Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مگر عرب وامریکا رضایت شان را در نارضایتی مردم افغانستان می بینند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 18 مرداد 1395 ، 06:54

فساد اداری خطرناک تر از تروریرم استفساد اداری خطرناک تر از تروریرم است
کشور های عضو ناتو در نشست وارسا کمک های شان را در سه مورد چون تقویت و آموزش، تجهیز و تمویل نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان ابراز کردند و تعهد سپردند که تا سال ۲۰۲۰ نیرو های نظامی افغانستان را کمک مالی می کنند که کمک های مالی سالانهء ناتو در بخش نظامی برای افغانستان پنج میلیارد دالر ذکر شده است. در حدود یک میلیارد دالر آن را کشور های عضو اروپایی ناتو و متباقی آن را امریکا می پردازد. هرچند موضوع اصلی کنفرانس وارسا را همکاری های ببن المللی ناتو تشکیل می داد و اما نشست روز نهم جولای برای افغانسنان اختصاص یافته بود. رییس جمهور غنی در این نشست از ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد سخن گفت و به قول حنبف اتمر از به سر رسیدن ۳۲ مورد از ۴۳ مورد وعده های سخن گفت که افغانستان آماده گی خود را برای نشست وارسا ابراز کرد. هرچند رییس جمهور از ایجاد یک سلسله اصلاحات بی سرانجام چون اصلاح نظام انتخاباتی و مبارزه با فساد با تشکیل اداره یی به نام مرکز عدلی و قضایی برای به محاکمه کشاندن فساد پیشگان بزرگ یادآوری کرد که هنوز از کارآن خبری نبست. هرچند مردم افغانستان از تلاش های حکومت برای مبارزه با فساد و حکومتداری خوب در آستانهء برگزاری کنفرانس وارسا در پولند می دانستند که در عقب آن همه هیاهو ها چه رازی نهفته است؛ زیرا مردم افغانستان بدین باور برگشت ناپذیر رسیده اند که آزموده را آزمودن خطا است و نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شوند؛ اما از بد روزگار بازهم اغفال می شوند و قربانی وعده های میان تهی حاکمان شان می شوند.  حاکمان هم با استفاده از فرصت باربار به فریب مردم پرداخته و زیر چتر بدست آوردن کمک های جهانی به مانور های فساد پرورانه بجای فساد زدایانه می پردازند. چنانکه شماری خاینان و مفسدان هنوز هم در این حکومت صدر نشین اند. این در حالی است که رییس جمهور غنی فساد اداری را خطرناک تر از تروریزم خوانده است.
در این میان شگفت آور این که رییس جمهور غنی پس از بر گشت از کنفرانس وارسا و به سر رساندن وعده هایش برای مبارزه با فساد پیشگان بزرگ آقای نورستانی را به پاس خدمت های انتخاباتی اش مورد نوازش قرار داد و او را بحیث سفیر در کشور شاهی هسپانیا تعیین کرد . وی با این تصمیم خود ثابت کرد که هرگز اراده یی برای محو فساد و مجازات مفسدان ندارد. برعکس جناب شان می خواهند که از مبارزه با فساد استفادهء ابزاری کنند و فکر کنم که با خاک افگندن بر چشم جهانیان و مردم افغانستان نمی شود، امور کشور را سر و صورت داد و این کشتی شکسته را به منزل مقصود رساند و با دروغ های شاخدار نمی توان ملت را فریب داد؛ زیرا خانهء دروغ زود ویران می شود و خاربستی را ماند که با شمال اندک ویران می شود. این تصمیم رییس جمهور تنها آرزو های مردم را برای حکومتداری خوب و ایحاد اصلاحات و مبارره با فساد پیشگان به یاس کامل بدل کرد و این ذهنیت را تقویت بخشید که خاینان و مفسدان هنوز هم در این نظام عزیز اند و صدرنشین و در معامله با حکومت ناتوان و فاسد، خیلی درازدست اند و حتا کمترین دغدغه برای محاکمهء خود ندارند. نزدیک است این حکومت روی فاسد ترین نظام (حکومت آقای کرزی سالار مفسدان) را سفید کند.
در این میان خوش باوری های غرب در پیوند به حکومت افغانستان مردم را شگفت زده کردانیده است که گویا غرب رضایت خود را در پشت نارضایتی مردم افغانستان جست و جو می کند و تمامی ناکارآیی ها، شکست ها و ناتوانایی های حکومت کابل را برعکس کارآیی، موفقیت و توانایی می خواند که این یعنی همان ادامهء سیاست های دور باطل غرب در افغانستان است و یا نشان دهندهء درمانده گی و امانده گی غرب و امریکا در گودال جنگ افغانستان یا این که سیاست غرب و امریکا چنین است که باید ماشین جنگی غرب در افغانستان برای رسیدن به اهداف کلان راهبردی فعال باشد، ورنه به قول معروف ” کور هم می داند په دلده شور است” شگفت آور این است که غرب این شوری را حتا احساس نمی کند گویی این جنگ حس غرب را ربوده است
کنفرانس وارسا که بیشتر در محور کمک ها به افغانستان دور می خورد و مبارزه با تروریزم را اندکی به حاشیه راند و اما باز هم رییس جمهور غنی در کنفرانس وارسا بر پاکستان انتقاد کرد و گفت که پاکستان اگرچه خود را به روند تلاش صلح گروه چهارجانبه متعهد می داند اما در عمل، بین تروریست ها تمایز قائل است و آنها را به طالب خوب و طالب بد دسته بندی کرده است که این اظهارات وی واکنش تند وزارت خارجۀ پاکستان قرار گرفت و این را باعث تاسف خواند که رهبران افغانستان به اظهارات خصمانه علیه پاکستان ادامه می دهند و پاکستان را مقصر تمام شکست ها در افغانستان می دانند. این بیانیه از کابل خواسته است که از طریق مدیریت موثر مرزهای خود و مانع نفوذ و پناه گرفتن تروریست های طالبان پاکستان در خاک افغانستان، شود و با پاکستان در امر مبارزه با تروریسم همکاری کند. سخنگوی ارگ پس از سفر غنی  بر بسته شدن مراکز تروریستی در خاک پاکستان تاکید کرده و گفت ، که جامعه جهانی برای از بین بردن لانه‌های گروه‌های تروریستی به شمول شبکه حقانی باید دست به کار شود. وی افزود که تروریست خوب و بد ندارد و باید با این پدیده برخورد جدی و یکسان صورت گیرد. این در حالی است که جان مککین سناتور مطرح امریکایی بر این موقف افغانستان مُهر تائید گذاشته که شبکه حقانی در پاکستان حضور داشته و حمله ها بر افغانستان را انجام می‌دهد. این سناتور پیشتاز امریکایی پس از سفر به افغانستان و پاکستان گفته است که شبکه حقانی در پاکستان بسیار فعال بوده و یک تهدید جدی برای افغانستان است. همچنان رییس جمهور غنی مبارزه با تروريزم را يک پديدۀ چهار بُعدى از نگاه های ملى،  منطقه یی، جهان اسلام، و بين المللى خواند و با یادآوری از پیام مثبت وارسا افزود که تمام کشور های جهان به استثنای یک کشور ( پاکستان) برای مبارزه با تروریزم به اجماع رسیده اند.
هرچند این اشاره ها  به پاکستان حرف تازه یی نبود و اما این که از مداخلهء آشکار پاکستان در امور افغانستان در  این نشست یادآور نشد و از ده ها سند مداخلهء پاکستان چیزی یادآوری نشد، بازهم گفته می توان که رییس جمهور فرصت کشی کرد و نظامیان اسلام آباد از آن به نحوی نرمش تعبیر کردند و وزارت خارجهء پاکستان برای اغفال بیشتر کابل اظهارات غنی در نشست ناتو را رد کرد ؛ اما این گفته های دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که گفت. ناتو تصمیم دارد تا از تبدیلی کشور هایی که می خواهند  به  لانه های هراس افگنان مبدل شوند، پیشگیری به عمل آورد و افزود که ناتو برای ساختن ی افغانستان مرفه و باثبات به  تصمیم جمعی رسیده است. اگر این سخنان کامرون جدی باشد، می تواند زنگ خطری برای پاکستان تلقی شود.
هرچند حکومت کابل از تجدید تعهد غرب برای ادامهء کمک های نظامی به افغانستان و ادامهء حضور یازده هزار سرباز آن در این کشور استقبال کرد و این را نشانهء دلگرمی غرب برای ادامهء مبارزه با تروریزم تلقی کرد. در حالی که در اصل این شکست افتضاح بار غرب در افغانستان و پیچیده شدن جنگ در این کشور است. در این شکی نیست که ادامهء حضور نیرو های غرب در افغانستان برای تقویت نیرو های کشور و بلند بردن سطح آموزش و تجهیز و تمویل نظامیان کشور بویژه در بخش زمینی و بویژه هوایی حالا به یک نیاز بدل شده تا قدرت رزمی نیرو های دفاعی و امنیتی کشور را در برابر مداخلهء آشکار پاکستان بلند ببرد و اما این نمی تواند بر میزان بی اعتمادی غرب در پیوند به غفلت از تجهیز نیرو های افغان در پانزده سال گذشته چیزی کم کند. غرب در پانزده سال گذشته فریب اسلام آباد را خورد و فرصت های خوب را برای تقویت و تجهیز نیرو های افغان از دست داد و برعکس امریکا به ارزش هفت میلیارد دالر اسلحه را برای پاکستان تحویل داد که بیشتر آن بدست مخالفان حکومت افغانستان افتاد. در حالی که تقویت و تجهیز زود هنگام نیرو های افغان می توانست از بار هزینه های نظامی غرب در افغانستان بکاهد و از سویی هم با آماده شدن نیرو های افغان و خروج کامل نیرو های غرب فرصت تبلیغاتی مخالفان نیز محدود می شد و شانس شکست آنان افزایش می یافت؛ اما با تاسف که غرب رویا های کلان راهبردی و استراتیژیک خود در منطقه را پس از اشغال کریمیا بوسیلهء روسیه و دخالت آن در اوکراین مورد بازنگری قرار داد و خواب آرام رسیدن به آسیای میانه را از دست داد. چنانکه حادثه آفرینی در کندز و سقوط این شهر بدست طالبان با همکاری ستون پنجم در داخل در طیف بزرگ تبلیغاتی این که حکومت ارادهء قاطع برای سرکوب مخالفان را ندارد، درواقع آغاز و ادامهء بازی جدید بود که به گونهء یک سکه در دو روی آغاز شد و هنوز هم به شدت ادامه دارد. غرب و امریکا فکر می کردند که فرصت و هزینهء مهار کردن گروه های تروریستی ارزان تر از خطر تهدید روسیه و چین و ایران است؛ اما حالا که بازی هر روز پیچیده تر می شود و در ضمن کاروان مبارزه با تروریزم غرب در خم و پیچ گاه بر سم و گاه بر نعل لنگان تر می شود و به قول معروف حالا که غرب بازی را به آخر خط آوده است. دیده شود که برای بردن این بازی باخته شده چه راهبرد نظامی و رویکرد سیاسی را در پیش می گیرد؛ اما آنچه مسلم است، این که غرب حالا بازی را در برابر پاکستان باخته است و حال شیر زخمی را ماند که کفتاری چون پاکستان بر سرش سوار است و آن را چنان میخکوب کرده است که حتا نیروی حمله بر آن را از دست داده و سر بیرون کردن این شیر زخمی از هر جناح تلاش مذبوحانه یی بیش نیست. تصمیم سنای امریکا در پیوند به این که آیا پاکستان دوست امریکا است و یا دشمن آن  ،شاید تصمیمی باشد که وقت آن سپری شده است. غرب چنان در باطلاق جنگ افغانستان زمینگیر شده است که عربده هایش را، باد خارج شدن از پشت سر به کلی زیر سوال برده است. آخر کلام این که از درپچالی های غرب و امریکا در افغانستان پیدا است که حال به سخن معروف ”پیش جانانهء من پنبه و پنبه دانه یکی است” از همین رو است که تمامی حرف های رهبران حکومت را برای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات قبول کردند و در نتیجه شکست و ناموفقیت های حکومت را پیروزی و موفقیت پذیرفتند. این در حالی است که حکومت وعده هایش را برای اصلاح نظام انتخاباتی، مبارزه با فساد و تشکیل لویه جرگه عملی نکرده است و نارضایتی مردم از حکومت روز افزون است. این رویکرد غرب در برابر حکومت بدین معنا است که غرب و امریکا نارضایتی مردم افغانستان را رضایت خود دانسته اند. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 196 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.