Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نامــه ســرگشــاده به اشــرف غني PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط دکتور محمد فرید یونس   
چهارشنبه ، 20 ارديبهشت 1396 ، 09:13

نامــه ســرگشــاده به اشــرف غني من اشتباه نكرده بودم كه در سال تعليمي ٧٥-١٩٧٦  در كشور دنمارك تو  را در خانه خود دعوت كردم و براي تو در كنار  غذاي اصلي مغز گوسفند  پخته بوديم. خودت سوْال كردي كه چطور كه مغز پختيدکتور محمد فرید یونس و من جواب دادم كه  براي اينكه تو مغز نداري. و تو گفتي كه  من كه كابل  رفتم تو براي من زبان پخته ميكني زيرا من زبان دراز دارم
تو ثابت كردي كه مغز نداري و من حالا ثابت مي كنم كه زبان دراز دارم.

خودت با حمايه و پشتيباني  دوستان امريكايي ات به قدرت رسيدي. يك شخص كه در امريكا  تحصيل كرده باشد به همه مخالفت هاي كه به نظام سرمايه داري داشته باشد باز هم ازين  كشور بعضي  مسايل عمومي را مي آموزد كه خودت نياموختي و اين مسله حتي تحصيلات خودت را زير سوْال مي برد.

من در مورد خودت نوشتم. (چون زبان دراز. هستم) كه انتخاب خودت براي رياست جمهوري أفغانستان يك اشتباه تاريخي است.

مردم توقع داشتند كه خودت منحيث يك شخص  كه در امريكا  درس خوانده  ؛ گوناگوني فرهنگ. ها را مد نظر ميگيرد و اما ديده شد كه خودت بر خلاف موازين عدلي و انساني تنها از قوم  خودت اطرافيان خودت را انتخاب كردي و حتي عموي تو كه از پشتونيست هاي درجه يك است و أفغانستان را تنها براي پشتون ها ميخواهد سفير مقرر كردي. مشاور ارشد خودت يعني  أتمر خلقي از پشتونيست هاي درجه يك است. آيا خودت حتي عموي ات نه مي شناختي؟


من خودت را اشرف جان مي گويم زيرا من خودت را به حيث ريس جمهور إسلامي أفغانستان به رسميت نه مي شناسم و  همان قسميكه در دنمارك خودت را اشرف خطاب ميكردم حالا هم خودت را اشرف مي گويم

اشرف جان عزيز : مردم توقع داشتند كه تو آنان  كه به أفغانستان  به نام جهاد خيانت كردند و مردم را به خاك و خون كشاندند. و  از كابل  خاكروبه و ويرانه ساختند  به دادگاه عدالتي  بكشاني و إنتقام  ملت مظلوم را بگيري چنانچه يهودان بعد از جنگ همه نازي ها را محكمه كردند. اما تو كه به كمك لابي يهودي در امريكا به قدرت رسيدي از يهوديان ياد نگرفتي و دست خود را براي اتحاد قومي توسط أتمر و همراهان او يكجا كردي  نه تنها مجرمين جنگ را محاكمه نكردي بلكه امروز خودت   را هم خَوَّان آنها ساختي. مردم توقع داشت تا تو منحيث يك تحصيل يافته امريكا حقوق زن وًمرد را علنا  رسمي بسازي و امروز  زنان در ارگ  براي  پذيرايي  مهمان خودت كه به جاي محكمه جنايات جنگ ، تو از او منحيث يك قهرمان استقبال ميكني و زنان  حضور نداشتند.  مضمون. زهره يوسف دَاوُدَ را درين مورد بخوانيد )  براستي كه تو مغز نداري و من از چهل سال قبل اين را دانسته بودم.

در اسلام حق اول همسايه است و اين را  حتي مردم بيسواد مسلمان ميدانند و اما تو نميداني. در زمان أمير شير علي خان  علماي أفغانستان وهابي ها را از أفغانستان كشيدند . در زمان امير عبدالرحمن خان علماي أفغانستان وهابي را از كشور كشيدند . سردار محمد دَاوُدَ قرارداد سعودي را رد كرد و امضاء نكرد و اما چون خودت با نظر امريكا و اسرائيل  و پول سعودي  به قدرت رسيدي به جاي اولين سفر به كشور هاي همسايه كه حق إسلامي داشتند و بايد معضلات ما با همسايگان  اول حل ميشد تو به سعودي سفر كردي . زيرا مثلث  گناه سعودي و امريكا و پاكستان حتي امروز  تو را با مجرمين جنگ يكجا كرد و اين شرم  بزرگ تاريخ است ،

امروز يك عده زياد مساجد توسط وهابي ها اداره ميشود و تو خوب ميداني كه اين گروه  به ضد  طبقه شيعه است   و كشور ما  بين بيست تا سي در صد شيعه دارد و   اين وهابي ها  زندگي ما را  مانند سوريه خواهند ساخت  مگر تو اين را نميداني كه رفتي و قرارداد را با يك مردم وحشي امضاء كردي ؟

دختران به سن خورد نكاح ميشوند و درين دوسال جزئي ترين اقدامي صورت نگرفت. چرا ما يك  قانون جزا براي آنانيكه دختر سال خورد سال را نكاح مي كنند نداريم ؟  اين براي اين است كه تو دست خود را با مذهبيون يكي كردي و خود را آرام گرفتي  زيرا برايت مذهبيون استخاره كرده بودند كه ريس جمهور ميشوي.  و دليل كه تو مجرمين فرخنده را محكمه نكردي ، مطلب جديد نيست قوم گرايان مانند خودت در گذشته هم دست خود را با مذهبيون يكي كردند و يك شاه مترقي را كه مرحوم أمان الله باشد از پا انداختند

اشرف جان گل،
حكمتيار براي اين كابل نيامده كه در يك قصر زندگي كنند و  هر روز طرفداران او به دست بوسي بروند.او آمده تا سر خور جان ات شود .به ياد داري كه مرحوم دَاوُدَ خان فريب كومنيستان را خورد و همان كمونيستان او را نابود كردند. امروز خلقي هاي كه دور حكمتيار به نام اسلام جمع شده اند و ميخواهند يك ديكتاتوري را به نام اسلام روي كار بياورند و تو را نيست و نابود كنند.قبل ازينكه گپ تو بي مغز به آن سرحد برسد  اقلا همان رولاي بيچاره را نجات بده زيرا سرنوشت تو مانند محمد دَاوُدَ خان است آن دفعه به نام پرولتاريا و اين بار به نام اسلام. ميخواهم به يادت دهم كه در أفغانستان قرن بيست و يكم هيچ مردي بر زني و هيچ قومي بر قومي و هيچ مذهبي بر مذهبي بر تري ندارد.ما اگر پشتون هستيم و يا أزبك و  تاجيك و هزاره هستيم بايد در مقابل قانون حقوق مساوي داشته باشيم اما خودت بر خلاف موازين اخلاقي و عدلي عمل كردي و  اگر كشور به سوي  خانه جنگي هاي مذهبي و قومي ميرود تو و كرزي مسول اول هستيد.  ما همه افغان هستيم و در مقابل خدا  يك مردم هستيم اما امروز تاسف مي كنم كه داري كشور را به تباهي كشاندي

فريد يونس شاگرد انتروپولوژي در كشور دنمارك شهر آرهوس كه تو و رولا را در سال تعليمي ١٩٧٥-٧٦دعوت كرده بود

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:46
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 127 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.