Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اتحـــاد ســـیاسی و مـــلی در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتور محمد فرید یونس   
جمعه ، 18 شهریور 1390 ، 11:05

مسأله اتحاد در یک کشور که شامل زبان‌های متفاوت، مذاهب متفاوت و نژاد های متفاوت باشد و آنهم همه عُمر در حالت قومی زیست کرده باشد، به وجود آوردن یک دولت مستقل، و مقتدر را که به اساس قانون استوار باشد، دشوار میسازد. پس چگونه میتوان یک دولت ملی را به وجود آورد؟ زیرا قانون زمانی در جامعه نقش خود را مؤثر بازی میکند که به آرای ملت باشد نه یک حزب سر اقتدار و یا منافع قومی و یا دید و بینش مذهبی یک گروه که به نام دین مردم را استثمار کند.

 نظام های مردمی که هدف عمده آن برابری و مساوات در قبال عدالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از راه قانون است وقتی جامه عمل می پوشد که یک اندیشه سیاسی در کار باشد. به عبارت دیگر هیچ نظام سیاسی موفق نه می‌شود تا از پشتوانۀ اندیشه سیاسی بر خوردار نباشد. از نگاه جامعه شناسی سیاسی این اندیشه سیاسی است که یک نظام سیاسی را به وجود می آورد. اندیشه سیاسی میتواند شدید ویرانگر باشد و یا میتواند سازنده باشد. یعنی اندیشه سیاسی اتحاد ملی را به وجود نه می‌آورد بلکه تنها نظام سیاسی را تشکیل میدهد. طور مثال اندیشه سیاسی مارکس و لینن یک نظام سیاسی را به وجود آورد و اما در اتحاد ملی ناکام ماند و به همین دلیل از هم پاشید. و یا اندیشه سیاسی آدلوف هیتلر یک نظام سیاسی را به وجود آورد و اما به خاطر تبعیض و تعصب از هم پاشید زیرا نظام به رأی اکثریت و منافع ملی نبود.

 در افغانستان بعد از جهاد مردم در مقابل قوای سرخ سه تغییر بارز را در جامعه افغانستان مشاهده می کنیم. اول تأثیرات هجرت مردم در چهار گوشه جهان است. مردم افغانستان با هجرت از نگاه فکری تغییر کرده‌اند و چون هجرت بسیار آموزنده است، از هجرت آموخته اند و در سفر های متعدد افکار خود را به افغانستان برده اند. همچنان است کوچک شدن دهکده جهانی توسط پیشرفت ساینس و تکنالوژی. مبارزات آزادیخواهی شرق میانه و به دام افتیدن بن لادن از خیرات «فیس بوک» و تیلفون سیلولر بود. دوم دین از انحصار چند خانوادۀ مذهبی خلاص می‌شود و به دست مردم قرار میگیرد گرچه تاثیرات ملا ها هنوز در جوامع دهاتی دیده می‌شود و اما در جوامع شهر نشین تأثیر آن فوق‌العاده کم است و حتی از بین رفته است. و سوم قدرت سیاسی پشتون ها که همیشه در امور سیاسی دست بالا داشته‌اند از بین رفته است و یک دلیل که جنگ ها در مناطق جنوبی کشور ادامه دارد همین است که پشتون ها قدرت سیاسی را از دست داده‌اند و با آمدن جهاد و سهم گیری همه مردم در جهاد علیه قوای سرخ، امروز مردم توقع دارند تا در امور سیاسی مساویانه سهیم باشند نه اینکه یک قوم سر قدرت باشد و دیگر اقوام به طرزالعمل های قوم سر اقتدار لبیک گویند.

 

اتحاد سیاسی آنست که همه مردم نه تنها در نظام سیاسی حقوق مساوی داشته باشند در عین زمان نمایندگان ملت در مواد قانون مشترکأ رأی داده باشند. تا هیچ قوم از حقوق سیاسی محروم نشود. همچنان اشتباهات که در گذشته صورت گرفته است برای به میان آوردن صلح و اتحاد ملی باید اصلاح شود.

قرن بیست و یکم تقاضا ها و ایجابات خود را دارد. امروز کشور های پیشرفته کوشش می‌کنند تا حتی کلمات را که از آن بوی تعصب و دو روئی می‌آید از بین بردارند و آنرا با لغات و کلمات پُر کنند که جوابگوی عصر حاضر است. طور مثال در ایالات متحده آمریکا سابق برای یک خانم که در یک دفتر کار میکرد «سکرتر» خطاب میکردند. امروز لغت «دستیار ادرای» را به کار می برند زیرا کلمه سکرتر از نگاه تعریف یک نوع پیش خدمت بودن را افاده میکند. یا به یک سیاه پوست «نیگرو» نه می‌گویند و افریقائی-امریکائی خطاب میکنند تا همزیستی مسالمت آمیز بین افراد جامعه به وجود آید.

برای اینکه در افغانستان بین اقوام افغانستان همزیستی مسالمت آمیز به وجود آید و مردم از حالت قومی و قبایلی خارج شوند باید اول افغانستان به فکر یک اندیشه سیاسی سالم بر آید تا مردم را از شمال تا جنوب و از شرق الی غرب متحد سازد. از آنجائیکه مردم افغانستان 99،99 در صد مسلمان است پس اندیشه سیاسی توحید که همه اقوام با هم برادر و برابر اند میتواند پشتوانۀ اندیشه سیاسی کشور باشد. در موضوعات فرعی پارلمان کشور رأی گیری خواهد کرد.

 

سوره نسأ آیه اول به وضاحت می‌گوید که خداوند انسان را از نفس واحد آفریده یعنی در خلقت انسان دو روئی، دو رنگی و تبعیض وجود ندارد. و در سوره بقره آیه 187 میخوانیم که زن لباس مرد است ومرد لباس زن است. در سوره آل عمران آیه 195 میخوانیم که “من عمل هیچ صاحب عملی را از شما چه مرد باشد، چه زن که همه همانند یکدیگرند ضایع و بی پاداش نمی گذارم”.. پس در جامعه نوین افغانستان هیچ مردی بر زنی و هیچ زنی بر مردی بر تری ندارد به جزء از تقوی و بعد دانش

افغانستان کشوری است که در حدود هشتاد در صد سنی دارد و بیست در صد شیعه. در دین مبین اسلام از نگاه جامعه شناسی اکثریت و اقلیت نیست. همه مسلمان اند. مذاهب بعد از رحلت حضرت رسول کریم (ص) عرض اندام کرده است. برای اینکه مردم افغانستان یک نمونه تمدن اسلامی باشند باید هر دو مذهب را نگاه قانون مساوی اعلام نمایند. هر مذهب که کار کشوری داری را در یک مقطع زمان حل میکند از همان مذهب کار گرفته شود و افغانستان دید باز و روشن در مقابل همه مذاهب داشته باشد نه اینکه خود را تنها به مذهب حنفی مقید سازد.

برای ایجاد صلح، برابری و برادری و به وجود آوردن یک فضای سالم زیست با همی اشتباهات گذشته باید اصلاح شود. مناطق که قصدأ و عمدأ نام اصلی آن تغییر داده شده دوباره به نام اصلی آن گشتانده شود. طور مثال «شیندند» در ولایت هرات باید دوباره «سبزوار» نام گزاری شود و یا تورغندی دوباره قره تپه شود. در ولایت بلخ شینکی باید دوباره چهار باغ گلشن شود. این فقط چند مثال بود که برای به میان آوردن همرنگی، دوستی و یگانگی تا بتوانیم وحدت ملی را به وجود بیاوریم.

 زبان برای هر فرد یک کشور عزیز است. تحمیل یک زبان بالای مردم در قرن بیست و یکم نا روا و ظالمانه است. ازین رو همه مناطق کشور از صنف اول تا هفتم به زبان مادری خود بیاموزند و بعدأ زبان های که در اکثریت است منحیث یک مضمون تدریس شود. همه امور حکومتی باید به دو زبان اکثریت باشد. طور مثال در کنار کلمه شاروالی باید بلدیه نوشته شود. القاب دانشگاه باید در کنار پشتو به دری هم نوشته شود. القاب قوای نظامی کشور باید تغییر کند تا ملی شده بتواند. امروز القاب نظامی از یک قوم است و این نه می‌تواند یک اردوی ملی را تشکیل دهد.

جاده های پایتخت کشور باید به نام های همه رجال مشهور کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب نامگذاری شود.

در افغانستان نظر به آمار موثق 42 در صد پشتون است و 58 در صد غیر پشتون. هیچ قوم در اکثریت نیست پس برای به وجود آوردن یک ملت واحد یا از معیار های بین‌المللی کار گرقته شود و یا از اساسات کار گرفته شود که هیچ قوم احساس کمی و کمبودی و زیر دستی نکند. مردم افغانستان باید به جهانیان عملاً نشان دهند که یک ملت واحد هستند و هیچ قومی بر قومی دیگری بر تری ندارد. باید اعتراف کنیم که یکی از عوامل عمده پسمانی افغانستان حالت اپارتاید قومی و قبایلی است. یک کشور و یا یک ملت وقتی میتواند ادعای ملی بودن و متمدن بودن را کند که آن ملی گرائی و ملی خواهی برای همه یکسان باشد.

نتیجه اینکه افغانستان اولأ به یک اندیشه سیاسی نیازمند است تا ملت را وحدت بخشد. اندیشه سیاسی سالم سطح رهبری را به وجود می آورد. سطح رهبری باید قومی نباشد و مردمی باشد. فعلأ در افغانستان نظام دموکراسی نی بلکه اتنوکراسی پا بر جاست. و برای وحدت ملی چون ما همه اقوام افغانستان مسلمان هستیم باید حالت قومی را که زیاد تر از دو صد سال گریبانگیر ما شده است با تغییرات عمده از بین بر داریم و وحدت سیاسی و ملی را به وجود بیاوریم.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 203 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.