Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

حکومت هنوز ارادۀ محاکمۀ فساد پیشگان بزرگ را ندارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 10 آذر 1395 ، 08:45

حکومت هنوز ارادۀ محاکمۀ فساد پیشگان بزرگ را ندارداستبداد سلطانی در ارگ کشور را به پرتگاۀ،  حکومت را فلج  کرده و مردم را به فغان آورده است
پس از تاسیس ادارۀ عدلی و قضایی مبارزه با فسد در کشور چشم ها در راه بود تا این اداره برای محاکمه کردن فساد پیشگان بزرگ چه گام هایی را بر می دارد و محاکمۀ مفسدان را از کدام رده ها آغاز خواهد کرد؛ اما با توجه به هیاهویی تبلیغاتی حکومت بیشترین شهروندان کشور بی صبرانه منتظر بودند که این اداره در نخستین فیصله های خود یک انقلاب عدلی را در کشور برپا می کند که شاید در تاریخ بررسی های عدلی در کشور بی پیشینه خواهد بود؛ زیرا در افکار شهروندان کشور با آگاهی از تاسیس این اداره  نام های فساد پیشگان بزرگی تداعی شد که به قول شماری  آگاهان نام های آنان  در پیشانی 28  دوسیه های بلند فساد نوشته شده که در سارنوالی موجود اند و شامل  وزیران و مقام های پیشین و حالیه می باشند. اعلان افراد یاد شده برای شهروندان کشور به گونه یی شگفت انگیز تلقی شد.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، در نشست نظارت و هماهنگی با کشورهای کمک‌کننده در کابل، گفت که ۱۶ پروندۀ فساد و اختلاس از سوی دفتر ریاست‌جمهوری و ۱۵ پروندۀ دیگر از سوی نهادهای دیگر برای بررسی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده‌اند که شامل مقام های پیشین و حالیه اند و در میان شان یک سارنوال به رتبۀ تورن جنرالی است و ۲۵ تن دیگر هم در رده های پایبن تر از آن می باشند. این اعلان به قول معروف ”جل” ادارۀ عدلی و قضایی را از آب بیرون کرد و امید های مردم را برای مبارزۀ منظم و سیستماتیک بر ضد فساد پیشگان کلان به یاس بدل کرد. این دوسیه ها در حالی افشا شدند که یک نفر هم از فساد پیشگان کلان شامل آنان نیست. دلیل اش این است که فساد پیشگان بزرگ و دزد های میلیون ها دالری در ارگ و سپیدار همخوان رییس جمهور و رییس اجراییه می باشند و از لطف بی شایبۀ آنان برخوردار استند. افشای ۲۶ دوسیه نشان داد که این دوسیه ها مربوط به قضیه های کوچک و اند و هنوز دوسیه های بلند میلیون ها دالری فساد از الماری ها پایین نشده اند. در حالی که دوسیه های بلند فساد مربوط به وزیران و مقام های حالیه و پیشین می باشند. با تشکیل ادارۀ عدلی قضایی این امیدواری ها بوجود آمد که دوسیه های کلان فساد را به بررسی می گیرد و مفسدان را محاکمه می کند؛ اما این اعلان نشان داد که هنوز هم "همان آش است و همان کاسه" و فقط ضرب زبانی های حکومت خاک افگندن به چشم مردم بوده است. هرچند از تشکیل این اداره در آستانه کنفرانس پولند تشکیل شد و در همان وقت معلوم بود که تشکیل ابن ادارۀ وجهۀ سیاسی دارد؛ اما مردم باز هم با تقرر لوی سارنوال و وعده های کلان ربیس جمهور اندکی امیدوار شده بودند که با تاسف با این اعلان بر شیشۀ آرزو های شان سنگ خورد و دریافتند که این حکومت هنوز ارادۀ قطعی برای محو فساد و محاکمۀ دزد های میلیون ها دالری غاصبان کلان زمین را ندارد.
ارادۀ حکومت برای مبارزه با فساد در افکار شهروندان کشور فقط مشتی از تبلیغات فریبنده تلقی شده است که زیر شعار های کلان چون ” فساد اداری بدتر از تروریزم یا فساد اداری خطرناک تر از تروریزم مطرح می شود. گذشته ها نشان داده که این گونه مانور های شعاری برای فساد نه تنها مبارزه با فساد را به چالش برده؛ بلکه برای مفسدان فرصت سازی هم کرده است. بی اراده گی های سیاسی حکومت حتا دستان اداره های عدلی و قضایی کشور را برای محاکمۀ مفسدان کلان نیز بسته است. حال کار بجایی رسیده است که اداره های عدلی و قضایی باید منتظر دیکتی باشند که کدام دوسیۀ مربوط به فساد را مورد بررسی قرار بدهند. این توصیه های پشت پرده دست ادارۀ عدلی و قضایی را به شدت بسته است تا برای گزینش دوسیه ها دست و پا بین امر ها دستور های پنهان باشد. هرگاه چنین نمی بود. ادارۀ عدلی و قضایی به خود جرات می داد تا دوسیه های کلان فساد مربوط وزیران و سایر مقام های ارشد پیشین و حالیه را تحت بررسی قرار می داد. چگونه ممکن است، به ساده گی قبول کرد که ادارۀ عدلی و قضایی با اختیار کامل و خالی از دستور های پشت پرده کار روی چند دوسیۀ مربوط به فساد های کوچک را ریر بررسی گرفته است. شگفت آور این است که سخنگوی سارنوالی با آب و تاب اعلان می کند که در میان این دوسیه ها یک تورن جنرال هم شامل است که تحت نظارت می باشد. این آقای سخنگوی یا طوطی حکومتی مگر نمی داند که ده ها مفسد کلان که جنایت ها و دزدی های شان آفتابی است و مردم همه می دانند؛ مانند فساد پبشگان قرار داد های میلیارد دالری وزارت دفاع و داخله و مکتب ها، کلینیک ها و سربازان خیالی و ده ها قراردادی مفسد و غاصبان بزرگ هزاران جریب زمین های شخصی و دولتی به گونۀ آزادانه و حتا سوار بر موتر های ذره و با محافظان شامل مقام های ارشد پیشین و حالیه از بام تا شام پیش چشمان مردم رژه می روند و حکومت بر رسم افتخار اعلان میکند که یک تورن جنرال شامل افراد یادشده است. آیا نظیراین اعلان دیده درایانه و اغوا کننده به مثابۀ خاک افگندن بر چشمان مردم وجود خواهد داشت. پس معلوم می شود که کار روی این 16 دوسیه مربوط به فساد های متوسط و کوچک نشان می دهد که افراد یاد شده در واقع قربانیان و پیش مرگان فساد پیشگان بزرگ اند که دست دولت بر سر شان رسیده نمی تواند. این به معنای سازش های پشت پردۀ رهبران حکومت با فساد پیشگان بزرگ است که هنوز هم در درون و بیرون از حکومت دم و دستگاه ها دارند و افغانستان را به مجمع الجزایر قدرت بدل کرده اند که هر کدام به نحوی بر سر تقسیم و غارت دارایی های مردم به توافق رسیده و با هم کنار آمده اند. این به گونۀ واضح نشانگر این است که دسگاۀ حاکم در افغانسنان برای مصؤونیت تمامی فساد پیشگان بزرگ به اجماع کامل ریسده است و لفاظی ها روی مبارزه با فساد فریبی بیش برای مردم نیست؛ زیرا مبارزۀ واقعی فساد مقام های ارشد حکومت را هدف قرار می دهد که فلسفۀ وجودی آن را زیر پرسش می برد. از این رو سایۀ شوم مفسدان آنقدر در نظام حاکم سنگین است که حتا تمایل جامعۀ جهانی و بویژه امریکا متحد نزدیک کابل را نیز زیر پرسش برده است.  چنانکه سفارت امریکا که ریاست شش ماهۀ بورد نظارتی و مشورتی را دارد، در ۲۶ اکتوبر اعلان کرد که فساد و نبود شفافیت در اداره های امنیتی افغانستان تاثیر ناگوار وارد کرده است. این اعلامیه افزود که امریکا حاضر است تا حکومت افغانسنان را در این راه کمک کند. این اعلان مقام های امریکایی می رساند که آنان اراده برای نابودی فساد در افغانستان دارند و اما نبود ارادۀ سیاسی در کابل دستان مفسدان را بازتر و دستان قانون را برای به مجازات کشاندن مفسدان بسته است. در این شکی نیست که یکی از دلایل آن سازش های پشت پردۀ رهبران حکومت با فساد پیشگان بزرگ در آغاز مبارزات انتخاباتی است که آنان حمایت مفسدان را در برابر قول و قرار هایی بدست آوردند که از جمله پس از پیروزی هرگز محاکمه نخواهند شد. با تاسف که با به تقلب رفتن انتخابات تمامی مفسدان و دزدان لیبرال، تکنوکرات و جهادی در زیر چتر حکومت وحدت ملی جمع شدند و حالا با ساطور های برنده اعضای بدن این ملت را پاره پاره می کنند و رهبران حکومت هم در یک بازی مضحکانه به گونۀ بازی موش و پشک و با وعده های کلان و میان خالی با فرستادن مردم پشت نخود سیاه دارند، مردم را به دام های فریب  می بندند. رهبران حکومت تنها برای فریب افکار عامه است هر روز وعده های کلان تر برای محو فساد می دهند و دستگاه های جدید مبارزه با فساد و اداره های تازۀ عدلی و قصایی ایجاد می کنند تا مردم را در وادی های انتظار نافرجام کارکرد های اداره های یادشده سرگردان و لالهان نگاه کنند و اما در عمل میدان را برای غارت ها و دزدی های بیشتر مفسدان خالی و هموار می کنند.  چنانکه رییس جمهور در کنفرانس سراسری سارنوالان زیر نام مبارزه با فساد اداری و خشونت برضد زنان گفت نقش لوی سارنوالی در میان اداره های دولت به مثابۀ قلب در بدن خواند و در خطاب به سارنوالان گفت شما در خط بزرگ سرنوشت ساز قرار دارید و نقش ماندگار را در تحول کشور برای حکومت داری خوب دارید که هرگونه سهل انگاری و وظیفه ناشناسی شما نه تنها  زیان  به  دولت می رساند؛ بلکه سارنوالان را در برابر خشم و انزجار مردم نیز قرار می دهد. وی تفویت عدالت را از کلیدی ترین عناصر ثبات سیاسی در کشور خواند و تاکید کرد که براستقلالیت اداره های عدلی و قضایی باور کامل دارد. وی هر نوع مداخله در امور عدلی و قضایی را جرم شمرد و به استقلالیت اداره های عدلی و قضایی تاکید کرد و افزود در صورت مشاهدۀ کوچک ترین چیزی در وجود خود اش و همکاران اش باید اول از آنان شروع کنند. رییس جمهور تاکید کرد که قضا باید از سیاست بازی ها بدور باشد و سیاست بازی ها در راستای تقویت عدالت درست خواند. رییس جمهور گفت که هر پیشنهاد بر بنیاد شایسته گی را با چشمان پت امضا می کند؛ اما آنچه در عمل تا حال انجام شده، با این اظهارات آقای غنی صدق نمی کند. دیده شود که پس از این آیا مبارزه با فساد از نزدیکان وی آغاز خواهد شد یاخیر. با تاسف که رهبران حکومت تا کنون از این گونه آزمون ها موفق بیرون بدر نشده اند و هر آن زمان زیاد شعار داده اند، همه چیر چرخ معکوس را پیموده است.رییس جمهور در حالی از استقلال اداره های های عدلی و قضایی سخن می زند که انحصار قدرت و استبداد سلطانی در ارگ کشور را به پرتگاۀ، دستان و حکومت را فلج و مردم را به فغان کشانده است. چند روز پیش یکی از نماینده گان مجلس با اشاره به انحصار قدرت در ارگ گفت که هفت تن در ارگ تمامی تصامیم را در پیوند به سرنوشت ملت می گیرند که این را خلاف دموکراسی واصل حکومتداری خوب خواند. انحصار قدرت در ارگ چنان بیداد می کند که حتا مقام های ارشد حکومت شامل وزیرا، والیان از به فغان رسانده است و هر کدام از نداشتن صلاحیت های کافی برای پیشبرد امور مربوط به خود شکایت دارند. این جدا از بی تفاوتی هایی است که رهبران حکومت غرق در اختلاف اند و بیکاری و فقر در کشور بیداد می کند و رهبران حکومت چنان سرگرم رقابت منفی اند که حتا خمی هم بر ابرو نمی آورند. پس با این حال چقدر می توان به وعده های رییس جمهور امیدوار بود و به اظهارات او باور کرد. این شعرمصداق خوبی است بر رویکرد های رهبران حکومت "  گوش خر بفروش گوش کر بخر ...گوش خر بهتر بود از گوش کر " یاهو     
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 164 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.