Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ایجاد اصلاحات بهانه یی برای مانور های سیاسی رهبران حکومت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 10:55

مهرالدین مشیدبیجا نخواهد بود تا این نوشته را با این ضرب المثل آغاز کنم که گفته می شود” دزد هم می گوید دزد و صاحب خانه هم می گوید دزد” .رییس جمهور غنی در مراسم گشایش بلاک های شهرسازی برایجاد اصلاحات تاکید کرد و گفت برای ایجاد اصلاحات مصمم است و هیچ گونه فشاری او را از ابجاد اصلاحات باز نخواهد ماند و افزود که پس از این برای آنانی که میلیارد ها دالر دزدیده اند، فرصت بیشتر داده نخواهد شد و تاکید کرد که عواید نباید بدست یک حلقه برسد که هر روز چیغ می زنند. وی افزود که پروای چیغ آنان را ندارد؛ اما نگفت که این حلقه چه کسانی اند. هرچند به قول معروف شفر گویی های رییس اجراییه و رییس جمهور چیز تازه یی نیست و از مدتی بدین سو به حربه یی برای ضربه وارد کردن بریکدیگر شان بدل شده است؛ اما نگفت که آیا تصمیم بازپس گیری این پول های میلیارد دالری را از آنان دارد یاخیر و آیا ادارهء مرکز عدلی و قضایی تازه تشکیل اجراات جدی خواهد کرد یا خیر. در این شکی نیست که این اظهارات رییس جمهور نه تنها برای من؛ بلکه برای تمام شهروندان کشور عجیب به نظر می رسد؛ زیرا وی فرصت های زیادی را در مدت دو سال از دست داد و این حرف ها به قول معروف ”خینه بعد از عید ” و یا ” نوش دارویی را ماند که پس از مرگ سهراب به رستم رسید” این سخنان وی ضرب المثل بالا را در ذهن انسان تداعی می کند که دزد هم می گوید دزد و صاحب خانه و یا کاروان هم می گوید دزد. وی در حالی این سخنان را می گوید که اختلاف ارگ با سپیدار روی ایجاد اصلاحات آفتابی شده است و به دیدار های آقایان غنی و عبدالله بحیث رهبران حکومت برای رفع اختلاف های شان روی ایجاد اصلاحات به ”متلک گویی” کودکان افغان بدل شده است. در این میان سپیدار خود را ”هیروی” ایجاد اصلاحات و علمبردار عملی شدن توافق های سیاسی در سفارت امریکا می خواند و بر ارگ الزام می آورد که از اجرای چهار اصل مهم چون تطبيق مواد موافقتنامه سياسى تشکيل حکومت وحدت ملى، همکاری مشترک، تفكيك مسووليت ها و صلاحيت هاى رياست جمهورى و رياست اجرائيه و تقويت پايه ‌های حکومت وحدت ملی کوتاه آمده و در ضمن برای مشروعیت بخشیدن حکومت کنونی لویه جرگه را دایر نکرده است و پس از دو سال فلسفهء وجودی این حکومت زیر پرسش می رود و چهار دیوار های سیاسی و مصلحتی آن که از نبود جایگاهء استوار قانونی و حقوقی لرزان است، درحال فروپاشی کامل است. رییس جمهور در حالی این سخنان را گفت که تا حال چهار بار با رییس اجراییه در پیوند به رفع اختلاف های شان با هم دیدار کرده و ریاست اجراییه از توافق روی چهار موضوع مهم با ارگ سخن گفته است و در اجرای آن خوش بین به نظر می رسد؛ اما اظهارات اخیر رییس جمهور چیز های دیگری را در ذهن انسان خطور می کند که اختلاف ارگ و سپیدار جنگ بر سر قدرت و به قول معروف ”سر لحاف ملا نصرالدین ” است و تنها برای پنهان کردن اختلاف های اصلی و فریب دادن افکار عامه ایجاد اصلاحات را علم کرده و ایجاد اصلاحات را در واقع ابزاری برای مانور های سیاسی شان قرار داده اند. دو سال گذشته نشان داده که هر دو رهبر حکومت بیشتر در خط منافع شخص و تیمی خود عمل کرده اند و منافع مردم را در بیشترین موارد در موجی از جنگ های زرگری قربانی اهداف خود کرده اند. تمرکز بیش از حد رهبران حکومت بر اجندا های شخصی و تیمی شان کشور را به پرتگاهء فساد، غارت، حق خواری و ناامنی های خطرناک کشانده اند. هرج ومرج را افزایش داده و بحران در کشور هر روز سیر صعودی را طی می کند. طالبان بیش از هر زمانی قدرتمند شده و درگیری های چریکی آنان به نبرد های جبهه یی تهاجمی مبدل شده است. این در حالی است که اختلاف های رییس جمهور و رییس اجراییه محدود به چها دیوار های ارگ و سپیدار محدود باقی نمانده و هر روز به رنگ تازه یی به بیرون درز می کند و موج آن در درون دستگاهء حکومت و بیرون از آن بیشتر دامن می گسترد که در این میان فرصت طلبان برای استفاده جویی فربه تر می شوند و دندان های شان از گوشت و پوست مردم به مغز استخوان های آنان نزدیک تر می شود. ارگ و سپیدار مگر نمی دانند که اختلاف های شان به چه میزانی در جبهه های جنگ تاثیر ناگوار دارد. گزارش های زیادی از ناهماهنگی نیرو های امنیتی و دفاعی در جبهه های خط مقدم نبرد با مخالفان مسلح به نشر می رسد که نه تنها این به گونهء کابوسی شجاعت ها دلاوری های نیرو های امنیتی را زیر سوال برده است؛ بلکه بی توجهی مقام های ارشد دفاعی و امنیتی کشور سبب ضعف اکمالات و حیف و میل اعاشه و تجهیزات سربازان بویژه در جبهه های جنگ شده است که هرج و مرج را در جبهه ها بوجود آورده است. این راه را برای قاچاقبران اسلحه و مافیای مواد مخدر فراهم کرده است تا در تبانی ق سه در تبانی با افراد نفوذی شان در میان نیرو های امنیتی کشور سلاح و مهمات بازمانده در میدان جنگ و حتا اسلحه و مهمات سربازان را قاچاق کنند. اختلاف رهبران حکومت چنان فضای بی اعتمادی را در کشور به بار آورده است که مقام های ارشد حکومت از بخش های سکتور دفاعی تا سکتور های دیگر همه برای نابودی کشور یک دست عمل کنند و بجای کار در راستای تقویت پایه های حکومت در بخش های نظامی و ملکی به فکر غارت تاراج اند. از همین رو است که فساد و غارت از کوچک ترین اداره های حکومت در کابل تا خط های نخستین نبرد به بهای خون هزاران سرباز شجاع در کشور بیداد می کند. مگر رهبران حکومت گزارش ها را نمی شنوند که سربازان در خط اول جنگ با شکم گرسنه و اسلحه و مهمات ناچیز در برابر ملیشه های آی اس آی می جنگند. داد و بیداد سربازان عزیز به گونهء مرمی در مغز هر شهروند کشور موفجر می شود و اما آقایان ارگ و سپیدار چنان غرق مسالهء خود اند و سرگرم ”میم زر ما ” اند که هرگز فرصت شنیدن فریاد دردمندانهء سرباز افغان را ندارند. شاید این بی نفاوتی ها چندان ناموجه هم نباشد؛ زیرا در جبهه های نبرد مظلوم ترین و بی وسیله و واسطه ترین انسان این سررمین قربانی می شود. از این رو آقایان ارگ و سپیدار و شریکان آنان خود را در این قربانی مسوءولانه شریک نمی دانند؛ البته به دلیل این که هیچ یک از فررندان آنان در جبهه های جنگ حضور ندارند و با این حال برای آنان بس دشوار است که رنج آن مادر و آن خواهر و آن پدر فررندی را احساس کنند که جگرگوشه های شان در نادعلی هلمند، جانی خیل پکتیا، خط های اول نبرد در کندز، بغلان، ننگرهار و سایر جبهه ها باشکم گرسنه و نداشتن اسلحه و مهمات کافی می جنگند. آقایان ارگ و سپیدار مگر درد این مادر را احساس می کنند، زمانی که در تلویزیون صدای سیمای رنجور و افسردهء وابستگان شان را مشاهده می کنند که می گوید، نان خشک می خورم و اسلحه و تجهیزات کافی ندارد و اما می جنگد از ضعف حمله های هوایی شکایت می کند. هرگز نه؛ زیرا که در بدن این سربازان خون جاری نیست و خون درجگر گوشه های ارگ و سپیدار جاری است و در کاخ ها و ویلا های هند و امریکا در ناز و نعمت به سر می برند و از خون این ملت تغذیه می کنند. در چنین حالی چقدر این حرف رییس جمهور می تواند جدی باشد که می گوید سر خود را قربان کردن سر خود شده است؛ بر مصداق این سخن ”خانه ام صدقه ات و اما بالاتر از بام” که چند روز پیش رییس اجراییه دست ارگ را در فساد کلان دخیل شمرد و به همین گونه آقای دوستم از” تقسیم پول های سیا” سخن گفت و بدین وسیله از حکومت ابراز بیداری کرد. مردم می دانند که حرف های آقای غنی متوجه کی است و مردم این را هم می دانند مثلی که در اطراف سپیدار فساد پیشگان بزرگ قرار دارد و به همین گونه در اطراف ارگ هم از این مفسدان کم نیستند و در هر دو طرف حضور پررنگ دارند. از این رو مردم اظهارات مبارزه با فساد را جنگ زرگری می خوانند که رهبران حکومت در پیوند به مبارزه با فساد دید ابزاری دارند و هر کدام در صدد دفاع از فساد پیشهء زیر بالین خود اند و با این مانور ها می خواهند، به گونهء غیر مستقیم بر یکدیگر فشار وارد می کنند تا در زد و بند های پشت پرده باهم کنار بیایند. شاید رهبران حکومت کمتر متوجه اند که مردم افغانستان این را خوب می دانند که رهبران شان از آنان چیز هایی را پنهان می کنند و اما از چند و چون آنها کمتر آگاه اند. آنچه که برای شان محسوس است، گردن به گردن شدن های رهبران و لبخند های بی نمک آنان پس از تهاجم های لفظی بر یکدیگر و در ضمن پیامد های کشنده و خطرناک این اختلاف در بیرون است که هر روز به رنگی رخ می نماید، نه تنها از انرژی سربازان در خط اول جنگ می کاهد؛بلکه گسترش دامنهء فساد، نفاق قومی است که برای افراد فرصت طلب موقع می دهد تا برای حفظ منافع خود، بقای ثروت های بادآورده و توجیهء غارت های شان هر فیل را با نقطه کاستن فیل جلوه بدهند و اختلاف قومی و زبانی را دامن زده و وحدت ملی را خدشه دار کنند و اقتدار ملی را به صفر تقرب بدهند که مسوء و بدون قید وشرط این همه رخداد ها که تا حال واقع شده و پس ا این واقع می شود، رهبران حکومت اند و سکان داران ارگ و سپیدار چه امروز و چه فردا در برابر شهروندان افغانستان پایخگو خواهند بود.یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 157 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.