Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

از اختـــلاف رهبــران حکــومت خــود را کتــار بکشید بگــذارید تا آنــان خــود قــربانی اختــلاف شــان شوند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 21 آبان 1395 ، 08:52

از اختـــلاف رهبــران حکــومت خــود را کتــار بکشید بگــذارید تا آنــان خــود قــربانی اختــلاف شــان شوندمردم شریف و مظلوم افغانستان از اختلاف های رهبران حکومت دوری جویید و نباید خود را بیش از این در این درگیری قدرت قربانی کنید. بگذارید خود آنان قربانی اختلاف های شان شوند؛ زیرا اختلاف و کشمکش میان رهبران حکومت نه بخاطر منافع شما؛ بلکه بخاطر منافع شخصی، گروهی و تیمی آنان است وهرگز دردی در ذره ذره وجود آنان برای شما وجود ندارد. آنان می خواهند و به گونۀ جدی علاقه دارند تا شما را به مثابۀ ابزار های قومی زیر نام تاجک، پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن و غیره قربانی بازی های سیاسی شان کنند. دو سال تجربۀ ناکام و افتضاح بار حکومت حکومت وحدت ملی نشان داد که رهبران این حکومت هرگز به منافع ملی، وحدت ملی اقتدار ملی ارج نگذاشته و هرگز ارج  نمی گذارند؛ زیرا آنان چنان در محور منافع شخصی و تیمی خود اسیر شده اند که اندکی هم برای منافع مردم عزیز کشور توجه ندارند و تنها زمانی به مردم  رجوع می کنند که نیاز ابزاری به آنان داشته باشند تا از رای شما، حضور و قدرت شما سود بجویند. مردم عزیز کشور تجربۀ تلخ چندین دهۀ گذشته نشان داد که شماری از رهبران حکومتی و رهبران جهادی سیاسی کشور هرگز پروای شما را ندارند و در نخستین فرصت شما را قربانی اهداف خود کرده اند و پس از این هم می نمایند؛ زیرا شماری از آنان نه تنها که سیاسی شده اند و سیاسی فکر می کنند؛ بلکه با شبکه های شیطانی استخبارات کشور های منطقه و جهان رابطۀ تنگاتنگ نیز دارند و با کارت های سیا، سرخ و سبز و با راه اندازی بازی های مبهم و پیچیده فقط وظیفه دارند تا سرنوشت این ملت و این کشور را به تباهی بکشانند. از همین رو از بار های اعتقادی و باور های وجدانی تهی شده اند؛ بنا بر این نباید پس از این در دام فریب تبلیغات این رهبران بویژه رهبران حکومت افتاد و بیشتر شکار اهداف آنان شد.چنانکه به گفتۀ شماری از اعضای مجلس نمابنده گان قدرت در کشور میان هفت نفر تقسیم شده و مردم افغانستان را قربانی کشمکش ها و تنش های درونی خود کرده اند. از این رو اختلاف رهبران حکومت در کشور حالا به اوج اش رسیده، امنیت بیش از هر زمانی خراب شده است و مخالفان مسلح بیشتر از هر زمانی نیرومند شده اند و سخنگوی رییس جمهور به صراحت اعتراف کرد که اختلاف مانع ایجاد اصلاحات شده است. اختلاف میان رهبران حکومت سبب شده تا جریان ستون پنجم را در کشور بوجود آورده است. ستون پنجم در واقع بازی های شاخه های قدرت در حکومت با مخالفان مسلح است که هدف از آن تحت فشار قرار دادن رقیبان شان در درون و بیرون حکومت است. رقابت های ناسالم و به شدت اختلاف برانگیز چنان چشمان رهبران حکومت را در برابر منافع ملی کشور بسته است، دیوانه وار هر روز بیشتر از روز دیگر دامنۀ اختلاف ها را گسترده و عمیق تر می نمایند و کشتی افتاده در توفان حوادث کشور را به سوی موج های توفنده به سرعت پارو می زنند که حتا از غرق شدن خود هم هراس ندارند کشتی نشستگان ** . این بی پروایی دو موضوع را در ذهن انسان تداعی میکند، نخست این که رهبران حکومت چنان دیوانه وار باهم به رقابت پرداخته اند و این رقابت میان آنان به نفرت بدل شده است که حتا حاضر نیستند تا اندکی هم در خوان تلخ قدرت برای یکدیگر امتیاز بدهند. این درست نشانۀ از خود بیگانگی رهبران حکومت است که آنان را به پرتگاۀ زوال فکری کشانده است. چنانکه نایب اول مجلس نماینده گان در خطاب به مجلس گفت که رهبران حکومت شعور سیاسی شان را از دست داده اند و نباید دیگر به آنان دل بست. وی از مجلس خواست که نباید قومیت را سرلوحۀ تصمیم های شان در هنگام دادن رای اعتماد قرار بدهند و تاکید کرد که پشتون بد و تاجک بد و ازبک بد باید مردود و منفور پشتون، تاجک و ازبک باشد و انسان فاسد و بدنام هرقوم منفورتر به قوم خود اش باشد. وی در ضمن با اشاره به بازی های پشت پردۀ حکومت گفت که گروۀ داعش را طیاره ها اکمالات می کنند و بهترین غذا و آب را در دوردست ترین نقاط می رسانند و اما سربازان افغان در شهر ها درست اکمالات نمی شوند. معاون اول مجلس نیز از این گونه اکمالات به داعش در مجس سخن گفت. این سخن وی هرچند از بازی های کلان استخباراتی در سطح منطقه و جهان پرده برمیدارد و اما این حقیقت مسلم را نیز بازگو می کند که گویای بی تفاوتی ها در داخل نظام در پیوند به همچو مسایل است که بحث موضوع دوم را که در بالا به آن اشاره رفت، در افکار انسان تداعی می کند. آن این که نیرو هایی در درون حکومت به قول جنرال دوستم بالاتر از ستون پنجم دخیل در این بازی تباه کن دست دارند؛ البته با این تحلیل که شماری ها در درون حکومت برضد نظام کنونی و به نفع مخالفان مسلح فعال اند و به سود آنان نه تنها لابی گری می کنند؛ بلکه به مثابۀ بازوی مخالفان برضد نظام و مردم افغانستان به دستور شبکه های استخباراتی کشور های همسایه وجهان فعال اند. آنان انسان های فاقد اراده و مزدور هایی اند که به هیچ اصل پایداری از لحاظ فکری و سیاسی باورمند نیستند و حتا به بقای نظام هم باور ندارند. از ابن رو تلاش می کنند تا با برقراری روابط مشکوک با مخالفان و شبکه های استخباراتی بقای خود را در صورت سقوط نظام هم حفظ کنند. از این رو این اشخاص به منافع ملی و اقتدار ملی و تمامیت ارضی کشور هم باور ندارند و گفته می توان که روایت های کلان سیاسی و اجتماعی بازی بیش برای آ نان نیستند. شهروندان کشور باید آگاه باشند که این بازی در سطوح گوناگون در کشور ادامه دارد و بازیکنان آن آدم های عادی هم نیستند. هریک به مثابۀ بازو های شبکه های استخباراتی گوناگون در اکثر موارد به گونۀ رقیبان در برابر یکدیگر قرار می گیرند، با یکدیگر به رقابت پرداخته و حاضر اند که ارزش های کلان سیاسی و ملی را قربانی بازی های سیاسی خود کنند. بنا بر این شهروندان کشور آگاه باشند که در میان بازی گران سفید روی وجود ندارد و نباید با پشتیبانی از این جناح و آن جناح خویش را قربانی کنند؛ بلکه بجای آن، خود جناح همدست و متحد شوید تا کشتی توفانزدۀ کشور را به سوی ساحل آرام رهنمون شوید. از آنرو به قول شاعر” می باش چو خار حربه بردوش        تا خرمن گل کشی در آغوش” از این رو زمان آن رسیده است که در برابر جناح های موجود به گونۀ خار حربه بر دوش شد و با بسیج خودی راۀ جدیدی گشود تا گل های آرزو های راستین مردم را شگفته گردانید. مردم ما باید بدانند که دلالان گروهی و سیاسی خیلی واژه های مقدس را به بازی گرفته اند و به هیچ چیزی ترحم نکرده اند ونمی کنند. در این شکی نیست که مفاهیمی چون اعتقاد به خدا و اعتماد به نفس واژه های زیبایی اند . اما صدها دریغ و درد که این کلمه ها از سوی دلالان گروهی و سیاسی خیلی به بازی گرفته شده اند و نباید بیش از این آنانی را مورد ستایش و پشتیبانی قرار داد که از داشتن ارزش واقعی انسانی رنج می برند و به قول شاعر نامداری ” نباید که در پای خوکان فگند دری را” حال زمان آن رسیده است که هر فرد این ملت خود امت شود و برای بسبج راستین ملت نقش فردی و جمعی اش را به درستی ادا کند. فکر میکنم که چهار دهه دنباله روی ها نه تنها فرصت های خوب را از این ملت گرفت و حتا فرصت های آینده را سخت به چالش برده است؛ بلکه مانع تلاش های شماری افراد مستقل و وطن دوست نیز شده است که بدین زودی ها نمی توان آیندۀ امیدوار را در کشور پیش بین شد؛ اما این به معنای قبول عقب نشینی و میدان را باز کذاشتن برای یکه تازی های رهبران حکومتی و سیاسی نیست؛ بلکه هدف از آن اشاره به دشواری هایی است که حتا نسل جوان کشور را از تمایل برای بازنگری به حوادث چند دهۀ گذشته باز داشته  و این سبب شده تا ارزش های چندین دهۀ گذشته هم مخدوش باقی بماند. از این رو رها کردن رهبران حکومتی و سیاسی به حال خود شان و کنار گذاشتن آنان و دوری گزیدن از اختلاف ها و زد وبند های سیاسی آنان،  فکر میکنم، آغازی خوب در ضمن هشداری منظقی برای آنان باشد، باید گذاشت که آنان خود قربانی اخنلاف ها و زد و بند های خود شوند. این دغدغه رهبران حکومتی و سیاسی کشور را واداشته تا با با استفادۀ ابزاری از قوم و زبان پیش از آنکه خود قربانی شوند، مردم را در پای خود قربانی کنند. بنا بر این مردم پیش از آنکه بیشتر از این قربانی شوند، راۀ خویش را از راۀ رهبران حکومتی و سیاسی شامل جهادی و غیر جهادی یک صد و هشتاد درجه جدا کنند؛ زیرا آنان تلاش های شان را بجای اصلاح نظام سیاسی و ایجا نهاد های دموکراتیک در راستای حکومتداری خوب در موجی از انحصار گرایی ها و تمرکز قدرت به تقسیم چوکی ها میان اقوام تقلیل داده اند و نه تنها این؛ بلکه میزان ثبات سیاسی کشور را در حد حفظ منافع شگخصی و تیمی شان کاهش داده اند. از همین رو است که اختلاف های رهبران حکومت نه بر سر منافع ملی؛ بلکه بر سر منافع و سلیقه های شخصی خود شان است  و هرچند، هریک با ارایۀ تعریفی از اختلاف میخواهند آن را تعریفی از منافع ملی وانمود کنند.  این در حالی است که اختلاف های رهبران حکومت چنان عمیق و آفتابی شده اند که به نقل محفل همگان بدل شده است. کارآنان  به افتضاح رسیده و شورا های حراست و ثبات و احزاب جهادی و ملی وارد صحنه شده اند خواهان میانجیگری میان رهبران حکومت شده اند که تجربه های گذشته نشان می دهد که این گونه میانجیگری ها به نتیجه نمی  رسند و شاید ضیاع وقت بیش نباشد؛ زیرا مشکل کار جای دیگر است و رفتن به پای مردم بیگانه در بهشت حقا که با عقوبت دوزخ برابر است. یاهو
،

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 198 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.