Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

وعده های فریب آلود رهبران افغان برای محو فساد چون کابوسی بر روان نامزدان امریکایی سایه افگنده PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 08:50

مهرالدین مشیدشکست امریکا در افغانستان و سرافگنده گی نامزد های ریاست جمهوری آن کشور
سیاست های مبهم و بازی های چند پهلوی امریکا در پیوند به مبارزه با تروریزم نه تنها سبب تقویت تروریزم و رفتن افغانستان به کام تروریزم شد؛ بلکه بیشتر از آن سبب سرافگنده گی امریکا را نیز فراهم کرده است. شکست افتضاح بار امریکا و ناکامی های آن در پیوند به مبارزه با تروریزم سبب شده که افغانستان از نظر نامزد های ریاست جمهوری امریکا بیافتد و از علاقمندی شهروندان امریکا نسبت به افغانستان کاسته شود و افغانستان به باد فراموشی نهاده شود.  این که امریکا در آغاز تهاجم اش به افغانستان چه اهدافی را در نظر داشت و این که چقدر به آن هدف نزدیک شده و یا از رسیدن به اهداف خود بدور مانده است، یک بعد مبارزه با تروریزم است که بخش استراتیژیک جنگ امریکا را در افغانستان تشکیل می دهد و این بعد مهم بود که امریکا را واداشت تا کنون بیشتر از دو هزار میلیارد دالر را در جنگ افغانستان و عراق هزینه کند. این در حالی است که پیامد های این جنگ در منطقه از افغانستان تا یمن، عراق، سوریه و لیبیا حکایت از یک آشوب جهانی دارد که تروریستان توانسته اند با پول های عربستان سعودی، قطر و سایر کشور های خلیج در تبانی با امریکا امنیت، رفاه و آسایش را در منطقه نابود کنند. هرگاه هدف امریکا به آشوب کشاندن کشور های منطقه برای منافع استکباری و انتقام کشی آن به نفع اسراییل باشد. آشکار است که امریکا به بخشی از اهداف خود در منطقه رسیده است که در آن جای شک و شبه نیست. با این تحلیل اوضاع در افغانستان هم بروفق مراد کاخ سفید به پیش می رود و قدرتمندی طالبان در این کشور هم تصادفی و برخاسته از غفلت های سیاسی و نظامی امریکا و حکومت های آن نیست؛ بلکه نیرومند شدن تروریزم در افغانستان و رسیدن آنان در پشت دوازه های شهر های ولایت های کندز، بغلان، فراه، اروزگان و غیره عملی دست کاری شده و آگاهانه است که امریکا در تبانی با حکومت های فاسد گذشته و حالیه افغانستان به آن دست یافته است.  رخداد های پیدا و پنهان در افغانستان در پیوند به زد و بند های رهبران حکومتی افغانستان طی پانزده شال گذشته با طالبان تا داستان کلافۀ سر در گم ستون پنجم حکایت های آشکاری از آن ها دارد. چنانکه افشای کمک ششصد میلیونی کرزی رییس جمهور پیشین برای طالبان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ بوسیلهء روزنامهء نیویارک تایمز و اظهارات فرماندهء پولیس لوگر در پیوند به خودداری آنان از حمله به مرکز طالبان در این ولایت به دستور کرزی رییس جمهور پیشین و همچنان نشر کتاب خاطرات گیتس و درخواست کرزی برای پشتیبانی از طالبان برضد جبههء شمال به این حقیقت مهر تایید می گذارد که به آشوب کشاندن کشور های منطقه و بویژه افغانستان پروژهء مشترک جهانی در راس امریکا است که این کشور در همکاری نزدیک با زمامداران افغانستان در این مدت به آن دست یافته است. بحث بر سر ستون پنجم در درون نظام هم از همین جا ها ریشه می گیرد که گزارش های جابجایی تروریستان بوسیلهء طیاره ها و ناهماهنگی نیرو ها در میدان نبرد، عدم رسیدن  سلاح و مهمات به موقع در میدان های نبرد و غیره را در بر دارد. چنانکه روزنامه تاس روسیه افشا کرد که طیاره های ام ۱۷ داعش را در شمال افغانستان جابجا کرده است. از سویی هم نظیفه ذکی چند روز پیش در این مجلس از اکمالات طالبان در ولسوالی های وردوج سخن زد که امریکا نمی تواند، از این رخداد ها بی خبر باشد؛ زیرا وجب وجب فصای افغانستان را تحت کنترول دارد . این بازی های مرموز امریکا با تروریزم سبب افزایش نگرانی های روسیه شد که پای این کشو را برای پشتیبانی از تروریزم به افغانستان کشاند. چنانکه روس ها تا حالا میلیون ها دالر را از طریق شبکه های استخباراتی برای مخالفان حکومت افغانستان هزینه کرده اند. در این جا به یک مورد می توانم اشاره کنم که از اندکی آگاهی دارم  که چگونه روسیه با دادن میلیون ها دالر برای تجهیز و تمویل مخالفان حکومت در آستانهء خروج نیرو های امریکایی هزینه کرده است و پس از آن گفت و گو های ملامنصور با مقام های روسی با ظهور داعش در افغانستان  پس از سوریه و عراق رسانه یی شد. آخرین مورد گزارش های رسیده از ولسوالی کود ننگرهار حاکی از آموزش مخالفان بوسیلهء آموزگاران روسی است و همچنان گزارش هایی از آموزش زبان روسی در این محل به نشر رسیده است که در واقع حکایت از رویارویی روسیه و امریکا در مبارزه با تروریرم در افغانستان دارد و این رویارویی ها اکنون در پیوند به سوریه به اوج خود رسیده است. این رویارویی ها نزدیک است، جهان را بار دیگر به پرتگاهء جنگ سرد دوم ببرد. با تفاوت این که در جنگ سرد دیروز امریکا و شوروی پیشین در عقب جنگ قرار داشتند و کشور های ضعیف را بهم می جنگاندند و اما در جنگ سرد کنونی به گونهء مستقیم در برابر هم قرار گرفته اند و جنگ های سوریه نمایانگر آن است.  هرگاه قبول شود که امریکا در مبارزه با تروریزم اهداف شفاف داشته و در کار مبارزه با تروریزم صادق بوده و آنچه واقع شده است، برخاسته از غفلت های سیاسی و نظامی و پشتیبانی امریکا از حکومت های فاسد بوده است که در نتیجهء بی کفایتی و مدیریت ضعیف و مصلحتی حکومت های فاسد پیشین و حالیه ببکاری افزایش یافت و تروریزم در افغانستان جان تازه گرفت. با این تحلیل یک بخش شکست امریکا در افغانستان در واقع برمی گردد به حکومت های فاسد و نابکار که تا کنون بیش از ۱۱۴ میلیارد دالر امریکایی را در این کشور ضایع کرده اند. این در حالی است که ارتش افغانستان سخت نیازمند چهار هلیکوپتر هندی است و اما امربکا می کوید که بیشتر از شصت میلیارد دالر را در بخش تقویت ارتش افغانستان هزینه کرده است. در این صورت بخش دیگر اشتباهء امریکا برمیگردد به سیاست های غلط و فراافگنانهء آن در پیوند به پاکستان که فرصت های کافی را برای نظامیان این کشور فراهم کرد تا به آموزش، تجهیز و تمویل هراس افگنان بپردازند و طالبان را دوباره احیا کنند. این رویکرد پاکستان یک امر طبیعی بود؛ زیرا پاکستان دشمنی دیرینه باهند دارد و از تروریزم بحیث شاخۀ آی اس آی ابزاری برای رقابت و اعمال فشار بر هند استفاده می کند و اما شگفت آور این است که چگونه کاخ سفید در دام توطیهء اسلام آباد افتاد و مغز های متفکر و استراتیژیست های سیاسی و نظامی آن را چنان به حاشیه راند که توانست تا در زیر ریش بوش و اوباما فرنگشتاین طالبانی را بوجود آورد. این همه در حالی انجام شده که از چندین سال بدین سو مقام های امریکایی کاخ سفید را در پیوند به پشتیبانی نظامیان پاکستان از شبکهء حقانی و سایر هراس افگنان هشدار داده اند.  از آنچه گفته آمد، برمی آید که کاخ سفید از همان آغاز مبارزه با تروریزم درگیر نوعی توهم و ابهام در پیوند به مبارزه با تروریزم بوده است که نتوانست سیاست های روشن و شفاف را در نبرد با تروریزم در پیش گیرد. پس آنچه تا کنون واقع شده، همه در دو لایه و پر از ترفندها بوده است که امریکا در هردو به شکست فاحش دچار شده است. حال قصهء امریکا در افغانستان و عراق، یمن و سوریه شبهء داستان مرد هندویی است که مسلمان شده بود و پس از اسلام آوردن یک باره متوجه شد که با ختنه شدن هم ( ”آنش" رفت و هم دین اش) و مرد هندو در این بازی خود را بازنده یافت . امریکا هم ثروت های زیادی را در جنگ با تروریزم از دست داد، میلیارد ها دالر مالیه دهنده گان امریکایی را به آتش زد و در ضمن آبرو و حیثیت خود را نیز در این جنگ باخته است. حالا کاخ سفید در میدان این بازی چنان خود را رنگ زرد و خجل دریافته است و به گونهء "نرد” بازان باخته از فرط شرم حتا سر بلند نمی کند. این خجلت و شرمساری حتا بر فضای مبارزات انتخاباتی هیلاری و ترامپ سایه افگنده است که حتا جرات حرف زدن بر سر کشوری را از دست بدهند که پپانزده سال در آن درگیر جنگ اند، میلیارد ها دالر را در آن به مصرف رسانده اند و در برابر این هزینه های هنگفت، افغانستان را به مرکز تباهکاران تروریزم جهانی بدل کرده اند. ممکن این برای نامزدان ریاست جمهوری امریکا شرمبارتر از همه باشد که نزدیک است از شرم زیر زمین بروند و چه رسد به آن که جرات یاد کردن از جنایت های شان را در افغانستان داشته باشند؛ زیرا آنان می دانند که افغانستان در نتیجهء سیاست های غلط، ترفند آلود و توطیه بار کاخ سفید و پشتیبانی رهبران امریکا از فاسد ترین رهبران و حکومت ها در افغانستان بالاخره این کشور، به چنین سیاه روزی رسیده است که ستارهء اقبال اش از آسمان به زیر افتاده است که نامزدان امریکا آن را به باد فراموشی نهاده اند؛ هرچند درگیری های شخصیتی، درونی و موضوع های داخلی ببشتر هر دو نامزد را به خود مصروف کرده و اما افزایش فساد در افغانسنان، ادامهء حکومت های ناکارآمد و ناتوان در این کشور بیشتر سبب دلسردی نامزدان امریکایی نسبت به اوضاع افغانستان شده است. نه تنها دلسردی، بلکه بی تفاوتی رهبران پبشین و حالیهء افغانستان برای مبارزه با فساد و کنار آمدن آنها با فساد پیشگان بزرگ حتا خشم و نفرت نامزدان امریکایی را در پیوند به رهبران افغانستان و اوضاع آن برانگیخته است که در نتیجه افغانستان از سرلوحهء مبارزات انتخاباتی آنان افتاده است. در این میان وعده های دروغین و فریب آلود رهبران افغانستان برای محاکمهء فساد پیشگان بزرگ و برخورد های سلیقه یی و سیاسی با مفسدان، چشم پوشی از دزدی ها و پنهان کردن دوسیه های آنان بیشتر خشم نامزدان امربکایی را برانگیخته است که بر دلسردی آنان افزوده و در پیوند به اوضاع افغانستان بی تفاوتی اختیار کرده اند. نامزدان ریاست جمهوری امربکا دریافته اند که رهبران افغانستان در پانزده سال گذشته مردم افغانستان و جامعهء بین المللی را باوعده های غیر عملی به فریب کشانده اند و اکنون این وعده های فریب آلود در فضای افکار نامزدان و مردم امریکا به مثابهء کابوسی سایه افگنده است که افغانستان را از فضای حافظهء آنان پاک کرده است.  یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 199 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.