Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نقــش مســتقیم ادارۀ استخبــارات پاکســتان به مثــابۀ سـردمــداران جنــگ نیــابتی در افغــانســـنان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 28 آبان 1395 ، 09:01

مهرالدین مشیدنقش مستقیم ادارۀ استخبارات پاکستان به مثابۀ سردمداران جنگ نیابتی در افغانسنان و مداخلۀ بی شرمانه و دیده درایانۀ این کشور در امور افغانستان برای هیچ افغان حرف تازه یی نیست که بر آن بیشتر استدلال کرد؛ زیرا مردم افغانستان با اتفاق آرا بدین باور رسیده اند، هر مرمی که در افغانستان فیر می شود، در عقب آن نظامیان پاکستان قرار داشته و فرماندهی آن را به عهده دارند. اظهارات مقام های ارشد پاکستان مانند سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی این کشور برای همکاری و کمک به طالبان گواۀ بر آن است که مقام های امریکایی هم هر از گاهی به کمک های پاکستان به شبکۀ حقانی اشاره کرده اند.  آنانی که از چهار دهه بدین سو ناظر به اوضاع افغانستان اند، در پیوند به نقش مداخله گرانۀ نظامیان اسلام آباد در افغانستان آگاهی کامل دارند و آگاهان نظامی و سیاسی منطقه و جهان به آن اذعان دارند. هرچند مداخلۀ پاکستان در افغانستان بر می گردد، به سال ۱۹۴۹ برابر به آزادی نیم قاره و به رسمیت شناخته شدن استقلال پاکستان از سوی انگلیس که آقای پژواک نمایندۀ افغانستان از به رسمیت شناختن پاکستان در سازمان ملل امتناع ورزید و شورای ملی افغانستان خط دیورند را تحمیلی خواند و فیصله کرد که حکومت و مردم افغانستان آن را به رسمیت نمی شناسند. این در حالی بود که به گواهی اسناد تاریخی از آغاز معاهدۀ لاهور در زمان امیر دویت محمد و امضای اولین معاهده بوسیلۀ او تا زمان شاه امان الله و محمد نادر، شاهان افغانستان دوازده بار معاهده های سرحدی را در سطح های مختلف با انگلیس ها امضا کرده اند  و هر بار بخشی از خاک افغانستان مورد معاملۀ شاهان مزدور قرار گرفت که امضای معاهدۀ لاهور بوسیلۀ امیر دوست محممد و معاهدۀ جمرود بوسیلۀ شاه شجاع ، گندمک بوسیلۀ یعقوب خان و دیورند در زمان عبدالرحمان ننگین ترین آن ها به شمار می روند که بعد ها شاه حببب الله، شاه امان الله و نادر هم آن را تایید کردند؛ اما پس از آزادی پاکستان و شناخته شدن آن بحیث وارث استعمار انگلیس در منطقه جنجال میان افغانستان و پاکستان بالا گرفته است و هیچ گاهی پاکستان واکنش افغانستان در سازمان ملل را در سال ۱۹۴۹ برضد این کشور فراموش نمی کند هر از گاهی در کمین انتقام کشی از افغانستان بوده است. چنانکه در زمان حکومت ظاهرشاه هم چند رخداد نظامی روابط دو کشور را تا سرحد جنگ به پیش برد که با میانجیگری کشور های عربستان سعودی و ایران فروکش کردند. روابط میان پاکستان و افغانستان با به قدرت رسبدن محمد داوود در سال ۱۳۵۲ وارد دور تازه یی از تشنج شد که پاکستانی ها از اشتباۀ تاریخی داوود سود فراوان بردند که با ناسف که این ورند به نحوی تا هنوز هم ادامه دارد و هر روز فربه تر هم می شود. به شهادت رسیدن میوندوال و انجنیر حبیب الرحمان از سوی محمد داوود سبب ایجاد نوعی وحشت در میان اعضای نهضت اسلامی وسایر گروه های مخالف دولت شد که در این میان اعضای نهضت اسلامی وادار به مهاجرت به پاکستان شدند. هرچند این مهاجرت مفهوم انتخاب بد از دو گزینۀ بد و بدتر را داشت که رهبران نهضت اسلامی دشمنی تاریخی رهبران پاکستان با افغانستان را دست کم گرفتند. این مهاجرت در حالی انجام شد که زمامداران پاکستان انتظار چنین فرصت را از گذشته ها در سر می پروریدند. این در حالی واقع شد که بوتو از سیاست های پشتونستان خواهی محمد داوود راضی نبود و از دوران نخست وزیری او در این باره آگاهی داشت. نظامیان پاکستان در تبانی با ساواک ایران توانستند، رخداد سال ۱۳۵۴ را بوسیلۀ نهضت اسلامی برضد داوود انجام بدهند. هرچند هردو در سال های پایان ریاست جمهوری داوود تلاش هایی را برای حل مسالمت آمیز خط دیورند پس از نشست کنفرانس اسلامی در لاهور آغاز کردند و اما به کمک شوروی داوود در افغانستان و بوتو در پاکستان سرنگون شدند. با ناسف که پس از کودتای  ثور و تهاجم شوروی رهبران جهادی قربانی اهداف سیاستگذاران ملکی و نظامی پاکستان پس از تهاجم شوروی پیشین شدند. رهبران جهادی در مدت چهارده سال جهاد نظر به شدت وابستگی های نظامی و مالی به پاکستان به حرف های زیرکانۀ پاکستانی ها باور کردند و دشمنی تاریخی پاکستان با افغانستان را کم گرفتند. در حالی که پاکستانی ها از همان آغاز دو روی عمل می کردند و زیر چتر پشتیبانی جهاد مردم افغانستان هدفی جز تباهی افغانسنان آرزوی دیگری نداشتند و ندارند. دست تنگی های نظامی و سیاسی رهبران جهادی و وابستگی های ناگزیزی آنان به استخبارات پاکستان فرصت ها را برای مداخله و اتتقام کشی این کشور در افغانستان فراهم کرد. بعد ها نقش پاکستان در جنگ های گروهی پس از سقوط نجیب و تلاش های آن برای به قدرت رساندن طالبان و مداخله های آن بعد از سقوط طالبان آشکارتر شد و حالا آفتابی شده است. اظهارات اخیر خلیل زاد گواۀ روشن مداخلۀ پاکستان در افغانسنان است که در گفت و گوی اخیر های اخیر وی با رادیو آشنان بازتاب یافته است . وی گفته است که پشتیبانی پاکستان از طالبان فرصت ها برای آبادی و بازسازی افغانستان را از بین برده است. وی سیاست شانزده سالۀ امریکا در افغانستان را شکست خورده می خواند که حالا اظهارات اولسون نمایندۀ خاص امریکا و پاکستان هم در پیوند به پاکستان چندان کارساز نیست. وی از پاکستان خواسته است که شبکه های تروریستی و بویژه شبکۀ حقانی را که برای گفت و گو ها با کابل حاضر نیستند، سرکوب کند. این  در حالی است  که طالبان در اختیار پاکستان قرار دارند و کلید آنان بر دست نظامیان پاکسنان است. ناسف آور این است که امریکایی ها هنوز هم با پاکستانی ها بازی می کند. در حالی که امریکا می داند، طالبان نیستند که از گفت و گو ها با کابل انکار می کنند؛ بلکه نظامیان پاکستان اند  که فرمان طالبان را بر دست دارند و برای آنان امر و نهی می کنند و امربکایی ها این موصوع را حالا بهتر می دانند
چنانکه آقای خلیل زاد درگفت و گو با رادیوآشنا گفت، هرچند درسال های ۲۰۰۳ امریکایی ها کمتر بازی دوگانۀ پاکستان را درک می کردند و اما پس از کشته شدن اسامه در پاکستان متوجه ابن موضوع شدند. به گفتۀ وی حال امریکا حیران است که چه کند، جز این که بر پاکسنان حمله کند. وی در ضمن به افشای سیاست های دوگانۀ پاکستان در امریکا گفت که در سفر راحیل شریف به امریکا یک نشریۀ امریکایی تصویر روی او به نیم سفید و نیم سیا به نشر سپرد که نمایانگر سیاست دو روی پاکستان است. وی می گوید که  پاکستان خیلی زیرکانه و دو روی با امریکا بازی می کند. به گفتۀ وی پاکستان طیاره های امریکایی ها را اجازه می داد که داخل حریم فضای این کشور شوند، یا گاهی تروریست ها را بازداشت و به امریکا می سپرد و یا هم اجازۀ اکمالات را به نیرو های امربکایی می دهد. وی می گوید که
به حرف های رسمی پاکستان نباید باور کرد. وی به سخنان پرویز مشرف اشاره کرد که برای او گفته بود، طالب در پاکستان نبست و اما وقتی که مشرف از قدرت کنار رفت اعتراف کرد که طالبان را حمایت می کرد. به گفتۀ وی هرگاه امریکا در همان آغاز بر پاکستان فشار وارد میکرد و فرصت های طلایی را از دست نمی داد. امکان داشت که پاکستان مهار می شد. به گفتۀ وی سیاست دو روی پاکستان  سبب شد که حتا رابطۀ امریکا و کابل به تستج و بی باوری برود و از اعتبار امریکا در افغانستان کاسته است.  
اشاره های بالا از دشمنی تاریخی اسلام آباد با کابل و بازی های دوگانه اسلام آباد در مبارره با تروریزم با امریکا و افغانستان دست کم اندکی پرده برمی دارد و در این شک و شبه باقی نمی گذارد که عامل اصلی تروریزم در افغانستان، منطقه و جهان پاکستان است. این کشور حامی تروریزم پس از ایجاد آن در سال ۱۹۴۹ دشمنی با افغانستان را آغاز کرده و تا کنون آن را به بهانه های مختلف ادامه می دهد که مداخلۀ پاکستان زیر نام دین از چهل سال بدین سو در امور افغانستان به همگان آفتابی است دست شیطانی پاکستان در پشت حوادث چند دهۀ اخیر افغانستان چنان نیرومند و تعین کننده است که حتا گفته می توان که در عقب فیر هر مرمی در افغانستان دست نظامیان پاکستان است. در هر گام نقش مستقیم ادارۀ استخبارات پاکستان را به مثابۀ سردمدار جنگ نیابتی در افغانستان آشکارتر می  کند.یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 139 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.