Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جناب رییس جمهور لنگ لنگان رفتن به جنگ فساد پیشگان مبارزه با فساد را دشوارتر می کند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 15 شهریور 1395 ، 07:02

جناب رییس جمهور لنگ لنگان رفتن به جنگ فساد پیشگان مبارزه با فساد را دشوارتر می کندلنگ لنگان رفتن به جنگ فساد پیشگان مبارزه با فساد را دشوارتر می کند
در این شکی نیست که مبارزه با فساد در افغانستان کار یک شبه نه و برعکس خیلی زمانگیر است؛ اما زمانگیر بودن آن نمی تواند، بهانه یی برای تعلل ها و کم کاری ها و ناکارایی های رهبران حکومت باشد؛ زیرا مبارزه بافساد به تصمیم خلل ناپذیر و اراردهء نیرومند نیاز دارد تا با مشت های آهنین بردهن فساد پیشگان بزرگ کوبید و با چوگان قانون کمر های مفسدان را شکست و حاکمیت قانون را در کشور تامین کرد. بنا بر این لنگ لنگان رفتن به جنگ مفسدان بزرگ در هاله یی از وعده های میان تهی و در موجی از تعلل ها نه تنها مبارزه بافساد را دشوارتر می کند؛ بلکه فساد پیشگان را برای دزدی و غارت های بیشتر فربه تر می کند که این گونه خم خم رفتن های رهبران حکومت برای رویارویی با مفسدان مایهء نگرانی شهروندان کشور شده است. این در حالی است باتاسف پای رییس جمهور برای مبارزه با فساد پیشگان بزرگ و ایجاد اصلاحات می لنگد و این لنگ لنگان رفتن ها به نبرد مفسدان در موجی از شک و تردید ها معنای دست خالی رفتن به جنگ بیرحم ترین دشمن را دارد که نتیجهء قطعی آن شکست است؛ زیرا باخم خم رفتن و پلوان خزیدن ممکن نیست که به جنگ مفسدان رفت و به قول معروف با معاملهء پشت پرده هم لعل بدست آورد و هم یار را نرنجاند. اصلاحات نیاز به ارادهء جدی و قلب نیرومند تهی از هرنوع تردید ها را دارد که همچو ارادهء شکست ناپذیر را در رییس جمهور کم تر می توان سراغ کرد. نمونهء آنرا در نصب نورستانی در سفارت هسپانیا و گزینش سایر اطرافیان وی که متهم به فساد اند، میلیون ها دالر رشوت گرفته اند و ساید افشاگر ویکی لیکس در این مورد افشاگری کرده است.
این در حالی است که افغانستان پس از سومالی و کوریای جنوبی سومین کشور فاسد در جهان است و این فساد میراث شوم حکومت آقای کرزی است که داستان فسادگستری و تشویق های بی پیشینهء او برای ماموران ارشد اش برای دزدی و اختلاس های کلان به همگان آفتابی است حتا وی هنوز هم با این گفتهء خود فخر و مباهات می کند که روزی در یک گسخنرانی خود به مقام های ارشد خود واضح و آشکارا گفت که رشوت بگیرید و اما پول ها را به بیرون از کشور نبرید. کدام عقل سلیم قبول کرده می تواند که یک رییس جمهور به گونهء رسمی این چنین زنگ چور را بزند. وی با این رویکرد فسادپراگنانه در حدود ۱۱۶ میلیارد دالرکمک های جهان را برای افغانستان ضایع کرد و همیشه خارجی ها را عامل فساد خواند و مقام های ارشد خود را برای فساد ترغیب کرد. باتاسف که وی حالا هم بجای آن که از مردم افغانستان پوزش بخواهد تا مردم دست کم از محاکمه کردن او منصرف شوند. وی نه تنها از فساد ماموران اش چشم پوشی می کند؛ بلکه برعکس می خواهد دادن میلیون ها دالر از پول های بادآوردهء ایران و کشور های دیگر را به شماری از اطرافیان و حامیان خود هنوز هم توجیه کند که غارتگران را شجاع تر و مفسدان را فربه تر کرد. گفته می شود که حتا صد ها هزار دالر را به کارمندان ارگ و بویژه مسؤولان امنیتی و شمارخود شماری مفت خواران بلند نشین جهادخوار بجای حق سکوت و غیر تکنوکرات و لیبرال داده است. (1)
بعد ها افشا شد که تنها ماهانه صد هزار دالر از این پول ها برای سید احمد گیلانی و ده ها هزار دیگر هم برای سایر مفسدان و زورگویان به گونۀ حق سکوت از سوی وی پرداخته می شد و محصول آن هم رساندن طالبان تا دروازۀ های ارگ کابل بود. شگفت آور این است که حالا هم با افتخار به یکی از نشریه های خارجی گفت که وی از آن رو با مفسدان مدارا کرد و از محاکمهء شان منصرف شد که شرایط کشور ایجاب نمی کرد؛ اما به این نکته اشاره نکرد که با زدن زنگ چور زمینه را برای گسترش طالبان تا دروازه های ارگ فراهم کرد و منفور ترین نظام را از خود برجای گذاشت. وی با این رویکرد خود لقب فاسدترین رییس جمهور را کمایی کرد و اما باتاسف که وی هنوز هم با آن کارنامه های خود افتخار میکند. امید رییس جمهور غنی بحیث یک آموزگار به قول حضرت لقمان عمل کند که وی در پاسخ به این سوال "ادب را از کی آموختی؟ پاسخ داد، از بی ادبان. این در حالی است که رهبران حکومت مبارزه با فساد را در راس کار های اصلاحاتی شان قرار داده بودند و با تاسف که هنوز گام های شفاف، جدی و عملی برای مبارزه با فساد برداشته نشده است حتا رهبران حکومت به مهم ترین توافق شان برای اصلاح نظام انتخاباتی کاری نکرده اند. ایجاد مرکز عدلی و قضایی برای محاکمهء فساد پیشگان بزرگ به پیشواز کنفرانس وارسا در ۸ و ۹ جولای و ادامهء کار آن به گونهءبطی، کارنامه های غیرعملی و وعده های دو سال پیش حکومت را در افکار عامه تداعی می کند که شاید تا آغاز کنفرانس بروکسل در پنجم اکتوبر به یک سلسله کار های تبلیغاتی دست یازد و شاید هم دوسیه های چند مفسد درجه آخر را به بررسی بگیرد و آن را رسانه یی کند و مانند دوسیه های کابل بانک و شهرک هوشمند از جمع ده ها دزد و غارتگر به محاکمهء چند غارتگر اکتفا کند و بس. تا زمانی که آقای کرزی زنده باشد، فساد پبشگان بزرگ که بیشتر یاران او اند، محاکمه نمی شوند؛ زیرا او نه تنها پیشوا و مرشد چندین گروهء سیاسی است، گروه هایی که رهبران شان دوسیه های کلان فساد دارند. بدون تردید با سر شدن دوسیه های اعضای گروه های مربوطهء شان با ایجاد بهانه های سیاسی چون تشکیل لویه جرگه برای مشروعیت نظام و ناتوانی حکومت برای ایجاد اصلاحات و ناتمامی سایر وعده هایش، به گونهء غیر مستقیم بر حکومت فشار خواهند آورد تا مانع محاکمهء مفسدان بزرگ شوند. آقای کرزی همین اکنون کار تبلیغاتی خود را شروع کرده و به نفع دزدان کمپاین را راه اندازی کرده است. چنانکه چند روز پیش با رسانه های خارجی دلیل انکار محاکمهء مفسدان را سقوط حکومت خود خواند و این اظهارات به گونهء غیرمستقیم هشداری به حکومت است؛ اما آقای غنی بابد بداند، به هر اندازه یی که محاکمهء مفسدان به تعویق می افتد، عمر حکومت اش به همان اندازه کوتاه می شود و بهانه های بیشتر برای تبلیغات مفسدان فراهم می شود. در این شکی نیست که جبههء مفسدان نیرومند است و به تعبیری تمامی فساد پیشگان بزرگ و گروه های مافیایی بدون توجه به رنگ و پوست و قوم و گروه ملت واحد اند. هرچند این جبهه در ساختار های گونه گون گروه ها، انجمن ها و جنبش ها زیر نام های قشنگ عرض اندام کرده اند؛ اما در عقب این جبهه یک آدم شناخته شده یدک کشی می کند و منتظر فرصت است و از هر فرصت بیشترین استفاده را می برد. دلیل اصلی وحدت این جبهه حفظ غارت های آنان است و یگانه رمز پیروزی آقای غنی در برابر این جبهه تصفیهء اطرافیان فاسد اش و مبارزهء آشتی ناپذیر با فساد پیشگان بزرگ است.
در این شکی نیست که فساد در کشور اژدهایی را ماند که پا هایش را جهادخواران و دست هایش را لیبرال ها و تکنوکرات های فاسد تشکیل داده اند و عرادهء فساد را جدا جدا و گاهی متحدانه به پیش می کشانند. از این رو مبارزه با اژدهای فساد در افغانستان به امر دشواری بدل شده و ارادهء حکومت را برای محو آن سخت به چالش برده است؛ بویژه زمانی که فساد پیشگان بزرگ لباس تقدیس بر تن و با ابزار های فریب زیر نام اسلام و جهاد آن را مومیایی کرده و العیاض بالله قرآن را روپوش خیانت ها و جنایت های ضد انسانی و ضد اسلامی شان قرار داده اند. در حالی که یک دست شان تا شانه غرق در فساد و غارت است و اما در دست دیگر قرآن را گرفته اند و خیلی بی شرمانه فتوا های دینی سر می دهند و اما نه تنها دیروز و بل امروز هم در برابر غارت و فساد سکوت اختیار کرده اند. شگفتآور این است که هر از گاهی که جنایت های شان آفتابی و دزدی های شان رسانه یی می شود، رویای جهاد در کلهء شان زیر و رو می شود و داعیهء مجاهدین را علم می کنند. در حالی که بزرگترین جفا را در حق مجاهدین روا داشته اند و حتا از دزدیدن لقمه های نان خشک آنان هم دریغ نکرده اند. جالب این که این همه حق خواری ها را زیر هفتاد من ریش و هفتاد هزار من کلاهء پکول و چهل تار دستمال می خواهند، پنهان کنند. گزارش اخیر سیگار در مورد فساد و اختلاس های کلان سه میلیارد دالری در وزارت آب و برق در این مورد گواه است.(2) جناب رییس جمهور تنها مبارزه با این دژ فولادین فساد ساده و هموار نیست بلکه مبارزه با دزد های دریشی پوش و نکتایی دار اطراف ات نیز امر ساده یی نیست؛ زیرا آنان با ”کف و کالر” پر زرق و برق لیبرالیزم و تکنوکراسی به جان مردم ما تیغ کشیده اند و خیلی لکس فیشنی دزدیده اند و دزدی های شان را با نکتایی های مود روز آذین بسته اند و داد از دموکراسی و حقوق بشر می زنند. در حالی که دیروز در خاد نجیب دستان دموکراسی و حقوق بشری را به زنجیر بسته بودند و فتوای ستمگری بر انسان و نابودی آزادی های بشری را صادر کرده بودند و امروز نقاب دیگری بر روی خود کشانده اند و با این نقاب شمشیر های خویش را زهرآلودتر از گذشته بر اندام های استخوانی این ملت فرو می برند. بنا بر این مبارزه با این دو سیمای مسخ شده امری ساده نیست که ناچار باید در برابر این ها رزمید و گلو های شان را در هر مقامی که بودند و هستند فشرد و آنان را نقش زمین کرد. جناب اگر تاب مبارزه با این اختاپوت های چندین سره را دارید یاالله و ” داگز و دا میدان” ؛ ورنه چادر تان را آبرومندانه بتکانید و و میدان را ترک کنید و مانند قمارباز ها به این حرف دل خوش کنید”که گویا سال ها باخته بودید” و این بار هم باختید.
آقای رییس جمهور برای غلبه بر این جبههء فساد پس از تصفیهء کامل اطرافیان ات تلاش کنید تا اشخاص، حلقه ها و گروه های نیک نام را به محور خود بکشانید؛اما دو سال گذشته نشان داده که در این راستا توفیقی نداشته اید و مردم هم برای آینده این حکومت چندان امیدوار نیستند؛ اما با آن هم آقای غنی برای علبه بر جبههء فساد پیشگان و سردمداران فساد شانس پیروزی دارد که همانا مبارزهء قاطع اش در برابر فساد است. هر گامی را که حکومت برای محو فساد بر می دارد، در واقع خشتی را برای بقای حکومت خود می گذارد و در ضمن خشتی را از دیوار مکر جبههء فساد به زمین می ریزد؛ اما با تاسف که هستند، افرادی در اطراف رییس جمهور که او را از مبارره با فساد می ترسانند. در حالی که این ترس پراگنی آنان ترس زیر بازپرس رفتن خود آنان است می ترسند که مبادا دایره مبارزه بافساد یک بار چنان گسترده شود که دامنگیر خود آنان نیز شود. از این رو مبارزهء رییس جمهور با این حواریون اش شامل مشاوران کم سواد و متهم به فساد نه تنها دشوارتر از عبور هفت خوان رستم است؛ بلکه از جهاتی شلیک کردن تیر در تاریکی را دارد که دورنمای آن در هاله یی از ابهام به نظر می رسد. در حالی که مبارزه با فساد یگانه شانس طلایی حکومت نه تنها برای بقا؛ بلکه برای میخکوب کردن رقیبان اش نیز است. این مبارزه در واقع یک فرصت است برای حکومت تا از این فرصت برای ایجاد فرصت هایی چون قرصت های کاری، فرصت های آموزشی، فرصت های امنیتی، فرصت های اقتصادی و فرصت های دیگر که رهبران حکومت برای شهروندان کشور وعده داده بودند که باید از این فرصت ها بهره بگیرند. بدون تردید هرگاه حکومت این فرصت را از دست بدهد، تنها به از دست دادن یک فرصت نه؛ بلکه معنای انتحار حکومت آنان را خواهد داشت. در آن صورت یارای مقابله با جبههء مفسدان و شریکان مافیایی آنها را نخواهند داشت و منتظر حمله های لفظی و سیاسی مرشد و پیشوای جبههء مفسدان و شریکان قارونی و بلعم باعوری آننیز خواهند بود. این حمله ها ساده هم نخواهد بود؛ زیرا هر از گاهی که پهلوانی از خطر به زمین زدن حریف رهایی یابد؛ چون رستم پهلوان اساطیری سیستان تن به عهد شکنی داده و با تمامی نیروی امانت و نیروی موجود دیوانه وار برای غلبه کردن بر حریف عمل می کند و حتا احتمال دارد که کار را یکسره کند.(3)در آن صورت پشیمانی، تالم، تاسف و رجز خوانی ها نوشداروی پس از مرگ سهراب را خواهد ماند. از این رو مبارزه با فساد پیشگان بزرگ عزم و ارادهء رستم گونه می خواهد تا با کاربرد آگاهی و تاکتیک بر مفسد غلبه حاصل کرد؛ زیرا مفسد تنها رشوت خوار، اختلاس کننده، غارتگر، آدم ربا، فریبکار، دو روی و حادثه آفرین نیست؛ بل به هیچ اصول و موازین اخلاقی پای بندی ندارد و برای رهایی از چنگال قانون، حفظ ثروت های باد آورده و کسب قدرت از هیچ رویکردی دریغ نمی کند. یاهو
1 - روزی یکی از مسوءولان امنبتی اش برایش گفت که زمینی را در قندهار چور کرده و برای ساختن اش به پول نیاز دارد. آقای کرزی از او می پرسد که چگونه آن را می سازی چقدر پول نیاز داری. وی پاسخ میدهد که مثل قصر خودت و بعد آقای کرزی می گوید، این قدر پول نیست بعد برای به مسؤول مالی خود می گوید که یک صد یا دو صد هزار دالر برابش بدهید و به گفتهء شاهد عینی آن مسوءول امنیتی اش تا یک میلیون و دوصد هزار را از کیسهء مردم برای ساختن خانه اش به امر آقای کرزی تحویل داد.
2- گزارش سیگار در مورد اسماعیل خان ب وزیر پیشین آب و برق
https://www.facebook.com/CorruptionAfghanistan-114160485334768/?fref
3 – پس از آن که سهرات پدر را خسته کرد و تاب زورآزمایی با او را از دست داد. از وی فرصت خواست و با او فریب کرد و به قول اساطیر زوری را که به گونۀ امانت نزد خدا گذاشته بود، آن را طلب کرد و به جنگ سهراب آمد و با فریب او را کشت. پس از آن که دریافت سهراب فرزند خانم سمنگانی اش است. وی خواهان نوشدارو از بغداد شد و اما نوشدارو زمانی از بغداد رسید که سهراب جان را به جهان آفرین داده بود.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 200 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.