Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شـــاه حبیب الله کلــــکانی؛ جوانمــــردی از خُــراســــان زمیــــن PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط مدیریت تارنما   
جمعه ، 3 آبان 1392 ، 08:18

شـــاه حبیب الله کلــــکانی؛ جوانمــــردی از خُــراســــان زمیــــناز تازه های چاپ کتاب در کشوراثری از پروفیسـور رسول رهین
شاه حبیب الله کلکانی؛ جوانمردی از خراسان زمین.
چاپ کابل و شورای فرهنگی افغانستان سویدن،  ۱۳۹۲، ۴۸۲ص.
به تازه گیها کتاب پر محتوایی زیر عنوان "شاه حبیب الله کلکانی؛ جوانمردی از خراسان زمین" ازپژوهشهای دوامدار پروفیسور رسولپروفیسـور رسول رهین رهین از چاپ بر آمده است. این کتاب شامل مقدمه، زادگاه و دوران طفولیت و نوجوانی شاه کلکانی، وظایف دولتی، عهد شکنی دولت در مقابل انگور فروش بیسواد، شاه حبیب الله کلکانی بر اریکه قدرت، عکس العمل سایر مدعیان تاج و تخت در مقابل رژیم کلکانی، نقش قدرتهای بزرگ در بی ثبات سازی اوضاع افغانستان، آغاز مبارزات نادرخان و تسخیر کابل،

پایان کار شاه حبیب الله کلکانی و قتل عام مردم شمالی، چرا شاه حبیب الله کلکانی شکست خورد، شمایل و اوضاف شاه حبیب الله کلکانی، رفتار خصمانه نادرشاه در مقابل خانواده و یاران کلکانی، چرا شاه حبیب الله کلکانی زیارتگاه ندارد؟ خلاصه بحث، زیر نویسها و فهرست منابع عمده یی که در پژوهش و تکمیل این کتاب از آنها استفاده گردیده است، میباشد.
این کتاب حاصل زحمت و پژوهش دوامدار نویسنده کتاب میباشد که در طی سالیان متمادی در باره این جوانمرد خراسان زمین پژوهش کرده است. مؤلف ابتدا، یافته های خودرا در فصلنامه "آریانای برونمرزی" به نشر رسانیده تا اگر دوستان و چیز فهمان کشور، چیزهای بیشتری در مورد شاه کلکانی داشته باشند باین پژوهش علاوه نمایند. بگفته مؤلف خوشبختانه دوستان زیادی سهم گرفتند و مواد بیشتری که در تکمیل و غنی سازی اثر ممد بود ارسال داشتند. نویسنده در حالی که همکاریهای بی شائبه دوستان وپژوهشگران محترم را در غنی سازی این اثر ستایش می نماید، امید وار است توانسته باشد جوهر اصلی شخصیت عالی شاه حبیب الله کلکانی را که به گفته زبیر پاداش، هفتاد سال از طرف شاهان و دزدان و و طن فروشان حرفه یی دزد معرفی شده بود، بدرستی بر ملا سازد.

باید گفت که گرد آوری و پخش و نشر واقعیتهای ناگفته در باره قهرمانان واقعی خراسان زمین، یکی از آرزوهای دیرینه مؤلف بود که میخواست در زمان های لازم، چهره های اصلی و واقعی قهرمانان کشور را که اجانب، آن بزرگان میهن را قصداً و عمداً به فراموشی سپرده اند، روشن سازد. در ردیف این فراموش شده گان شخصیتهایی چون ابو مسلم خراسانی، طاهر فوشنجی، یعقوب لیث صفاری، شهید بزرگوار مسعود، شهید جوان و پر آرزو مجید کلکانی، شاه محمد ولیخان دروازی، طاهر بدخشی، استاد خلیل الله خلیلی وبسای دیگر شامل میباشند که دولتهای مزدور در کتابهای درسی مدارس و مکاتب کشور از معرفی واقعی ایشان نامسؤلانه طفره رفته و در باره بعض آنها با ارائه اندک معلومات قلابی نو نهالان کشور را در شناخت چهره های اصلی میهنی و ملی ایشان به بیراهه کشانیده است.
مؤلف افتخار دارد که در همین ردیف کتاب تازه یی زیر نام "شاه حبیب الله کلکانی؛ جوانمردی از خراسان زمین" در معرض استفاده دوستان و علاقمندان شناخت رهبران و قهرمانان اصلی و واقعی کشور میگذارد. این کتاب نخستین مجموعه بزرگی میباشد که پا به پای دوران کودکی، نو جوانی و دوران عیاریها و چگونگی تکیه زدن شاه حبیب الله کلکانی بر اریکه قدرت را یکی بعد دیگری مروارید وار به رشته قلم در می آورد. مؤلف کارزارهای توفانی و دادخواهانه شاه حبیب الله کلکانی را نیز به بررسی گرفته در پهلوی توضح شمایل و اوصاف و جوانمردیهای این شاه مبارز و حقجو، کردار و رفتار و مردانگی اورا با سایر شاهان و امیران سدوازایی و محمد زایی مقایسه کرده فرومایه گی و سوگند شکنیهای محمد زائیان را با مردانگیها و بخشایشهای عیارانه و صادقانه او پیمایش کرده است.
جای شک نیست که این کتاب نیز مانند سایر کتابهایی که در مطابع داخل کشور بچاپ می رسند از کمی ها و کاستیهای چاپی خالی نمیباشد. از دوستان توقع داریم تا کمی ها و کاستیهای چاپی را که نخواستیم کتاب پر محتوایی در باره یک قهرمان ملی کشور در کشورهای بیگانه چاپ شود، به نظر نیاورند. امیدواریم درچاپهای بعدی ازدقت و توجه بیشتر کارگیریم و همه لغزشهای فعلی صحافتی را که زیبایی کتاب را کم رنگ ساخته است رفع سازیم و کتابی در خور شأن همچو قهرمان ملی و باز بگفته زبیر پاداش رهبر اصلی و واقعی دههای اخیر افغانستان تقدیم نمائیم.
به جرأت گفته میتوانیم، دوستان و علاقمندانی که شیفته دریافت معلومات ثقه و دقیق در باره عیاریها و جوانمردیهای این شاه تاجیک تبار که درسهای محکم و استواری از نگاه عیاری و جوانمردی و انسان دوستی به دودمانهای حاکم سدوازایی و محمد زایی که تمام وقت خودرا در برادر کشی و پدرکشی و نیست و نابود سازی جوانان ومردان با شهامت کشور صرف کرده اند داده است، باشند، میتواند ازین مجموعه گیر خود بیاورند.
کتابشناس تارنمای خاوران در حالی که مؤفقیت دوامدار مؤلف را در راه معرفی همچو چهره های ملی و قهرمانان واقعی کشور آرزو میکند، به همه علاقمندان تاریخ معاصر کشور مخصوصاً علاقمندان شاه کلکانی سفارش می نماید، تا نسخه هایی ازین کتاب پر ارزش را در مجموع کتابهای خود بافزایند. کتاب در همه کتابفروشهای شهر کابل، مخصوصاً انتشارات سعید واقع در ده افغانان کابل موجود میباشد. دوستانی که در خارج از افغانستان زندگی دارند، میتوانند این کتاب پر محتوا را از اداره فصلنامه آریانای برونمرزی ویا تارنمای خاوران بدست آورند.

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 29 آبان 1392 ، 08:59
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 115 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.