Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جهــان باید رویکــرد هــای تــروریست پــرورانۀ پاکســتان را تقبیــح کند و بر آن تعــزیرات ببندند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 18 مرداد 1395 ، 07:59

جهــان باید رویکــرد هــای تــروریست پــرورانۀ پاکســتان را تقبیــح کند و بر آن تعــزیرات ببندندکشته شدن اسامه، ملاعمر و ملا منصور نشان داد و با اثبات رساند که پاکستان لانۀ تروریستان است و این کشور اجازه داده است که تروریستان در آن به گونۀ آرام به فعالیت خود ادامه بدهند و از پاکستان بحیث پایگاه برضد افغانستان استفاده کنند. اظهارات اخیر مقام های پاکسنانی پس از کشته شدن منصور پشتیبانی آشکار آنان را از هراس افگنان نشان می دهد. حال بر امریکا است که بجای حمله های دزدانه بر سران طالبان، مرکز ها و پایگاه های آنان را در خاک پاکستان به گونۀ آشکار بمباران کند، فشار های سیاسی و نظامی را بر پاکستان افزایش بدهد، تعزیرات گسترده بر این کشور وضع و تمامی کمک های مستفیم و غیر مستقیم خود به شمول کمک های ام آی او اف را با پاکستان قطع کند. امریکا و ناتو از تمامی کشور های همپیمان خود بخواهند تا پاکستان را مورد تحریم های اقتصادی قرار بدهند. آنان به این هم بسنده نکرده و از شورای سازمان ملل بخواهند تا رویکرد های تروریست پرورانۀ پاکستان را محکوم کنند و جواز حمله بر پایگاه های تروریسنان را در پاکستان صادر کنند. پس از این دیگر برای هیچ کشوری پنهان نمانده است که پاکستان پشتیبان تروریزم جهانی است و یگانه کشور امن برای تروربستان جهانی است.  واکنش های دیده درایانۀ مفام های پاکستانی بجای احساس خجلت و شرمساری ، پس از کشته شدن ملا منصور دیکر هیچ چیزی را در پردۀ ابهام باقی نمانده است و به کلی آفتابی شد که زمامداران پاکسنان پشتیبانان تروریست ها اند و از یک یخن با آنان سر می کشند. مقام های پاکستانی به عوض احساس شرم، برعکس کشته شدن منصور بوسیلۀ طیارۀ بدون سرنشین امریکا را در پاکستان محکوم کردند و آن را تخطی آشکار بر حریم فضایی خود خواندند و حتا کشته شدن او را تکذیب کردند؛ اما شگفت آور این است که همزمان با اعلان پاکستان مبنی بر بررسی های طبی برای شناسایی ملا منصور، شورای رهبری طالبان پس از چند روز رایزنی ملا هیبت الله معاون پیشین ملا منصور را بحیث رهبر و سراج الدین حقانی و ملا یعقوب را بحیث معاونان او اعلان کردند. در این شکی نیست که این اعلان پاکستان هم از جمله ترفند هایی به شمار می روند که از چندین دهه بدین سو برضد افغانستان به کار می برد؛ زیرا آگاهان امور منطقه و شبکه های استخباراتی جهان می دانند که هیچ تصمیم طالبان بدون حصور مقام های آی اس آی ناممکن است. از این رو اعلام اخیر پاکستان نوعی فراافگنی مزورانه بود که گویا آنچه در میان طالبان می گذرد، از آن بیخبر است. چگونه ممکن است باور کرد که کشور میزبان طالبان و پشتیبان سیاسی و نظامی آنان از فعالیت های آنان و از آنچه که در میان آنان می گذرد، بیخبر باشد. این در حالی است که نظامیان پاکسنان به گونۀ سایه رهبران طالبان را در هنگام حضر و سفر تحت نظر دارند. آی اس آی پاکستان نخستین شبکه های بوده که حتا پیش از اطلاع یافتن اوباما از کشته شدن ملارمنصور آگاهی یافت؛ اما این شبکۀ جهنمی با راه اندازی یک جو گستردۀ تبلیغاتی خود را بیخبر خواند و شاید فکر می کرد که با این تبلیغات افسون کننده مرگ منصور را پنهان می کند. در حالی که سی آی ای استخبارات پاکستان را پیش از انجام عملیات در جریان گذاشته بود. ناگفته نباید گذاشت که پاکستان می دانست که در اسناد منصور ولی محمد نوشته شده و این می تواند از نگاۀ استخباراتی امریکا را اغفال کند و کشته شدن منصور را هم مانند ملا عمر برای چند سال مخفی نگهدارد و شاید این بار ملا اختری پیدا نکرد که چنین مسؤولیت را بپذیرد.  از آنجا که گفته اند ”بار کج به منزل نمی رسد” همه چیز خلاف پیش بینی های آی اس آی آفتابی شد و برعکس تمامی شک و تردید ها در پیوند بر حمایت پاکستان از تروریستان از میان رفت. از سویی هم خوشبختانه که کشته شدن منصور ماسک فریب از روی زمامداران ایران را هم فرو افکند و سیمای واقعی آنان را عریان کرد. منصور در حالی کشته شد که چند ساعت پبشتر از آن با تبدیل کردن پول یورو به کلدار سرحد ایران را به قصد پاکستان عبور کرده بود که به زودی افشا شد. چنانکه  روزنامۀ گاردین نوشته که کشته شدن منصور رابطۀ ایران با طالبان را به اثبات رساند و نشان داد که ایران بررغم اختلافات فکری با طالبان آنان را کمک می کند . به کفتۀ این نشریه پاسپورت ملا منصور نشان می دهد که او دو ماه پیشتر برای دیدار از دفتر های طالبان و گفت و گو با مقام های سفارت روسیه در تهران عازم ایران شده بود. از سویی هم این سخنان شهروندان غرب کشور را ثابت کرد که می گویند ایران طالبان را مسلح میکند و به کشتن مردم افغانستان ادامه می دهد. با تاسف فراوان که مردم افغانستان از چهار دهه بدین سو قربانی سیاست های دو گانۀ ایران و پاکستان می باشند. پاکستان وایران به مثابۀ دو دولتی که زمامداران اش هرگز به ارزش های همزیستتی های انسانی، اسلامی و مسالمت آمیز و هم جواری های خوب باور ندارند. کشته شدن منصور نه تنها واقعیت های ناگفته را آفتابی کرد؛ بلکه چرم ساغری فریب را از روی زمامداران ایرانی و پاکستانی پایین افگند و با تاسف که هنوز هم می خواهند با تبلیغات دروغین و افسونگرانه مداخله و تجاوز آشکار شان را بپوشانند. حال زمان این رسیده است که امریکا و ایتلاف جهانی بر تمامی رویکرد های شان در پیوند به پاکستان و ایران بازنگری جدی کنند؛ زیرا زمامداران انسان دشمن و اسلام دشمن پاکستان و ایران به جز به فرهنگ خدعه و دیپلوماسی فریب به هیچ اصل و ارزشی دبگر باور ندارند. هرگاه امریکا می خواهد صادقانه در برابر تروریزم مبارزه کند، باید این کافر و شیطان بزرگ به قول رهبران ایران باید افغانستان را از چنگال بیرحم دخالت و تجاوز زمامداران مسلمان پاکستانی و ایرانی نجات بدهد؛ زیرا این دو کشورهمسایه ناشناس و خدا فراموش خوش بختی شان را در به تباهی کشاندن مردم افغانستان جستجو می کنند. در زمان این نوشته اظهارات خامنه یی رهبر مذهبی ایران در ذهنم تداعی شد که در نشست امضای قرارداد بندر چابهار گفت که تمام مردمی که می خواهند با ریختاندن خون افراد بیگناه به هدف خود میرسند در اشتباه کلان به سر می برندو به هیچ  وجه آن را توجیه کرده نمی توانند. باخود گفتم که آیا آقای روحانی این سخنان را آگاهانه گفت و با توسل به دیپلوماسی فریب خواست، در چشم مردم افغانستان خاک بپاشد و یا این که آنچه د زیر ریش آخوند های ایران برضد مردم افغانستان می گذرد، از آن بیخبر است. هرچه باشد، او بحیث رییس جمهور در هر دو حال مسؤول است؛ پس بر امریکا است تا صادقانه برضد هراس افگنی عمل کند تا افغانستان را از شر دهشت و وحشت تروریزم و نیویارک واشنگتن را درامان بدارد. تنها این زمانی ممکن است لانه های تروریزم را در پاکستان و ایران نابود کند و از اعمال هرگونه فشار بر ابن دو کشو حامی تروریزم در جهان دریغ نورزد.
ایران هرچند از لحاظ فکری با طالبان اخنلاف دارد و اما ایرانی ها می خواهند، استفادۀ ابزاری از طالبان در افغانستان برضد امریکا کنند. چنانکه بارنت روبین دیپلومات امریکایی می گوید که ایران پس از سال ۲۰۰۷ پس از امضای معاهدۀ استراتیژیک افغانستان با امربکا رابطۀ خود با طالبان را برای ضربه زدن به منافع امریکا بهبود بخشیدند
و از سویی هم ایرانی ها در جنگ در سوریه نیازمند جنگجویان طالب است. کنند. هرچند طالبان با گروه هایی چون النصره وابسته به شبکۀ القاعده در سوریه همدردی دارند؛ اما آنان باگروۀ داعش بخاطر درگیری ها با این گروه در افغانستان اختلاف دارند. بعید نیست که دشمنی طالبان با داعش و امریکا نقطۀ پیوند آنان با ایران بر سر منافع مشترک باشد که این سبب شده که حتا طالبان به کمک ایران با ر وسیه نیز نزدیک شوند. آشکار است که این پیوند ها برخاسته از منافع مشترک است که فرانر از رابطه های دینی، قومی و زبانی کشور های مختلف و گروه های متفاوت را با هم نزدیک کرده است و موضوع اعتقاد در آن دخیل نیست. ایرانی ها که منافع ملی شان را بیشتر از منافع دینی شان ترجیح می دهند و حاضر اند که دین و مذهب را به ساده گی روی میز معامله بگذارند. طالبان با باور های سنتی شان طعمۀ خوبی برای ایرانی ها استند. طالبان هم که مشکلات دارند، ناگزیر اند تا خواسته و نخواسته به خواست ایرانی ها تن داده و با آنان کنار آیند. همکاری های مخفی استخباراتی ایران و پاکستان هم ریشه در منافع مشترک هر دو کشور دارد که از هراس افگنان برای رسبدن به اهداف درازمدت و کوتاه مدت برضد کشور های رقیب شان استفاده می کنن. از این رو گفته هایی چون همکاری های استخباراتی ایران را با امریکا برای کشتن منصور منتفی می کند. شاید هم این تبلیغات حواریون سیاسی ایران در افغانستان باشد که برای سفید رویی ایران کار می کنند. امید است که امریکایی ها در جریان پانزده سال مبارزه با تروریزم زمامداران پاکستان را درک کرده و با بازی های فریب آلود آنان آشنایی پیدا کرده باشند. امریکایی ها به این نکته متوجه شده باشند که امریکا در مبارزه با تروریزم مثال ”گاو شیری ” را برای پاکستان دارد که با دوشیدن او تروریزم را تمویل و تجهیز می کند.
دیده شود که کشته شدن رهبر طالبان و گزینش رهبر جدید آن چه تحولات درون گروهی را در پی خواهد داشت و این تحولات در معادله بندی های جدید در پیوند به داعیۀ مرز زدایی ها از ترکستان شرقی یعنی سینکیانگ تا ترکستان عربی یعنی آسیای مرکزی، آ سیای جنوبی و جنوب شرق آسیا چه اثر هایی را برجا خواهد گذاشت. در ابن میان دیده شود که بازی پاکستان در طول با امریکا چه پیامد هایی را در بازی های سیاسی این کشور با چین با توچه به بلند پروازی های عمق ایترتیژیک پاکسنان در افغانستان، در پی خواهد داشت.  پاکستانی ها با بازی های زیرکانه توانسته اند در این مدت به قول معروف خیلی قشنگ امریکایی ها را فریب بدهند. این در حالی است که پیش از این مقام های امریکایی بار ها از رابطه های پنهان دولت پاکستان با شبکۀ حقانی و سایر گروه های تروریستی سخن گفته اند که کشته شدن اسامه، ملاعمر و ملا منصور درپاکستان، گردهمایی های علنی آنان برای انتخاب رهبران شان و نشست های روزمرۀ آنان در گویتۀ پاکستان برای طرح حمله های انتحاری و انفجاری در افغانستان دیگر حرف های صرف تبلیغاتی نه؛ بلکه واقعیت های انکار ناپذیری اند که دستار های رهبران طالبان از کاخ سفید در کویته قابل رویت است که دیگر جای بحث و تحلیل را ندارد و گفتن و پرداختن در این مورد به قول فلاسفه ”تحصیل حاصل ” است؛ زیرا که فعالیت شورای کویته و پشاور و فعال بودن دفتر های طالبان در کوثته و کراچی به همگان آفتابی است که مقام های امریکایی چه که حتا مقام های پاکستانی به آن اعتراف کرده اند. چنانکه اظهارات اخیر سرتاج عزیز شاهد این ادعا است. گفت آور این است که در همین حال آقای عزیز می گوید، گفت و گو راۀ حل است، نه سرکوب؛ در حالی که ابن سخنان عزیز در واقع چتری آرام و مطمین برای گسترش لانه سازی تروریستان است. امید که کاخ سفید رویکرد های مقطعی را با پاکستان کنار بگذارد و در برابر پاکستان به اقدام های جدی، موثر و پیهم سیاسی ، اقصادی و نظامی متوسل شود. تنها جنگ زمانی در افغانستان پایان می یابد که شاخ های نظامیان پاکستان شکستانده شود و یادآور شکست افتضاح بار آنان در سال ۱۹۷۵ باشد تا دست از مداخله در افغانستان بردارند. امریکا باید بداند که خطر نظامیان پاکستان بیشتر از داعش است؛ ریرا نظامیان پاکستان بس خطرناک تر از داعش اند و دست آنان برای صدور تروریزم در جهان بازتر است؛ زیرا این نظامیان پاکستان را به لانه های امن هراس افگنان مبدل کرده اند که روزانه ده ها تروربست را برای کشتار ببگناهان به افغانستان وسایر جهان می فرستند.  نمی دانم که در فرهنگ جنایات بشری از این جنایتی بالاتر خواهد بود. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 196 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.