Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نشست مسکو صلح ویا ادامه جنگ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 20 ارديبهشت 1396 ، 08:23

احمد سعیدینشست مسکو بخاطر دریافت راه حل در جنگ افغانستان خاتمه یافت به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نشست بعدی در کابل برگزار خواهد شد به باور من نشست مسکو گذشته  ازینکه بنام تلاش های منطقه ای جهت تا مین صلح وامنیت در افغانستان تعبیر شود یکنوع ساختار شکنی سیاسی در سطح منطقه وجهان هم بوده است که میتواند فراتر از  واقعیتی بنام  صلح افغانستان با تحریک طلبه مورد تحلیل وبر رسی قرار گیرد که بایست هر یک ازین فکت هارا به تنها ئی با پیامد های احتمالی مورد توجه قرار داد.اینجا دشمنان دیروز بنام دوستان امروز نشست مشترک داشتند ویا اینکه همه جهت فرار از مصیبت درنده بزرگ  در سایه روس جمع شده اند حتی کشور ها ئیکه منافع مشابه ومشترک ندارند اما طور غیر متعارف ومعمول بر سر یک مسئله در مسکو به بحث نشسته بودند..
1-    نشست صلح در مسکو؟
2-    عدم حضور اطراف اصلی جنگ یعنی طالبان وامریکا در جلسه.؟
3-    نزدیکی روسیه وطالبان بنام داشتن دشمن مشترک یعنی  داعش؟
* اینکه روسیه میزبان  نشست صلح در مورد افغانستان میشود ظاهرا قابل درک نیست چون روسیه با هردو طرف در گیر اختلاف وحتی دشمنی استراتیزیک دارد.مثلا طالبان همان تفاله های مجاهدین است مجاهدین که بکمک پاکستان وحمایت بیدریغ امریکا دمار از روز گار شوروی سابق بر آورد.روسیۀ که در زمان هجوم طالبان به افغانستان وتا ختن تا شمال اتحاد شمال برهبری مرحوم استاد برهان الدین ربانی واحمد شاه مسعود را کمک مالی ونظامی میکرد ودرست در جهت شکست ونابودی طالبان کار میکرد حال چه اتفاقی افتاده که باید چرخش یک صد وهشتاد در جۀ رخ دهد تا به روسیه جرأت بر گزاری نشست صلح به نمایندگی از طالبان را بدهد. واینکه طالبان  از رهگذر فکری ومنافع مالی واقتصادی با روسها چه مناسبت وربطی دارند ویا اینکه روسها از طالبان چه دیده اند که آنهارا از رهگذری همسو با خود میبینند .طوریکه وزارت خارجه روسیه گفته از آنجا ئیکه داعش دشمن طالبان ودشمن روسیه است این امر مارا با هم نزدیک میسازد این ها معادلات است که باور کردنش مشکل است مگر اینکه بگو ئیم طالبان برای هیچ کشوری حتی  پاکستان گزینه ای برای حکومت کردن نیست  تنها وسیله سیاست وابزار جنگ اند برای کشور های صاحب منافع استرا تیژ یک.
*  عناصر اصلی صلح چیست ویا کیست؟ مسلما عناصر اصلی صلح طرفین جنگ است  مثلا در جنگ افغانمستان طر فین اصلی جنگ وصلح  طالبان وامریکاست.اما در نشست مسکوحضور ندارند پس چگونه میتوان گفت که این نشست به منظور تا مین صلح وامنیت دررافغانستان بر گزار شده است.کشور ها ئیکه درین نشست دعوت شده اند واشتراک کرده اند. کشورهای افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت کردند .آمریکا با وجود دعوت مسکو، در این کنفرانس شرکت نکرد. کاخ سفید می‌گوید که روسیه با دخالت دادن طالبان در گفت‌وگوهای صلح به این گروه نظامی مشروعیتی می‌بخشد که شایستگی آن را ندارد.من به این باورم که این نشست علاوه از متن وظاهر حواشی دیگری هم دارد که در بین کشور های مؤثر وهدفدارد شمنی در گوشه های دور تر از چشم دیگران مطرح شده مثلا نشست بین  هیئات چین وروسیه وپاکستان وایران.که هدف شان ضعیف ساختن امریکا در منطقه است وفکر میشود راه های طولانی ساختن جنگ وزمین گیر کردن آمریکا درین نشست نیز یکی از اولویتها بوده که بین کشور های بخصوص مطرح شده.
*منافع مشترک روسها وطالبان: درین روز ها از نزدیکی روسها وطالبان سخن بمیان میاید با آنکه طالبان از لحاظ ما هیت هیچ مشارکت با روسها ندارند وهم از دشمنان سابق روسیه چه در دوران جهاد وچه در دوران مقاومت بوده اند واما جنگ منافع بسیاری از دوست هارا دشمن ودشمنان را دوست ساخته است.پاکستان که سکوی پرتاب موشک بر پیکر شوروی سابق بود امروز در مهمان ویژه وخاص روس است تا در موردئ چگونگی زمین گیر کردن امریکا در افغانستان بر نامه ریزی کنند.طبیعتا درین نشست ها هر کشور منافع خودرا دارد پاکستان میخواهد دولت افغانستان ضعیف باشد وروس میخواهد امریکا ازین سر زمین شر منده وسر افگندگی بیرون شود وچین هم میتواند راه های تجارتی را بروی خود باز کند ویا اینکه به اسیائی میانه برسد واینکه هند وافغانستان درین نشست چه پیامی داشته اند وسهم شان چه خواهد بود معلوم نیست.
در نهایت منزل گه این این نشست ها بکجا خواهد انجا مید؟ فکر میشود افغانستان میدان داغ رقابت هاست میدان که با بر تاب مادر بمب ها داغ شده آنهم در استانه بر گزاری نشست مسکو.امریکا میتوانست بگوید یک موشک بزرگ بخاطر نا بودی داعش استفاده کرده واما نام مادر بمب ها درین مقطع زمانی بخاطر خبر سازی بوده تا نشست مسکو را  تحت الشعاع قرار دهد وتحلیل گران بجای نشست مسکو وطبعات آن فقط از بمب امریکا وداعش در اچین ننگر هار تمر کز کنند وهمین طور هم بود که بیشترین تبصره ها در حول حوش همین بمب مادر بود.اینجا تلاش ادامه دارد تا امریکا سخترین ضربه را ببیند وامریکا هم با همان غرور که دارد به تلاشهای مسکو اهمیت نداده وبا قدرت نمائی در روز نشست مسکو داعش را هدف قرار داد که گفته می شود در حدود 90 نفر عضو وچهار فر مانده مشهور داعش وچندین ذخیره سلاح مهمات داعشیان را از بین برده است که بیشتر از نشست مسکو خبر ساز شد این در واقع جنگ در فضای مطبوعات وجنگ در میدان نبرد بود واینکه برنده کیست تا هنوز روشن نیست اما بازنده بطور قطع معلوم است که مردم افغانستان اند.هر چند روسها در همین شب وروز شورشیان اوکرائن را به جنگ تشویق کردند وتنش های کوریا شمالی وامریکا نیز اثر خودرا بر تصمیم گیری ها دارد.امریکا تا هنوز دو حرکت نمادین  در سوریه وافغانستان انجام داده تا با سستی وکرختی دوران اوبا ما وداع  کند وحال میخواهد حرکت سوم را علیه کوریا شمالی انجام دهد که آزمایش آسانی نیست.واگر درین حرکت هم به واکنش جدی مواجه نشود میتواند به جهان پیام بدهد که تا هنوز تصمیمگیر واحد آزاد ومنحصر بخود است وبه تنهائ میتواند آنچه بخواهد انجام دهد.اینکه سر نوشت افغانستان در بین این بازی ها بکجا می انجامد معلوم نیست.اما سروده ای درین راستا وجود دارد که .
بلاک شرق وغرب همچون دوتا قوچ .
.برای حمله باشد گوش شان ووچ  .
شکست پــای میــش اندر میـــانه ..
مسلم باشد از فحوائی پوچ پوچ.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 148 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.