Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

یکصدمین سالگرد اعلامیه ننگین استعماری بالفوروتاسیس دولت یهودی در خاک فلسطین PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط محمدعزیز عزیزی   
پنجشنبه ، 18 آبان 1396 ، 11:31

محمدعزیز عزیزیدر اواخر جنگ اول جهانی اول  در 1917 آرتور جیمزبالفور Arthur James Balfour
(سیاست‌مدار بریتانیایی بود که بین سال‌های ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۵ نخست‌وزیر این کشور بود نقش بزرگی در تشکیل اسرائیل امروزی داشت.
وی در جریان جنگ جهانی اول و پس از تصرف فلسطین (که پیش از آن در اختیار امپراتوری عثمانی بود) .
«اعلامیه بالفور» را خطاب به رئیس فدراسیون صهیونیسم منتشر ساخت و در آن بر حمایت انگلیس از تأسیس خانه‌ای ملی برای یهودیان در فلسطین تأکید کرد. این بیانیه  را سرآغاز تلاش در عرصه بین‌المللی برای تأسیس اسرائیل دانسته‌اند. استعماربریتانیای کبیر   برای بسط وتوسعۀ  نفوذ سیاسی خود در شرق میانه  برای تاسیس دولت یهودی در خاک فلسطین دست بیک یک اقدام ضد موازین حقوق بین المللی  در قلمرو خاک فلسطین زد ، ودر راستای این  اندیشه استعماری قرار شد تا  یهودی های پر اگنده از سرتا سر دنیا را جمع آوری ودر خاک فلسطین  اسکان و جابجا نموده  و یک حکومت  خالص یهودی را در سرزمین فلسطین ایجاد کنند  
اعلامیه  ١٩١۷ بالفور، متعاقب جنگ اول جهانی، حاصل ایدۀ  ناپاک  سیاستگزاران امپریالیسم  بین امللی در آن زمان ،  و تغییر تاکتیک استعمار انگلیس و حفظ پایگاه های خود در مستعمرات بحساب می آمد  . بر اساس این  اعلامیه  منفور، یهودیان کشورهای مختلف جهان را به سرزمین های اعراب فلسطین  کوچ داده و تجهیز  ومسلح ساختند.
بیانیه بالفور، مدیون تلاش و لابی‌گری حییم وایزمن، رئیس وقت سازمان جهانی صهیونیسم، والتر روتشیلد، عضو مجلس عوام بریتانیا و بانک‌دار بریتانیایی[۵] و هم‌چنین ناحوم سوکولوف روزنامه‌نگار و زبان‌شناس لهستانی بود که در مذاکراتی که منجر به صدور بیانیه بالفور شد، نقشی کلیدی داشتند.

مهاجرین صهیونیست، در سال ١۹٢٨، در اولین تهاجم مسلحانۀ خود، ٣٨۵ فلسطینی را به قتل رساندند. در پی تشکیل دولت صهیونیست در سال ١٩٤٨، موج کشتار و بیرون راندن اعراب، به اوج خود رسید. صدها هزار نفر فلسطینی یا کشته شدند و یا از خاک خویش رانده شدند. به اعتراف کمیسون امور پناهندگان سازمان ملل متحد، این بزرگترین فاجعۀ تاریخ بشری بود.  .در جنگ ژوئن سال ١٩٦٧، دولت صهیونیستی اسرائیل، با حمایت پدرانش، با اشغال شبه جزیرۀ سینا، بلندی های جولان و ساحل غربی رود اردن، وسعت اراضی تحت اشغال خود را تا سه برابر افزایش داد. کشور اسرائیل به عنوان بخش مشترک خاک آمریکا و انگلیس، تاکنون فاقد مرزهای مشخص بین المللی است .

بدنبال تغییر توازن قوای بین المللی به سود ارتجاع و امپریالیسم در آخرین دهۀ قرن گذشته، تهاجمات برتری طلبانه و جهان گشایانۀ نئوفاشیسم و نئولیبرالیسم، با شدت به اجرا در آمد. بویژه، طی سال های اخیر، با مشاهدۀ گرایشات ضد استعماری ترقیخواهانه در آمریکای لاتین، بیداری ملل آفریقا، آسیا و حتی اروپا، این تهاجمات در خاورمیانه، حدت و شدت بی سابقه ای بخود گرفت.

در نهایت، روند حوادث امروزی فلسطین، همه و همه نشان از اجرای سیاست «خاورمیانۀ بزرگ» امپریالسم دارد.

توسعه سرزمینهای اشغالی در خاک فلسطین وسپردن آنها به یهودیهای مهاجر خارج فلسطین وتخریب خانه های فلسطینها و اعمال جدید شهرک های  واسکان یهودی های مهاجر ومسلح ساختن آنها در مناطق اشغالی وتعمیر دیوارهای  بلند کانگریتی غیر قابل نفوذ دراطرف مناطق اشغال کما فی السابق ادامه دارد

استعمارگران امپریالیسم، بعد از به قدرت رسیدن جنبش حماس در انتخابات، در حالیکه، با محاصره و قطع کمک ها، به مردم فلسطین گرسنگی می دهند،وحتی با آنهم اکتفا نکرده وفاجعه های صبرا وشتیلا در خاک لبنان در منطقه غزۀ فلسطین را مرتکب شدند وبیش از پنجهزار نفر زند ومرد وکودگ فلسطینی را شهید ساخته وبیش از هشتاد هزار نفر را زخمی کردند وقسمت زیادی از غزه را بویرانه تبدیل کردند .
اما دول استعماری برای جلوگیر یاز ین جنایت صهیونیستها کوچکترین اقدامی نکردند .
متاسفانه بعد از سقوط خلافت عثمانی کشور های مرتجع عرب  وایران صفوی که با استعمار انگلیس همکار بودند ،کشور های مرتجع عرب  قضیه فلسطین را از قضیه امت اسلامی جدا دانسته وناسیونابللیستهای عرب  آنرا قضیه عربی تلقی کردند وامروز جهان عرب با کمال خفت وشرمساری قضیه فلسطین وقدس شریف را یک   قضیه وموضوع فلسطینی شمرده وبعضیه ازین دول مرتجع با اسرائیل روابط تنگاتنک سیاسی وبعضا روابط پنهانی برقرار گرده اند واین امر سبب تشجیع بیشتر صهیونیستهای اسرائیلی برای توسعه شهر کهای یهودی نشین وکوچ اجباری فلسطینیها شده است  .
حمایت بلا قید وشرط امریکا از صهیونیزم وهمچنین بعضی از دول اروپائی از رژیم اپارتاید صهیونیستی سبب شده تا امروز ملت فلسطین بیش از زمان گذشته تنها گذاشته شوند واستعمار بین المللی هر کشور ونظامیکه در شرق میانه برعلیه اشغالگران صهیونزم موضعگیری تند نموده واز داعیه فلسطین حمایت کند مورد تهدی مستقیم وغیر مستقیم اردوگاه امپریالیزم جهانی قرار میگرند ودر بین سران عرب وغیر عرب جای نورالدین زنگی وسلطان صلاح الدین ایوبی وسلطان عبدالحمید وسلطان سلیم ومحمد فاتح و.......وحتی شخصیتهای باغیرتی همچون صدام حسین نیز خالی است ، واین امر سبب شده است تا صهیونیستها    در ادامۀ همان جنایات بیش از ۹٠ ساله بر علیه اعراب این سرزمین  بیش از بیش نفوز و.تاوسعه خویش را گسترش دهند .  امروز سرزمین فلسطین به سه بخش کاملا مجزا تقسیم شده است  قسمت ساحل غربی ومحدودۀ بیت المقدس وشهر های اطراف آن – مناطق اشغالی اطراف بیت المقدس  وشهر های اطراف حکومت خود گردان فلسطین ومنطقه غزه که د رکنترل حماس است  .اشغال سرزمین فلسطینزمینه سازی برای دخالت نظامی درعراق  سوریه ولبنان ومصر ویمن ولیبی  گردیده است واختلاف وکشیدگی بین ترکهای عثمانی واعراب وسبب کشیدگی دربین خود کشور های عربی   ونمی تواند مفهومی جز اجرای سیاست کهنۀ «تفرقه بیانداز و حکومت کن» امپریالیسم، برای واقعیت بخشیدن به رؤیای صهیونیستی «از نیل تا فرات» باشد.
امروز جهان شاهد است که اکثریت نفوس فلسطین که بالغ بر شش میلیون مسلمان اند از خانه وکاشانه شان بزور  اخراج شده وفعلا در کشور های مانند اردن – لبنان – سوریه – مصر وسایر بلاد عربی واروپائی فرار کرده اند واسرائیل اجازه بازگشت ایشان را به خانه های شان نمیدهد .
وتراژیدی فلسطین بعنوان لکه ننگی بردامن امریکا وکشور های حامی صهیونیزم وحتی سازمان ملل متحد میباشد .

با تاسف که امروز  در کشور بریتانیا لوبیهای صهیونیزم که نفوذ گستردۀ در حزب کانزروتیف بریتانیا دارند از اعلامیه بالفور که بعنوان لکه سیاه در تاریخ سیاستهای خارجی انگلیس مطرح است تجلیل بعمل آوردند در حالیکه حزب کارگر وبیشتر احزاب سیاسی  انگلیس واکثریت ملت بریتانیا بخوبی میدانند که سپردن خاک فلسطین به صهیونیستها فقط برای بسط وتوسعه استعمار بریتانیا ی کبیر در شرق میانه بوده ودیگر هیچ اصل ومبنای حقوقی وبین المللی ندارد وازین اعلامیه وازین تجلیل حمایت نکردند
امروز فلسطینیها درغزه – نابلوس – رام الله - بیت اللحم وسایر مناطق فلسطین اشغالی وخاصتا قدسیان حرم قدسی  صدمین سالگرد اعلامیه بالفور را تقبیح کردند واز حکومت بریتانیا در خواست کردند تا بابت این اعلامیه ننگین معذرت خواهی کند
پایان
اول نوامبر سال 2017

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 129 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.