان  به قلم و فرهنگ میباشد، از صمیم قلب اظهار سپاس و قدر دانی میکنم.
همچنان از مرکز اسلامی نبی اکرم (ص) در سیدنی که این نهاد نه تنها محل عبادت و مناسک مذهبی مسلمین است، بلکه کوشیده اند، با بر گزاری برنامه های آموزشی، علمی، ادبی و ایجاد همبستگی هموطنان کار های ذیقیمت را به انجام می رسانند، تشکرات خویش را ابراز می نمایم.
و از استاد دانشمند، استاد حبیب الرحمن هاله که عمری در تربیت دانشجویان رشتۀ ژورنالیزم پوهنتون کابل و نوشتن آثار و مقالات علمی بخصوص مقالات بُرنده و بی هراس شان در عرصۀ مظالم اجتماعی که فیض بیشتر قلم شان را خواننده های حقیقت پسند هفته نامۀ "افق" یافته اند و ایشان با وجود کبرِ سن، اما با نیروی ایمان به رسالت قلم چنان شاداب و پر انرژی قلم می زنند که زخم چشم بسیاری از نویسنده نما های تنبل و ترسو گردیده اند، سر تعظیم در برابرش خم می کنم.
و به همان سان از فضیلتمآب الحاج مولوی عبدالحمید حدید این عالم دینی جید که بیشترین سخنان ایشان از آدرس دین مقدس اسلام عاری از خرافه گویی های ناحقی که جاهلان دین در کسوت عالمان دین به خورد مردم میدهند، می باشد.  به همین دلیل است که هفته نامۀ "افق" بار ها در قسمت مشوره های دینی در نشرات خویش از ایشان فیض فراوان برده، ضمن سپاس گزاری،  صحت     با عافیت برای شان از خالق سبحان تمنا میکنم.
جا دارد از کمیتۀ محترم تدویر محافل اسلامی، علمی و ادبی مسجد حضرت ابوبکر صدیق ( رض) واقع در شهرک اوبورن که با محبت فراوان کارِ در حد توان ما را به تحسین گرفته اند، تشکر نمایم.
قلم به دست توانا و پژوهشگر با درد جناب فرهاد لبیب که ریخته های قلم شان در بیان حقایق تلخ به ویژه بازتاب تلخکامی های نزدیک به چار دهۀ اخیر، خواننده گان فراوان دارد، ازان دور دست های زمین ( کانادا) با ارسال نوشته های یخ شکن شان به هفته نامۀ "افق"  خاینان و ستمگاران زمان را که بر مردم مظلوم ما چه جفا ها کرده اند را، جگر خون ساخته است، برای شان موفقیت های مستدام آرزو نموده و از پیام نجیبانه شان امتنان میکنم.
و  پیکار پامیر این مرد پیکار در میدان مبارزه حق در برابر حق تلفی ها که گاهی با لطافت شعر و زمانی با شمشیر قلم و بیان و یک وقت دیگر با موشگافی ها و ژرف بینی های دانشمندانه به گونۀ مستند حقایق تاریخی کشور ما را از طریق کتابها، رساله ها، مقالات، گزارشها و همچنان بیانیه های حضوری، صوتی و صوتی تصویری بسیار آزاد منشانه، بی باکانه اما در چوکات عفت و حرمت قلم آفتابی ساخته اند، این بزرگمرد بیشترینه نوشته های شان را که بازتاب دهندۀ حوادث روز در کشور محبوب ما میباشد، دست اول آنرا به هفته نامۀ "افق" ارسال نموده اند که ممنون الطاف شان می باشم.
طبیب گرانمایه جناب دکتور علیشاه جوانشیر متخصص امراض داخله که عمری به خاطر اعادۀ صحت مردم خویش کار کرده اند، اینک ده ها مقالۀ علمی طبی شان که به حق خواننده های زیاد دارد از طریق نشریۀ "افق" به چاپ رسیده که ازین خدمت اجتماعی شان نهایت سپاسگزارم.
ماهنامۀ "آرمان" به گونۀ مجلد، ارگان نشراتی جامعۀ هزارۀ ایالت ویکتوریا به سر دبیری جناب دکتور صابری که از دوازده سال به اینسو خم و پیچ های فراوان را پشت سر گذاشته ولی با قامت استوار و بهتر از دیروز با نشر مطالب متنوع خواننده های خود را در سراسر استرالیا پیدا کرده، با میانۀ نیک فرهنگی که با هم داریم، پیام شان را ارج می گذاریم.
شاعر و ژورنالیست عالیقدر، جناب عبدالهادی هادی مسئول نشراتی رادیوی شمله در سیدنی که به زبان پشتو نشرات دارند، بر ما منت گذاشته اند و با ارسال پیام شان یک بار دیگر به تیکه داران زبان به اثبات رساندند که فرهنگیان رسالتمند به همه اقوام و زبانها ی کشور  با دیدۀ انسانی مینگرند و هرگز اجازه نمی دهند که دشمنان ما را زیر نامهای گوناگون از هم جدا بسازند. موفقیت های مزید برای شان تمنا دارم.
ادیب و پژوهشگر گرانمایه جناب محمد عمر وردک که نوشته های تاریخی و عرفانی شان از بصیرت دانشمندانه و حلاوتی که در شیوۀ بیان شان مضمر است، صفحه های هفته نامۀ " افق" را زیب و زینت بخشیده است. علاوتاً این بزرگوار در ضیقترین اوقات تحصیلات عالی شان که اینک با پویش علمی میخواهند، مدارج اعلی تحصیلات اکادمیک و تخصصی شان را مع الخیر به اکمال برسانند، در ترجمه های مطالب کوتاه و طولانی با هفته نامۀ "افق" دست یاری داده اند، از ایشان سپاسگزارم و یک سپاسگزاری خاص به خاطر پیام ذیقیمت شان.
مهدی دعا گوی که نام مبارک شان نه تنها در گوشها بلکه در عمق روان آدمهایی که سالیان متمادی از طریق رادیو افغانستان و نشرات کشور آواز شان را شنیده و آثار ادبی، اجتماعی ... و چکیده های نقدی شان را خوانده اند و از چندسال به این سو با وجود بالارفتن سن و سال پر بار شان که حتماً بیشترین همسالانِ هم کسوت شان به رفع خسته گیهای جوانی عمر میگذرانند، این قلمدار و فرهنگی بی مدعا و عاری از خواستهای متعارف برخی نویسنده گان و فرهنگی نمایان با ماهنامۀ " آرمان" و هفته نامۀ "افق" همکاری می نمایند. او با استغنای فرهنگی یی که دارند هرگز نمی خواهند از محاسنش کسی یاد کند ولی این وظیفۀ هر فرهنگ دوست است که شخصیت های عزیزالقدر فرهنگی را حرمت بگذارد و احترامش کند. بناءً با صدای رسا میگویم: دعاگوی بزرگوار! زنده باشی و به جناب شما احترام می گذارم.
وصابر صفار:  جوان آزاده، پرکار وشجاع که  در میان آتش و خون با اتکا به وجدان و پاسداری از مسلک پاک و بی باک ژورنالیزم در چنان شرایطی که از هر سو دشمنان وطن، اطراف او را احاطه کرده، با نشر هفته نامۀ "هستی" چون مشعل درخشان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان  در راه روشنگری نور افشانی میکند و از دسترنج انگشتانش چه در تهیۀ گزارشات و مقالات به هفته نامۀ "افق" دریغ نکرده اند.  مضاف بر گذشته یک بار دیگر با ارسال پیام صمیمانه شان به امتنان ما افزوده است.
همچنان از انجمن همکاری افغانهای نیوساوت ویلز تشکر میکنم. باوجود مصروفیت های فراوان شان لطف کردند، سالگرد هفته نامه را مبارک گفتند، ای کاش فرصت بیشتر برای شان مساعد می شد که چنین نهاد بزرگ و با سابقه با توجه به اهمیت قلم وفرهنگ که پروردگار عالم به آن حرمت گذاشته است، ایشان نیز از دریچۀ فرهنگ ومعرفت به ما یاری می رساندند تا میتوانستیم کمبودی های خود را اکمال می کردیم. بازهم چشم امید داریم که این نهاد مردمی در برابر اخلاص هفته نامۀ "افق" که نسبت به آن دارد،    بی تفاوت ننشیند، از فیض فرهنگ و راهنمایی های فرهنگی  که لازمۀ همچو نهاد میباشد، ما را بی بهره نسازند.
و در اخیر از همه هموطنانی که به هر نحوی در پیشبرد هفته نامۀ " افق" ما را یاری رسانده اند، از صمیم قلب ابراز تشکر می نمایم.

م، ضیا


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 186 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.