Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

انســـان/مسلمـــان متمــدن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط دکتور محمد فرید یونس   
سه شنبه ، 17 فروردين 1395 ، 07:47

دکتور محمد فرید یونسسؤال این است که یک انسان یا مسلمان متمدن چگونه باید باشد؟
قبل ازینکه از انسان متمدن صحبت کنیم باید بدانیم که ما به کدام تمدن تعلق داریم.آیا تمدن که نسل ما رشد کرده است یونانی است، رومی است، مصری است غربی امروزی است و یا اسلامی است؟
اینکه ما متعلق به کدام تمدن استیم، کمک می‌کند که خط مشی زندگانی خود را تعیین کنیم، فرهنگ و دین و تاریخ خود را شناسایی کنیم و بالاخره خود را خوب‌تر بشناسیم. پیامبر (ص) چه قشنگ گفته است «آنکس که خود را شناخت، خدا را شناخت». چون ما ادعا می‌کنیم که مسلمانیم، این واقعیت تنها یک عقیده به خداوند و یا ماورای طبیعت نیست بلکه یک روش زندگانی است که از طریق خداشناسی و توحید، زندگانی پیامبر اکرم (ص) و خانوادۀ گرامی اش به ما منحیث الگو رسیده که همه از تمدن اسلامی که بنیانگزار آن محمد مصطفی (ص) میباشد، نشأت کرده است
حالا بیبینیم که تمدن اسلامی از کجا شروع شد. زمانیکه پیامبر (ص) به یثرب هجرت کرد، نام این شهر را مدینه گذاشت. مدینه یعنی شهر . همه مشتقات دیگر مانند مدنی، متمدن و شهری از همین مدینه گرفته شده است .اگر بخواهیم نکتۀ مورد بحث را آسان‌تر جلوه دهیم. آیات کلام الله مجید هم به دو دسته تقسیم‌بندی شده است : مکی و مدنی. مکی دو معنی دارد: اول اینکه در مکه نازل شده است و دوم اینکه آیات مکی زیاد تر روی محور خداشناسی و یگانه پرستی، توحید و شناخت ایمان چرخ میخورد. آیات مدنی یعنی که در مدینه نازل شده است و زیاد تر روی قانونمندی، خانواده، اجتماع، روابط زیست باهمی و سیاست و در مجموع قانون جامعه چرخ میخورد. یثرب مدینه شد یعنی که حالا شما دیگر دهاتی، قومی و قبایلی، خرافاتی،متعصب و تنگ نظر و تبعیض طلب نیستید. حالا شما شهری استید. حالا شما آزاد استید. حالا شما به سحر و جادو و خرافات اعتقاد نه می‌کنید بلکه اعتماد شما به خداوند و متکی به قانونمندی جامعه است. حالا دیگر همه در دین خواهر و برادر استید. حالا چون خواهر و برادر استید دشمنی را به مَحبت، انتقام را به عفوه و زورگویی را به مشوره جاگزین می کنید. حالا شما مدنی استید و یک انسان متمدن استید. و اساس انسان متمدن اخلاق اوست چنانچه سید المرسلین گفت: « من برای تکامل مکارم اخلاق آمده ام.» می‌بینیم که مکه به ما فرهنگ خداشناسی را آموخت و مدینه برای ما فرهنگ مدنیت یعنی اخلاق انسانی را آموخت. پس اساس زندگانی یک مسلمان متمدن ایمان به خدا و متابعت به قانون و اخلاق اجتماعی است. تفاوت میان تمدن اسلامی و غیر اسلامی اساساً ایمان به خداوند است و زیر بنای ایمان، علم است . علم بدون ایمان میتواند انسان را به بیراهه بکشاند. در اسلام ایمان بدون علم وجود ندارد . مرحوم علامه مرتضی مطهری در باره علم و ایمان قشنگ گفته است که برای شما نقل قول می کنم:”علم به ما روشنایی و توانایی می‌بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی.علم ابزار میسازد و ایمان مقصد، علم سرعت می‌دهد و ایمان جهت، علم توانستن است و ایمان خوب خواستن، علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می‌بخشد که چه باید کرد؟ علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون، علم جهان را جهانِ آدمی می‌کند و ایمان روانرا روانِ آدمیت می سازد، علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش میدهد و ایمان به شکل عمودی بالا می برد، علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز، هم علم به انسان نیرو میدهد، هم ایمان، اما علم نیروی منفصل می‌دهد و ایمان نیروی متصل، علم زیبایی است و ایمان هم زیبایی است. علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح، علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس. هم علم به انسان امنیت می‌بخشد و هم ایمان، علم امنیت برونی می‌دهد و ایمان امنیت دورنی، علم در مقابل هجوم بیماریها، سیلها، زلزله ها، طوفانها ایمنی میدهد و ایمان در مقابل اضطرابها، تنهائیها، احساس بی پناهیها، پوچ انگاریها. علم جهان را با انسان سازگار میکند و ایمان انسان را با خودش.” اقتباس از کتابِ (مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی اثر مرحوم علامه مرتضی مطهری. چاپ و توزیع انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا سال چاپ 1359 هجری خورشیدی صفحه 30)
از آنجائیکه اساس تمدن اسلامی را علم و ایمان (عقیده) و عدالت تشکیل میدهد و تا انسان عادل نباشد نه می‌تواند بااخلاق باشد و تا با اخلاق نباشد عادل شده نه می‌تواند ازین رو عدل واخلاق را از قرآن و پیامیر (ص) می‌آموزد .به عبارت دیگر وقتی ما یک شخص را مدنی و متمدن خطاب می‌کنیم باید اول منشاء تمدن او را جستجو کنیم. مسلمان می‌تواند ادعا کند که مسلمان است و اگر صفات را که در ذیل نگاشته ام، ندارد معلوم است که مسلمان مدنی نیست. بسیاری مطالب را که شما می‌خوانید غیر مسلمان هم باید داشته باشد و اگر ندارد یک انسان مدنی نیست و تنها به گفته جامعه شناس مشهور قرن بیستم دکتور علی شریعتی فقط دمش افتاده است و بس
. حالا بیبینیم مسلمان متمدن چگونه باید باشد
مسلمان متمدن نماز بر پا می‌کند و زکاه میدهد
مسلمان متمدن دارای اصالت و هدف است.
مسلمان متمدن خود آگاه است.
مسلمان متمدن خرافه پرست، طبیعت پرست، ماده پرست، و شخصیت پرست نیست
مسلمان متمدن قومی و قبایلی و قوم پرست نیست
مسلمان متمدن حقوق زن و مرد را از نگاه مدنی مساوی میشمارد
مسلمان متمدن ادیان دیگر را احترام میکند
مسلمان متمدن متواضع است و خود را از دیگران پایین می‌بیند نه بالا
مسلمان متمدن گفتار نیک میداشته باشد
مسلمان متمدن به ظن و گمان زندگی نه می‌کند مگر به یقین
مسلمان متمدن به همسایه خود رویه نیک میداشته باشد، مسلمان باشد و یا نباشد
مسلمان متمدن از تقلید امور اجتماعی و فرهنگی که خلاف توحید باشد دوری میکند
مسلمان متمدن علم می‌آموزد
مسلمان متمدن به همسر خود مهربان می‌باشد و در امور خانه با او همکاری میکند
مسلمان متمدن به اولاد خود مَحبت می‌ورزد و او را دراه عبم و معرفت تشویق میکند
مسلمان متمدن از تقلید کورکورانه پرهیز میکند
مسلمان متمدن نظیف میباشد
مسلمان متمدن لباس موزون می پوشد نه مضحک
مسلمان متمدن از غیبت، اتهام بستن، طعنه دادن، فحش گفتن به مردم جداً دوری می‌کند
مسلمان متمدن گِله وشکایه از مردم نه می کند و می گزارد تا مردم به تشبث خود یک کار را کنند ازینکه با گله و شکایه وادار ساخته شوند
مسلمان متمدن دروغ نه می‌گوید
مسلمان متمدن امانت را خیانت نه می کند
مسلمان متمدن به وعده وفا می‌کند
مسلمان متمدن از نادانان دوری می‌کند
مسلمان متمدن در کار ها مشوره میکند
مسلمان متمدن افکار آزاد میداشته باشد نه تقلیدی
مسلمان متمدن به دیگر مذاهب احترام میکند
مسلمان متمدن در زمان مصیبت نوحه نه می کند
مسلمان متمدن عیب مردم را می پوشاند و فاش نه می کند
مسلمان متمدن به صورت و قیافه مردم ریشخند نه می کند زیرا صانع واقعی خداوند است
مسلمان متمدن دین برایش اول است نه مذهب
مسلمان متمدن در امور محوله جدی، با ثبات و استوار میباشد
مسلمان متمدن با همکاران خود رویه نیک میداشته باشد
مسلمان متمدن عقاید دیگران را احترام میکند و اگر خلاف دین و کرامت انسانی بود آهسته از مجلس بیرون میشود
مسلمان متمدن از قرآن می آموزد و دیگران را به اسلام تشویق می کند نه اینکه اسلام و قرآن را بی حرمت سازد
مسلمان متمدن آزادی کلام، قلم و بیان را برای مقاصد شخصی و تخریب دین استفاده نه می‌کند
مسلمان متمدن از آزادی بیان و قلم در چارچوب اخلاق حمایه میکند
مسلمان متمدن مسرف نه می باشد
مسلمان متمدن همیشه با علم صحبت می کند و می نویسد و خودش در راه دین میباشد.
مسلمان متمدن با سلیقه می باشد
مسلمان متمدن اول به دیگران سلام می گوید و منتظر نه می باشد تا دیگران به او سلام گویند
مسلمان متمدن جواب ایمل و تیلفون و دعوت را میدهد
مسلمان متمدن همیشه از مردم شکرگزار میباشد
مسلمان متمدن به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی با مردم دشمن نه میشود
مسلمان متمدن تنگ نظر و عقده مند نه میاشد
مسلمان متمدن حسود نه میباشد
مسلمان متمدن از مواد مخدره دوری میکند
مسلمان متمدن منافق نه میباشد و دل و زبانش یکی میباشد و ازدورنگی و دو دلی نفرت میداشته باشد
مسلمان متمدن انتقامجو نه می باشد
مسلمان متمدن کم سخن می گوید و زیاد تر به دیگران گوش میدهد
مسلمان متمدن پابند به وقت می باشد.
مسلمان متمدن ناسپاس نه می باشد
مسلمان متمدن کم خوری میکند نه پرُخوری
مسلمان متمدن با نماز گزاران سجده می کند نه اینکه از مردم خدا را جدا کند
مسلمان متمدن، سخن چینی که سخن یک شخص را به دیگر برساند، جداً جلوگیری می کند
مسلمان متمدن بدی را به خوبی جواب میدهد
مسلمان متمدن در امور دیگران مداخله نه می کند حتی دختر و پسر اش باشد
مسلمان متمدن از عدالت کار میگیرد حتی که به ضرر خودش و خانواده اش باشد.
مسلمان متمدن اگر اشتباه کرد از مردم معذرت میخواهد
مسلمان متمدن با اطاعت خداوند (ج) و ارشادات پیامبر(ص) زندگی میکند
مسلمان متمدن کوشش نه می‌کند تا عقاید خود را به دیگران بقبولاند
مسلمان متمدن وقتی دانست یک شخص جاهل است او را به خداوند می‌سپارد و با او بحث نه می‌کند
مسلمان متمدن به نام آزادی بیان و عقیده اسلام را غلط معرفی نه می‌کند و یا اینکه دیگران که مخالف اسلام هستند اجازه دهد که اسلام را غلط معرفی کند
مسلمان متمدن هرگز اسلام را مصالحه نه می کند
مسلمان متمدن در امور دیگران تجسس نه می کند
مسلمان متمدن به بزرگان و استادان احترام میگزارد
در صورت یک مسلمان بیجاره می‌شود و دیگران،حتی به خود اجازه میدهند که او را مورد اذیت قرار دهند توهین کنند و حتی اسلام را مسخره کنند تنها برای این نیست که طرف مقابل بد اخلاق است و کافِر است و جاهل و مخالف دین اسلام است، برای این است که مسلمان در عقیده خود ضعیف می‌باشد و از ارشادات پیشوای بزرگوار اسلام کار نه می‌گیرد و مسلمان خود صفات اسلامی نه می داشته باشد و خود مسلمان محبوب خود را که الله است فراموش می‌کند و تنها به نام مسلمان است.
زیرا از اسلام بریده است و دیگر محبوبی ندارد . با شعر از اقبال لاهوری که خیلی ها قشنگ گفته است این نوشتار را ختم میکنم
شبی پیش خدا بگریستم زار  مسلمانان چرا زارند و خوارند
ندا آمد نمیدانی که این قوم  دلی دارند و محبوبی ندارند

تحفه سال نو خورشیدی به آن دوستان عزیز و گرامی که اسلام را دوست دارند و میخواهند درین دنیای که هر روز به مسلمانان حمله صورت می‌گیرد از عقاید خود آبرومندانه دفاع کنند

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 178 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.