Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بعد از این افغانستان، مرکز تفاهم یا تخاصم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 20 ارديبهشت 1396 ، 08:31

بعد از این افغانستان، مرکز تفاهم یا تخاصمچند قبل بخاطر بحث روی معضله افغانستان نشست یک روزه ای در مسکو با حضور داشت دوازده کشور  افغانستان، پاکستان چین، ایران، هند، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، آذربایجان، ارمنستان  برگزار گردیده بود نیرو های متخاصم یعنی طالبان و امریکایی ها که باید در این نشست حضور میداشتند نداشتند قبل از این نشست امید برده می شد که  در نشست مسکو فرصتی ایجاد خواهد شد تا این  کشور های  مهم منطقه در باره افغانستان به تفاهم برسند بخاطر  ایجاد امنیت پایدار وبازسازی افغانستان متاسفانه با بر تاب مادر بمب ها آنهم در استانه بر گزاری نشست مسکو از طرف امریکا در ولایت ننگرهار همه امید ها به نا امیدی تبدیل شد امریکا میتوانست بگوید یک موشک بزرگ بخاطر نا بودی داعش استفاده کرده واما نام مادر بمب ها درین مقطع زمانی بخاطر خبر سازی بوده تا نشست مسکو را  تحت الشعاع قرار دهد وتحلیل گران بجای نشست مسکو وطبعات آن فقط از بمب امریکا وداعش در ولسوالی اچین ننگر هار تمر کز کنند وهمین طور هم بود که بیشترین تبصره ها در حول هوش همین بمب مادر بود. اما روسیه نیز دست زیر علاشه نشسته نیست تلاش ادامه دارد تا امریکا سخترین ضربه را در زمین افغاسنتان ببیند وامریکا هم با همان غرور که دارد به تلاشهای مسکو اهمیت نداده وبا قدرت نمائی در روز نشست مسکو داعش را هدف قرار داد که بیشتر از نشست مسکو خبر ساز شد این در واقع جنگ در فضای مطبوعات وجنگ در میدان نبرد بود واینکه برنده کیست تا هنوز روشن نیست اما بازنده بطور قطع معلوم است که مردم افغانستان اند. از سوی دیگر پرتاب بمب از طرف امریکا در دره اسد خیل ننگرهار بعضی واکنش های را نیز بر انگیخت حامد کرزی رئیس جمهور قبلی و تعداد دیگری این عمل را محکومت کردند اما رهبران حکومت وحدت ملی از عملکرد امریکا استقبال نموده اند به باور من متاسفانه با گذشت هر روز وضعیت در افغانستان پیچیده تر می شود بر علاوه رقابت های امریکا و روسیه در سوریه این رقابت ها در حال حاضر به زمین افغانستان نیز کشانده شده است آنچه که برای بسیاری از افغان ها پرسش بر انگیز است این که چرا امریکا همزمان با نشست مسکو این بمب بزرگ را پرتاب نمود. به باور من این حقیقت از این جهت مهم دانسته می شود   
که ایالات متحد امریکا عملا در نشست مسکو نظر مخالف داشت اختلاف امریکا و روسیه تنها بخاطر نشست مسکو  نبوده بلکه این دو کشور با یکدیگر بر سر بحران اکراین، سوریه ، و افغانستان عملا درتقابل با هم قرار دارند، درصدد تحریم های مقابل یک دیگر هستند. هم چنان هم پیمانان غربی امریکا به تحریم روسیه پرداخته اند وگفته می شود که اقتصاد روسیه ازاین تحریم هامتضرر شده است. چین نیز از رقیب های عمده ای امریکا در منطقه است وپیشرفت اقتصادی ورشد تجارت چین با دنیا، برای امریکایی ها چندان خوش آ یند نبوده در سالیان گذشته کوشیده بحران هایی به نام دفاع از حقوق بشر وغیره در چین به وجود آورد.
سران امریکا هم هر از گاهی که از چین دیدار داشته اند از نقض حقو ق بشر در چین سخن گفته اند. در مجموع معنای این سخن آنست که ایالات متحده امریکا می خواهد چین هم چنان در موضع گیری های جهانی به تبعیت از امریکا حرکت کند ، واین برتری طلبی برای حکومت چین که یکی از کشورهای مهم درد نیا با حد اکثر نفوس است غیر قابل قبول می باشد. بنابراین تاثیر این تقابل های تاریخی میان کشور های حامی افغانستان با ایالات متحده امریکا چه خواهدبود؟
نتایج این تقابل ها را می توان بااستفاده از تجربه های سایر کشورها به تحلیل نشست ونتیجه گرفت.
ایالات متحده امریکا نشان داده است که وجود وحضور مخالفان سیاسی خودرا بر نمی تابد. با هرکشوری که مخالفت داشته باشد می کوشد با بد اخلاقی ترین شیوه، آن کشوررا در موضع انفعال قرار دهد. برخورد امریکا با ایران در سه دهه گذشته تجربه ای برای همه مردم دنیا است.ونشان می دهدکه مخالفت با امریکا به معنای آمادگی دربرابر انواع تهمت وافترا ها یی است که هیچ کدام وجود فزیکی ندارند.

اتهام امریکا به رژیم صدا م برای زمینه سازی سقوط اواز جمله موارد مشهود دیگر است که هیچ کس فراموش نه کرده است. با این وصف، آیا ایالات متحده امریکا با سرمایه گزاری کلانی که در افغانستان کرده وبا کمک های هنگفتی که به حکومت گذشته وکنونی افغانستان می کند وهم با تعهدی که به کمک به ارتش افغانستان دارد، هرگز نمی خواهد فدراتیف روسیه چین ایران سه کشور مهم منطقه به کمک افغانستان بشتابند وافغانستان را درراه بازسازی کمک کنند به یقین حضور فعالی این سه کشور  
وکمک برای بهبود وضعیت امنیت درافغانستان، امریکایی ها راواداربه اتخاذ سیاست های دوگانه خواهد کرد ، سیاست دوگانه ای که درعراق در پیش گرفته بود امریکا میخواست عراق مجازات شود
در روز روشن، داعش با صد ها تانک وتوپ تجهیزات نظامی وارد رمادی یکی از شهر های عراق شد، اما هیچ واکنشی از سوی نیروهای امریکا یی صورت نه گرفت؛گفته می شود اگر امریکایی ها واکنش مناسب نشان میدادند، داعش هرگزقدرت اشغال شهر های عراق از جمله «رمادی» در همان زمان نمیداشت؛ پس چرا امریکایی ها دربرابر هجوم وحشیانه داعش واکنش مناسب بروز نداد ودر نتیجه یکی پی دیگری از شهرهای مهم عراق به اشغال نیرو های داعش درآمدند؟قابل سوال است  
بعضی از گزارش ها نشان می دهد که یکی ازعلت های عمده ای بی میلی ایالات متحده امریکا دربرابرهجوم داعش، رقابت او با حضور ایران در عراق بوده است. سقوط شهر رمادی، مرکز ولایت انبار، بزرگترین ولایت عراق، در حالی صورت گرفت که نیروهای آمریکایی، نظاره گر ورود داعش به داخل شهر رمادی بودند و هیچ واکنشی از خود نشان ندادند.
این امر با سیاست جدید امریکا مبنی بر بمباران هوایی مواضع داعش در سوریه و عراق که از ماه های  سال گذشته به اجرا در آمد، در تناقض بود. نشریه آمریکایی بلومبرگ.
در گزارش مزبور از منابع و مقامات اطلاعاتی امریکا که خواسته بودند نامشان فاش نشود) نقل شده بود که "اطلاعات قابل توجهی از برنامه حمله گروه دولت اسلامی یا داعش به رمادی در اختیار داشتیم»
تمام استدلال امریکایی ها فقط آنست که حضور احتمالی طرفداران ایران در میان نیرو های عراقی سبب شده بود که ایالات متحده امریکا در بی تفاوتی به سرببرد ومترصد باشد تا گروه داعش به قلع وقمع نیرو های عراقی وکشتار مردم عراق بپردازد!
آیا امریکایی ها لانه های گروه های تروریستی در آن طرف خط دیورند را نمیدانند یا  تنها سیاست بی عملی را در افغانستان بخاطر تروریستان در پیش گرفته اند، به توهم این که روسیه در افغانستان نقشی دارد به یقین ایالات متحده امریکا هرجایی که بخواهد رقیب خود را میخواهد از میدان رقابت  بیرون کند . لذا با وجود این تجر به تلخ ودرد ناک است که اینک این پرسش به وجود آمده است که اعلام حمایت روسیه و چین و ایران  سه کشور مهم منطقه، افغانستان رابه صحنه تفاهم قدرت های بزرگ جهانی تبدیل می کند یا آنه تخاصم تاریخی امریکا وآن کشورهارا سبب خواهد شد وبار دیگر افغانستان به صحنه زور آزمایی قدرت های منطقه وقدرت فرا منطقه ای امریکا تبدیل خواهد گشت؟."

قدرت‌نمایی امریکا و روسیه و حضور هر دو کشور در شماری از کشورهای جنگ‌زده از جمله سوریه و افغانستان باعث شده تا این کشورهای جنگ زده، هر روز شاهد ناامنی و رعب و وحشت باشند و هر دو کشور تجهیزات و قدرت خود را به رخ یکدیگر بکشند. همه میدانید
چندی پیش امریکا در یک حمله موشکی غافل‌گیرانه پایگاه نظامی سوریه در «شعیرات» در شهر حمص را مورد حمله قرار داد و اظهار کرد که این حمله در پاسخ به حملات شیمیایی پیش از آن بوده است.
از آن‌جایی که افغانستان و سوریه به حیات خلوتی برای جنگ‌های نیابتی قدرت‌های جهان از جمله مسکو و واشنگتن تبدیل شده، رهبران این دو کشور نیز از هیچ‌گونه اقدامی برای زورآزمایی دریغ نمی‌کنند.
بعد از حمله موشکی امریکا بر شعیرات سوریه و دقیقا بعد از یک هفته، ارتش امریکا در یک اقدام بازهم غافل‌گیرانه «بزرگ‌ترین» بمب «شبه‌اتمی» را بر اهدافش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در شمال‌شرق افغانستان آزمایش کرد.
گفته می‌شود این اولین بار است که امریکا از این بمب که به نام «مادر بمب‌ها» یاد می‌شود، برای هدف قرار دادن گروه تروریستی داعش استفاده کرده است؛ موضوعی که دونالد ترامپ بعد از به قدرت رسیدن، سخت به آن تاکید داشت (از بین بردن داعش).
امریکا با این اقدام می‌تواند دو هدف را دنبال کند؛ اول اینکه بازهم به مسکو نشان دهد که برای زورآزمایی با این کشور حاضر است از تمام داشته‌هایش استفاده کند.
این زورآزمایی در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان اشد به صلح و تفاهم بین الافغانی ضرورت دارد از سوی دیگر واشنگتن، با اقدام‌های اخیر خود در افغانستان نشان داد که برای رسیدن به اهدافش در کشورهای جنگ‌زده که پای امریکا نیز در آن دخیل است، آماده ای عقب نشینی نیست و غیر از خود حضور هیچ کشور دیگری را تحمل کرده نمیتواند . بحران افغانستان با ادامه این رقابت ها بین ابر قدرت ها فراگیر خواهد شد بدون تردید
تحقق انتقال داعش به شمال افغانستان از سوی امریکا و هم‌مرز شدن با کشورهای آسیای مرکزی به طور یقین، این کشورها از جمله مسکو و چین را آرام نخواهد گذاشت و این دو کشور یقینا برای جلوگیری از نفوذ داعش به شمال اقدامات را علیه منافع امریکا روی دست خواهند گرفت. به باور من
هرگونه اقدام روسیه و چین در افغانستان مطمئناً واشنگتن را نیز به تکاپو انداخته و امریکا نیز هیچ‌وقت حاضر نیست از مواضع خود کوتاه بیاید.
با این حساب و با توجه به زورآزمایی کشورهای ابرقدرت جهان از جمله روسیه و امریکا، افغانستان هم‌چنان حیات خلوتی برای زورآزمایی این کشورها خواهد بود.
در هر صورت، حملات موشکی امریکا در خاک افغانستان و استفاده از تکنالو‌ژی روز دنیا برای رسیدن به هدف؛ نقض قانون و حاکمیت ملی گفته میشود هرچند از حکومت وحدت ملی با مشکلات داخلی و خارجی که دامنگیر آن است امریکا نمی‌تواند انتظار واکنش در برابر این حملات خود از طرف همچو حکومت  را داشته باشد. رقابت و زور آزمایی ها امریکا و روسیه در کشور های آسیای میانه بخصوص در افغانستان ادامه خواهد یافت و در حال حاضر دور از امکان بنظر می رسد که بزودی ها این دشمنی ها جای خود را به دوستی تبدیل کنند.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 97 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.