Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نقشـــه راه رستـــاخیـــز برای تغییـــــر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هارون امیرزاده   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:46

نقشـــه راه رستـــاخیـــز برای تغییـــــرمقدمه: درین اواخر مردم افغانستان از دست نا امنی، بیکاری، فقر،  تبعیض، بی قانونی و بی عدالتی به ستوه آمده و نا گزیر شده اند دست به اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز گسترده و خود جوش بزنند و دولت را پاسخگو بسازند. داکتر هارون امیرزادهاما دولت افغانستان پاسخ آنرا با سرکوب، کشتار و توطیه می دهد و کوچکترین تمکین به حقوق و داعیه مشروع مردم نمی کند. به بیان دیگر دولت بجای دفاع از جان، مال و ناموس مردم خود  در یک بازی هماهنگ با طالبان و حکمتیار و گروه های شریر دیگر دست  به سر کوب وترور مردم می زنند.
به باور این قلم وارد شدن حکمتیار برای نجات دولت اشرف غنی و سرکوب اعتراضات مدنی نخستین نشانه فروپاشی رژیم تروریزم قومی در کشور است. وارد شدن حکمتیار به صحنه سرکوب نه تنها نظام را نجات نخواهد داد، بلکه سر خود و یا سر رژیم را زود تر خواهد خورد. ازینرو قدرت نمایی حکمتیار بهترین انگیزه و مشروعیت بخشیدن به داعیه "رستاخیز برای تغییر " خواهد بود و چشم انداز خوبی برای بقای رژیم مافیای قومی ارگ کابل نیست.
واقعیت اینست که هیچ کسی در افغانستان علاقمند سرنگونی دولت از طریق توطیه، شورش، قیام و جنگ نیست و هر کس حتا کودکان می دانند که سر نگونی دولت نا محبوب غنی در موجودیت نیروهای خارجی حامی آنان کمتر عملیست و هر اقدام درین راستا هزینه بزرگ جانی و مالی می طلبد.
باید گفت حامد کرزی در طول زمامداری اش دست به ترور های هدفمند انفرادی زد و بهترین فرزندان این کشور را کشت، ولی بعد از بقدرت رسیدن اشرف غنی  وغلزایی های تندرو جای ترور های هدفمند انفرادی را کشتارهای دسته جمعی هدفمند گرفته است. درین شرایط چه باید کرد؟ منتظر ماند تا آخرین فرد این کشور نسل کشی شود؟ و یا دست به دفاع از جان، مال و ناموس خویش زد؟
به باور این قلم  فعالان "رستاخیز برای تغییر" دو گزینه ی بیش ندارند: گزینه تغییر رهبری و یا سرنگونی رژیم.
شاید  " تغییر رهبری" معقول ترین و مناسب ترین گزینه در شرایط کنونیست که توسط فشار منظم و پیگیر مردم نه تنها بر دولت، بلکه جامعه جهانی و حامیان خارجی رژیم را به این باور برسانند که از مردم حمایت کنند و دست از حمایت رهبران منفور دولت اشرف غنی  و عبدالله بکشند. به بیان دیگر باید از فلسفه سیاسی" زور مردم زور خداست" استفاده کرد. مفاد تغییر رهبری باید راه به انتخابات آزاد و دموکراتیک، اصلاحات در قانون اساسی و تغییر ساختار نظام متمرکز کنونی به نا متمرکز،   ، مبارزه قاطع با فساد، فقر، بیکاری، تبعیض و بی عدالتی های اجتماعی و سیاست روشن جنگ و صلح با تروریزم طالبانی، داعشی و گلبدینی و روابط جدید و شفاف با جامعه جهانی باز شود.
شاید پُر هزینه ترین حرکت گزینه ی " سرنگونی رژیم" از طریق قیام، شورش و جنگ باشد که پیامد خیلی خونین و غیر قابل پیش بینی را خواهد داشت. اما اگر نسل کشی به همین سرعت ادامه یابد و رهبری حاضر به استعفا نشود در آنصورت گزینه سرنگونی اجتناب ناپذیر می گردد. چنانچه این گزینه را بار ها افغانستان و بسیاری کشور های دیگر نظیر بهار عربی تجربه کرده اند و در آنصورت هیچ نیروی خارجی هم نمی تواند جلو رستاخیز و خشم هیبتناک  مردمی را بگیرند  و حتا خطر تجزیه کشور نیز بعید نخواهد بود.
*****
رستاخیر و نقشه راه تغییر رهبری

رهبران"  رستاخیز برای تغییر"  باید یک حرکت خردمندانه ،عملی و مناسب را در راستای تغییر رهبری فاسد و جنایتکار رژیم اشرف غنی و عبدالله طرح کنند تا از یک طرف از حمایت گسترده مردمی برخوردار شوند و از طرف دیگر جامعه جهانی را قناعت بدهند که دست از حمایت رژیم مافیای قومی و تروریزم قومی بکشند.
این نقشه راه می تواند قرار ذیل باشد:
1.    رستاخیزیان باید قبل از همه یک ستاد رهبری سیاسی با هفت بازوی حمایتی ایجاد کنند. با پراگندگی و مبارزات خود جوش نمی توان یک رژیم فاشیستی را وادار به تمکین به حقوق مشروع مردم ساخت.
2.    در هسته مدیریت رهبری سیاسی شخصیت های تاثیرگذار، خوش نام و باورمند به آرمانهای مردم از تمام اقوام کشور شامل شوند و از شعار های بچه گانه، افراطی و ضد اقوام جلوگیری شود. محور مبارزه کنونی مافیای قومی در قدرت است نه سقوط پشتون و یا غیر پشتون. بدون اتحاد قومی دولت قومگرا می تواند به بسیار آسانی در زیر نقاب پشتون و یا تاجیک جنگ قومی به راه به اندازد و یا رستاخیان را از مردم تجرید کنند. همه باید بدانند که همه اقوام افغانستان چه پشتون و غیر پشتون قربانی رژیم منفور و ضد ملی غنی و عبدالله هستند.
3.    ستاد رهبری باید "نقشه راه " و بر نامه عمل و چشم انداز مبارزه شان  را بصورت روشن و قابل تطبیق طرح کنند. مهمتر از همه برنامه ای روشن برای بدیل رهبران رژیم کنونی داشته باشند، که خلاء قدرت ایجاد نشود.
4.    بازوی حمایت اجتماعی- باید مردم را در راستای تغییر رهبری بسیج و متحد سازند و رستاخیز را از خیمه ها به کوچه ها، کوه پایه های هندوکش و ولایات از طریق اعتراضات مدنی، نا فرمانی مدنی و فشار های اجتماعی بر دولت بقدرت بزرگ تبدیل کنند.
5.    بازوی دپلوماتیک- رستاخیزیان باید با حامیان خارجی دولت مافیای قومی وارد مذاکره و تعامل شوند. بدون جلب حمایت جامعه جهانی و سلب حمایت از دولت کابل هزینه مبارزه و تغییر رهبری خیلی دشوار و بزرگ خواهد بود.
6.     بازوی دفاعی- رستاخیزیان برای دفاع از خود و مردم در شرایط نظامی و فضای ترور و اختناق کنونی مجبور هستند تدابیر امنیتی و دفاعی بگیرند و نیروهای مسلح خود را ایجاد کنند.
7.    بازوی اقتصادی- رستاخیزیان برای تداوم مبارزه نیازمند جلب حمایت اقتصادی از مردم و سرمایداران هستند. زیرا بدون حمایت مالی و اقتصادی نمی توان با شکم گرسنه و بدون ابزار به مبارزه ادامه داد.
8.    بازوی استخباراتی- رستاخیزان برای پیشگیری از ترور های هدفمند و سبوتاژ دشمن و هم چنان جلوگیری از نفوذ استخبارات حکومت  از صحبت ها و تصامیم محرم رهبران رستاخیز باید مراقب استفاده از موبایل، کمپوتر و تکنولوژی اطلاعاتی باشند.
9.    بازوی رسانه یی- در شرایط حاضر رستاخیزیان باید برای رساندن پیام ها و فعالیت های شان باید از رسانه ها هم در سطح داخلی و هم جهانی به زبانهای خارجی استفاده اعظمی کنند و چهره واقعی دولت کابل را به مردم افغانستان و جهانیان افشا بسازند.
10.    پل ارتباط با خارج- رستاخیزیان  پلهای ارتباطی میان داخل و خارج به منظور رساندن پیامهای شان از طریق اعتراضات مدنی در خارج به گوش مردم و پارلمانهای کشور های حامی دولت غنی ضرورت حیاتی دارند.


موفق باشید
هارون امیرزاده
لندن 8 جون 2017

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 143 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.