Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فساد اداری خطرناکتر از ترویزم و مبارزه با هر دو پدیده دشوارتر از بازی با اژدها PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:33

فساد اداری خطرناکتر از ترویزم و مبارزه با هر دو پدیده دشوارتر از بازی با اژدهاگزارش واشنگتن تایمز را رهبران حکومت نباید دست کم بگیرند
روزنامۀ واشنگتن تایمز در این اواخر گزارشی را در پیوند به حکومت افغانستان منتشر کرد که خیلی تکاندهنده بوده که نگرانی های شهروندان افغانستان را نیز در این زمینه بیشتر برانگیخته و از میزان امیدواری های شان برای محو فساد در کشور بیشتر کاسته است. این گزارش به وضوح از ضعف ارادۀ حکومت برای محو فساد و مبارزه با آن پرده بر میدارد و و بار دیگر آن را در برابر آزمون تازۀ مبارزه با فساد قرار داده است. این گزارش از سویی هم بر رویکرد گزینشی حکومت برای مبارزه با فساد انگشت نهاده و آن را مردود و ناکام از آب بیرون کرد ه است . از همین رو شهروندان افغانستان حکومت را متهم می کنند که برای محو فساد ارادۀ جدی ندارد. این گزارش در ضمن هشدار بزرگی برای حکومت است تا برای مبارزه با  فساد و بی کفایتی  گام های جدی را بگذارد و با ایجاد اصلاحات بنیادی در رده های بالای مقام های حکومتی زمینه را برای  مبارزۀ واقعی برای  محو فساد فراهم کند و این پدیدۀ وحشی و خطرناک را که در ضمن به خود رنگ قومی و گروهی گرفته است، نابود کند. رییس جمهور پیش از نشر این گزارش گفته بود که فساد در کشور خطرناک تر از  تروریزم است؛ اما برای مبارزۀ واقعی و جدی با فساد هنوز دست به اصلاحاتی در سطح مقام های بالایی بویژه در بخش های دفاعی و امنیتی نزده است که بتواند،  امیدواری های زود هنگام را برای نابودی فساد در کشور فراهم کند. این در حالی است که فساد در میان نیرو های امنیتی بیداد می کند و حتا از فروش استخوان سرباز زخمی در جنگ هم دریغ نمی کنند. کار هایی که تا کنون در این راستا انجام شده اندک و ناکافی بود که بسنده نمی باشد. این روزنامه می گوید روز نامه میگوید حکومت افغانستان فاسد و بی کفایت است و انتخابات را زیر تاثیر فساد گسترده قرار داده است. روز نامه می گوید، حکومت افغانستان فاسد و بی کفایت است و انتخابات را زیر تاثیر فساد گسترده قرار داده است. به ادامه نوشته است "حکومت دست نشانده ما در افغانستان فاسد، بی کفایت، قومی، گروهی، وحشی و منفور است صفوف نیروهای افغان از سربازان خیالی پر است. وفاداری افغانها محدود است، ملی نیست. آنان تنها در برابر اشغال خارجی، متحد اند. " رییس جمهور کشور در واکنش به  این گزارش گفت، اداره های  متعدد مبارزه با فساد اداری و عدم هماهنگی میان‌شان، مبارزه علیه این پدیده را کند ساخته‎است .  وی  یک‌بار دیگر در رابطه به مبارزه با فساد اداری در اداره های حکومتی به ویژه سکتور امنیتی تأکید کرده گفت که دست‌آوردها در این زمینه قابل قناعت نیست. وی در ضمن از جامعه جهانی خواست تا در بخش تقویت هماهنگی برای مبارزه با فساد تلاش نماید. وی اضافه کرد که میلیاردها دالر و کمک‎های تخنیکی درین زمینه روی کسانی به مصرف رسید که اراده قوی برای مبارزه با فساد نداشته‎اند. این در حالی است که  مبارزه با فساد در راس وعده های حکومت وحدت ملی قرار داشت که با تاسف تا کنون ازانجام آن کوتاه آمده است. گفتنی است که تنها حکومت افغانستان در پیوند به وعده هایش برای محو فساد کوتاه نیامده؛ بلکه به غیر از گزینش کمیسیون های برگزاری انتخابات، هنوز نتوانسته است تا به وعده های انتخاباتی خود جامۀ عملی بپوشاند. مبارزه با فساد از برنامه های بینادی و حیاتی و بنیادی حکومت به حساب می آید که می توان گفت، سرنوشت حکوت در رابطه به آن رقم می خورد؛ زیرا فساد مانند موریانه بنیاد های حکومت را تخریب می کند، هر روز بر فاصله میان مردم و حکومت می افزاید و فرصت مناسب را برای مخالفان مسلح می دهد تا با استفاده از این فضا به نفع خود بیشترین سود را ببرند. افزایشس فساد دستگاۀ حکومت نه تنها ظرفیت های آن را نابود می نماید؛ بلکه ناکارایی ها در عرصه های گوناگون و در کل نبود استراتیژی درست و کارا برای مبارزه با فساد سبب شده تا فساد در کشور روز تا روز بجای کاهش، برعکس افزایش یابد. شگفت آور این است که رهبران حکومت هر از گاهی بر این ناتوانی ها انگشت می گذارند و اما در عمل برای رفع آن کاری که باید انجام بدهند، انجام نمی دهند. چنانکه آقای دانش در " در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا زیر عنوان مبارزه با فرهنگ فساد اداری در افغانستان" با اشاره به عدم مصؤونیت شغلی کارمندان دولتی، فقدان سیستم مجازات و مکافات و کمبود امتیازات و معاشات کارمندان دولتی را عامل فساد در حکومت خوانده و افزود که حکومت برای مبارزه با فساد استراتیژی منظم ندارد؛ یعنی از نظر او نبود راهکار برای مبارزه با فساد از سوی حکومت بدین معنا است که  ارادۀ جدی برای محو فساد در کشور ندارد. گفتنی است که در همین کنفرانس رییس جمهور نیز گفت، اداره های متعدد مبارزه با فساد اداری و عدم هماهنگی میان‌شان، مبارزه علیه این پدیده را در کشور کند ساخته ‎است. وی از جامعه جهانی خواست تا در بخش تقویت هماهنگی برای مبارزه با فساد تلاش نماید؛ اما پرسش این است که حکومت بررغم آگاهای از حجم فساد در کشور، بجای محو آن در عمل گام بر نمی دارند. نه تنها برای تحقق پیشهاد های آقای دانش وقعی صورت می گیرد؛ بلکه برعکس هر روز به تورم تشکیلاتی در رده های بالای حکومت؛ بویژه در بخش مشاوران افزوده می شود و گویا حکومت دریافته است که برای دلخوش فلان شخص و فلان گروه باید فلان شخص را ولو که شایستگی کاری دارد و یا ندارد، بحیث مشاور برگزیند تا به بهای سنگ یاس ردن بر سینه های مردم افغانستان و نادیده گرفتن خواست های آنان آقایی و گروهی خوش شود؛ اما این که در بدل بدست آوردن این خوشی چه ارزش هایی نابود می شود و اصل شایسته سالاری و ارجگذاری به شایستگی کاری تباه می شود، شاید این برای مقام های حکومت موضوع ثانوی و حتا کمتر از آن باشد. آنچه در این میان برای مردم افغانستان شگفت آور است، اعتراف رهبران حکومت برای موجودیت و ناتوانی های آنان برای محو فساد است که خود به قول معروف کارکرد ضعیف خود را در برابر مردم کشیده و بر آن مانور اجرا می کنند. آنان در حالی در شماری موارد انگشت می گذارند که خود عامل آن اند و نه عاملی که بدور از چشمان آنان انجام شده است. به گونۀ مثال اگر رییس جمهور بگوید که در فلان اداره فلان شخصی مقرر شده که اهلیت آن را ندارد. در حالی که  آن شخص به امضای رییس جمهور مقرر شده است که این را نمی توان با ناخوانده امضا کردن به عوضی گرفت.  در حالی که این مانور ها در واقع چراغ سبزی برای مخالفان مسلح است و خیلی قشنگ از آن  بهره گیری کرده و روز تا روز به بهای این اظهارات سرباز گیری می کنند. تنها در این مورد نیست، موارد زیادی اند که حکومت به قول معروف خود را " شیر غلط" ( تیر آوردن) زده و با نوعی فراافگنی " برف بام خود را بر سر بام دیگران می ریزد" در حالی که از ماه ها بدین سو گزارش های از معاملۀ شماری فرماندهان در میدان های نبرد با قاچاقبران به نشر می رسند که حاکی از غارت اسلحه و حتا غذای سربازان در میدان های نبرد است و اما در این حصه اقدامات جدی انجام نشده است و هنوز هم سربازان دلیل عقب نشینی شان را نبود اسلحه و نرسیدن مهمات  و غذا عنوان می کنند؛ اما تا حال هیچ مقام ارشد نظامی به این اتهام مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفته است تا این عبرتی باشد، برای آنانی که با این گونه دزدی ها شهامت و شرف سربازان افغانستان رابه گونۀ بیرحمانه به بازی می گیرند. از همین رو است که مردم افغانستان، حکومت را به عدم اراده برای مبارزه با انواع فساد چون؛  فساد اقتصادی،  فساد سیاسی،  فساد اعتقادی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی و  فساد اداری متهم می کنند و می گویند که حکومت برای  نظام سازی که نخستین اقدام برای نابودی عوامل فساد است، اقدام های لازم و جدی را انجام نداده است. اعتراف رهبران حکومت در پیوند به موجودیت اداره های گونه گون مبارزه با فساد وعدم هماهنگی میان آنان و نبود استراتیژی برای مبارزه با فساد خود گویای آن است. این گفته ها را مردم نوعی فراافگنی و فرونشاندن خشم مردم یا به تعبیری دیگر ( کلاه نشانی بر سر مردم ) می دانند و می گویند که رهبران حکومت با این گونه اظهارات می خواهند برخود اتمام حجت کنند. در حالی که راۀ منطقی مبارزه با فساد گرفتن دست مفسدان از قدرت است. آیا ممکن است که با جابجایی و پشتیبانی از مفسدان نامدار که  به قول معروف در اختلاس های کلان چون  کلینیک های خیالی، سربازان خیالی، دانش آموزان و دانش جویان خیالی و  مکتب های خیالی و ده ها خیالی دیگر دست دارند و نه تنها عاملان این فساد های بزرگ محاکمه نشده اند؛ بلکه به سفارت ها و وزارت ها نیز معرفی شده اند. این گونه برخورد های رهبران حکومت در پیوند به فساد پیشه گان بزرگ سبب شده است تا در یک داوری بیرحمانه حکومت را در پیوند به مبارزه با فساد متهم به رویکرد جناحی کنند. به گونۀ مثال یک جناح داخل در حکومت با عنوان کردن فساد در یک وزارت، فساد را در آن وزارت قومی و گروهی و به همین گونه جناح دیگر با عنوان کردن فساد در یک وزارت دیگر فساد را قومی و گروهی جلوه بدهند. به این ترتیب با قومی و گروهی کردن فساد گویا از بار مسؤولیت خود کم کنند. چنانکه اظهارات رییس جمهور در نشست اتحادیه اروپا بر ضد فساد اداری در افغانستان، که وزارت داخله را قلب فساد در حکومت خواند، مورد انتقاد قرار گرفت و بویژه این سخنانش که گفت اکثر تقرری‌ها در وزارت‌ خارجه بر اساس روابط صورت گرفته است. آگاهان گفتند که رئیس جمهور می‌خواهد به‌صورت عقده‌مندانه و سیاسی تیم رقیب خود –سپیدار- را با‌ متهم کردن به‌فساد سرکوب کند. به باور مردم حکومت در اصل با فلسفۀ وجودی فساد مخالفت ندارد؛ بلکه مخالفت آن با فساد در محور منافع جناحی دور می خورد. این رویکرد حکومت، مردم را واداشته تا بگویند که جناح های شامل حکومت فساد را هم ابزاری برای مانور های سیاسی جناحی خود قرار داده اند و هر از گاهی که فشار جهانی در پیوند به مبارزه با فساد بر حکومت افزایش می یابد. رهبران حکومت وارد میدان می شوند و بر مصداق آن آدمی که در درخت گیر مانده بود و می گفت که اگر این بار از درخت پایین شدم، گاو خیرات می کنم و بعدتر می گفت که گوسفند خیرات می کنم. وی هر قدر که به زمین نزدیک میشد و در آن تقلیل به عمل می آورد و تا بالاخره به مرغ رسید و آن زمان که به زمین فرود آمد و گفت که " نه چرکی بود و نه پرکی "،  از دشواری ها و راهکار ها برای مبارزه با فساد فصلی سخن می زنند.
از گفته های بالا معلوم می شود که شهروندان افغانستان در شرایط بدی قرار دارند وشاید از این بدتر روزگاری را تجربه نکرده باشند؛ بویژه زمانی که می شنوند رهبران حکومت فساد را خطرناک تر از تروریزم می خوانند و اما باز هم می بینند که مبارزه با فساد بیشتر شبیۀ مانور بر سر فساد است  تا مبارزه برضد فساد. یک جناح حکومت کوشش می کند تا با وارد کردن اتهام فساد  برجناح دیگر، بر فساد جناح خود پرده افگند که در این بازی بیشترین آسیب را مردم افغانستان متحمل می شوند. شاید هم این حرف ها برای شماری ها تکراری باشد و بگویند که این سخنان اضافه تر از پانزده سال بدین شو گفته شده و اما زمامداران گویی پنبه در گوش کرده اند و وقعی بر آن نمی گذارند و کار خود را انجام می دهند؛ پس این اظهارات دردی را دوا نمی کند؛ رسانه ها ناگزیر اند بر مصداق سخن قرآن کریم "تذکر " باربار گوشزد کنند تا بر خود اتمام حجت کنند و بالاخره از این که کار از دست انسان این جامعه رفته است و  شود که روزگار یاری کند و زمامداران پنبه ها را از گوش بیرون کنند و حرف های رسانه ها را بشنوند و مبارزه با فساد را به گونۀ واقعی و همگانی و پرهیز از رویکرد گزینشی با راهکار استراتیژیک به پیش برده و طلسم کنونی فساد را بشکنند. یاهو  

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 207 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.