Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مگر استکبار جهانی و ایادی داخلی آن خواسته افغانسنان را قربانی مبارزه با تروریزم کند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 08:42

مهرالدین مشیدهرچند این پرسش تازه نیست که در افکار جامعهء ما نو به نو جان می گیرد؛ بلکه این پرسش از همان روز در افکار جای گرفت که برج تجارتی جهان در نیویارک مورد حملهء ۱۹ شهروند عرب قرار گرفت که یازده تن آنان شهروندان سعودی بودند. ابهام ها و پهلو های رمز آلود و لایه های ناگشودهء این رخداد سبب شد تا از این رخداد زیر نام سناریوی یازدهم سپتمبر یادآوری شود. از آن به بعد هر روزی که از این حادثه می گذرد بررمز آلودی آن افزوده می شود و سایهء شوم آن حادثه سنگین تر بر روان مردمانی رسوب می کند که کشور های شان پس از لشکرکشی امریکا زیر نام مبارزه با تروریزم به جبههء مقدم نبرد امریکا بر ضد هراس افگنان مبدل شده است و به گونهء بیرحمانه یی قربانی این بازی مرموز و خیلی پیچیده شده اند. امریکا اعلان کرد که سه هزار شهروندان اش در این حادثه کشته شدند و بیشتر از پنجصد و پنجا میلیارد دالر خساره مند شد. حالا که از این چنگ پانزده سال سپری می شود. ارقام و آمار موثق نشان می دهند که تا کنون در این جنگ ۲۴۰۰ امریکایی کشته و بیست هزار دیگر زخمی شده اند و ۱۱۰ میلیارد دالر در افغانستان مصرف کرده است. این جدا از هزینهء بیشتر از دو هزار میلیارد دالری امریکا است که برای ادامهء جنگ افغانستان و عراق به مصرف رسیده است و قرضه های امریکا به بیشتر از ۱۶ صد هزار میلیون رسیده است؛ اما آنچه شگفت آور است، برآیند این جنگ پانزده ساله که همه چیز برعکس است. طالبان نه تنها در افغانسنان سرکوب شدند؛ بلکه برعکس بیشتر از هر زمانی نیرومند شده اند، بیشترین ولسوالی ها را در اختیار دارند و بر سر تسخیر شهر های ولایت های مهم و استراتیژیک چون کندز، بغلان، فراه، هلمند، ارزگان و بادغیس با نیرو های دولتی در نبرد اند. طالبان در زیر تهاجم خونین امریکا نه تنها در افغانستان نیرومند شدند؛ بلکه کشور های خلیج و شرق میانه و شاخ افریقا و جنوب آن از عراق تا یمن و سوریه و از لیبیا تا سومالیا به میدان رزم آزمایی هراس افگنان بدل شده اند و تروریزم قدرتمندتر از هر زمانی در کشور های یادشده حضور فعال نظامی پیدا کرده اند. هر از گاهی با جلب و جذب تروریستان و صدور آنان به غرب اوضاع امنیتی کشور های غربی را از اروپا تا امریکا بیشتر از هر زمانی به چالش می کشند. این پیامد های مبارزه با تروریزم امریکا این پرسش را مطرح می کند که این تبعات محصول اشتباهات سردمداران مبارزه با تروریزم بویژه امریکا است و یا این که مبارزه با تروریزم بازی تمام عیار و برنامه ریزی شدهء استکبار جهانی است که برای رسیدن به منافع کلان اقتصادی به انسان و انسانیت اندکی هم توجه ندارند، نه تنها از کشتار روزانهء ده ها انسان در جهان از افغانستان تا عراق و شام خمی بر ابرو نمی آورند؛ بلکه با کشیدن میلیارد ها دالر مالیه از جیب شهروندان خود از کشتن آنان هم بوسیلهء تروریستان دریغ نمی کنند. این استکبار همان حلقه های مشخص و نیرو های اصلی تصمیم گیرنده در اروپا و امریکا است که با کارتل های بزرگ اقتصادی و نظامی و با مافیای سیاسی، اسلحه و اقتصادی رابطهء ناگسستنی دارند. در واقع این حلقه های خبیثه از امریکا تا اروپا است که در تبانی با عمال شان در کشور های منطقه عرادهء سنگین و آتش زای تروریزم را بر سر و سینه های شهروندان افغان از کندز تا بغلان، هلمند، فراه، بادغیس و ارزگان و بالاخره از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور بیرحمانه به حرکت درآورده اند. آیا به ساده گی می توان باور کرد که ظهور و نیرومند شدن گروه هایی چون طالبان، القاعده، داعش و بوکوحرام محصول اشتباهات غرب بوده که برای نابودی زمامداران رقیب خود، تروریستان را به گونهء مارها در آستین پرورش دادند. بعید نیست که اشتباهاتی صورت گرفته باشد که در محاسبهء پیش قراولان مبارزه با تروربزم پیش بینی نشده بود و یا غیرقابل پیش بینی بودند که به گونهء نمونه از ظهور نیرو های افراطی مانند القاعده و طالبان در افغانستان پس از سقوط رژیم نجیب در نتیجهء اشتباهات و رقابت های درونی گروه های جهادی می توان یادآور شد و به همین گونه ظهور داعش در عراق و سوریه که از متن مقاومتی ظهور کردند که امریکا در تجهیز و تمویل آنان نقش داشت؛ اما قدرتمندی تروریزم در سطح منطقه و جهان حکابت از آن دارد که موج خروشان تروریزم در واقع نتیجهء دست کاری های حلقه های معین شیطانی از واشنگتن تا لندن، پاریس و برلین است که در عقب این همه خون ریزی ها فقط اهداف اقتصادی شان را به بهای دزدیدن جیب های شهروندان شان دنبال می کنند.
گیریم قبول کرد که اشتباهاتی در کار بوده و اما این اشتباه را در حد تکتیک یا رویکرد های کوتاه مدت می توان قبول کرد و اما هرگز نمی توان آن را در حد استراتیژیک پذیرفت. غرب شاید چنین بنماید که گویا افغانستان قربانی اشتباه ها و غفلت های استراتیژیک آن شده است. غرب بویژه امریکا می خواهد با این گونه وارونه نمایی ها و یا به تعبیری توجیهء تیوری توطیه افکار جهانیان و بویژه مردم افغانسنان را به تحریف بکشد. این در ظاهر طوری معلوم می شود که گویا مردم افغانستان قربانی اشتباهء استراتیژیک امریکا و هم پیمانانش شده اند. در حالی که پذیرش چنین موضوع را جز خوش باوری های شتاب زدهء سیاسی چیز دیگری نمی توان تعبیر کرد. این در حالی است که حلقه های معین قدرت در غرب که می توان از آنها استکبار جهانی تعبیر کرد. می خواهند جهان را به کام خود ببلعند. هرچند در ظاهر طوری معلوم می شود که آنچه تا کنون واقع شده همراه با غلطی ها بوده است که حتا سیاست های غلط کاخ سفید در خود امریکا نیز تحت پرسش رفته و هر روزی که از آن می گذرد به انتقاد جدی تر رو به رو می شود. چنانکه فرزند جان اف کنیدی در مقاله یی زیر عنوان ” چرا عرب ها از ما نفرت دارند” به نکات خوبی اشاره کرده است که پرده از غلطی های کاخ سفید برمیدارد و به وضوح می نمایاند که چگونه سیاست های غلط امریکا در شرق میانه و حمایت آن از اسراییل و زمامداران مستبد منطقه سبب شد تا روسیه به دفاع از بشارالاسد برضد امریکا و سعودی میانه روان و تند روان را سرکوب کند و حتا مصر که سالانه سیزده صد میلیون از امریکا دریافت می کند، حاضر شده تا پابگاهء نظامی برای روسیه بدهد. از سویی هم نزدیکی پاکستان و ترکیه و روسیه هم پیمان نزدیک امریکا نشاندهندهء صف بندی های جدید در آستانهء جنگ سرد می تواند، باشد. بنا بر این سیاست های امربکا در شرق میانه در واقع جاده را برای ورود روسیه هموار کرده است و شاید هم هدف مافیای قدرت در کاخ سفید کشاندن روسیه در جنگ و ضربه زدن اقتصادی به آن باشد. اکنون کار بجایی رسیده است که رابطهء واشنگتن و مسکو تقرب به دوران جنگ سرد کرده است. گفتنی است که در این آشوب ها امریکا، پاکستان و سعودی دست اول دارند
بدون تردید بردن جهان به پرتگاهء جنگ سرد را در ویتوی روسیه و انگیس و فرانسه در پیوند به سوریه و همسویی روسیه و چین در این قضیه می توان به تحلیل گرفت.
آشکار است که در عقب این آشوب دستان مافیای سیاسی جهانی به رهبری امریکا قرار دارد تا با ادمهء جنگ و ایجاد وحشت در جهان رقابت های تسلیحاتی را دامن بزنند و تجارت جهانی سلاح رونق بیشتری پیدا کند. طبیعی است که در این تجارت بیشتربن نفع را مافیای اسلحه می برد که رابطهء تنگاتنگ با مافیای سیاسی دارند. این مافیا های جهانی توانسته اند تا در تبانی با حلقه های مافیایی در درون کشور های خط مقدم نبرد با تروریزم که گاهی از آنها ستون پنجم نیز یاد می شود، بازی خود را در کشور های یادشده به پیش ببرند تا از این تجارت ناروا بر سر خون انسان سود ببرند. گزاف نیست که کپیتالیست ها را تاجران خون و سرمایه می نامند.از آنچه گفته آمد، فهمیده می شود که  استکبار جهانی و ایادی داخلی آن خواسته است تا نه تنها افغانسنان و سایر کشور های اسلامی؛ بلکه تمامی جهان را زیر نام مبارزه با تروریزم به قربانی بگبرد تا باشد که فابریکه اسلحه سازی شان فعال ماند و مافیای اسلحه و کارتل های نفتی سود بیشتر ببرند. حال بر تمامی مردم جهان و بویژه کشور های خط مقدم نبرد باتروریزم که افغانستان در خط مقدم تر از همه قرار دارد، لازم است تا خود برای نجات شان وارد صحنه شوند. هرچند چگونگی این حضور یابی در صحنه خیلی دشوار است؛ زیرا مافیای جهانی در تبانی با عمال محلی و منطقه یی خویش  در کمین افتاده و حتا این گونه حضور ها را هم به تاراج می برند و با وارد کردن اتهام ها و برچسپ زدن ها نقش واقعی مردم را کم رنگ نشان داده و حتا تا سرحد مسخ کامل داعیهء آنان را مخدوش می کنند؛ اما هرچه است، موافقان و مخالفان حکومت اعم از سیاسی و مسلح باید بدانند که هر دو قربانی این بازی خطرناک اند و در صورت ادامهء جنگ هر دو بازنده هستند؛ زیرا این جنگ وحشتناک ظرفیت ها و توانایی های هر دو طرف را نابود می کند که در دراز مدت به نفع استکبار جهانی و عمال داخلی آنان  و برضد منافع ملی، وحدت و اقتدار ملی است، عناصر مهم و روایت های کلانی که استکبار داخلی، منطقه یی و جهانی دست بدست هم داده اند و در صدد نابودی و براندازی تشکل آن اند. پس بهتر است که برای نجات کشور از نابودی کامل آن از جنگ و برادر کشی دست برداشت. از اغیار برید ، دست دشمنان را رها کرد و دست بدست هم داد فکر میکنم که امتیازگیری ها در میدان سیاست بیشتر از هر رمانی آسان، میسر و کم هزینه است. اگر مخالفان مسلح می خواهند پیش از جنگ برسر شستن پا قربانی شوند، چه بهتر که برای نجات پا ها کمر را محکم ببندند. درست این زمانی ممکن است که مخالفان مسلح با دست کشیدن از جنگ راهء مصالحه را در پیش گیرند و بدین وسیله دستان استکبار و ایادی آن را از سر مردم افغانستان قطع کنند. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 147 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.