Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

از برای خدا چه حال است در افغانستان! PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط محمد ضیا ضیا   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 10:06

از برای خدا چه حال است در افغانستان!هفته نامۀ "افق" با محترمه خانم شفیقه پردلی یک تن از شرکت کننده گان حین مظاهره افغانهای مقیم استرالیا به روز دو شنبه 19 جون در مقابل پارلمان حوز ( کنبرا) مصاحبۀ ویدیویی را انجام داده که تقدیم تان می گردد:

هفته نامۀ "افق": لطفاً خود را معرفی کنید؟
خانم شفیقه پردلی: نام من شفیقه پردلی است، در استرالیا زنده گی می کنم. به خاطر فاتحۀ ( اقارب) به افغانستان رفته بودم، وقتی که حادثۀ تروریستی در ( شهر کابل – چار راه زنبق) صورت گرفت، در کابل بودم، که ( با این حادثه) کابل به لرزه افتاد و هر کدام از سراسیمه گی و چیغ و فریاد از خانه های شان بیرون شدند ( تا بدانند که چه شده است) و فردای آن که مظاهره بر پا شد، چندین تن از جوانهای تحصیل کردۀ ما که هر کدام شان آرزوداشتند به یک جایی برسند، فامیل های شان را نجات بدهند و آنها را کمک کنند، ( به اثر تیر اندازی نیروهای امنیتی) به شهادت رسیدند و در خون شط می زدند که اشرف غنی امر فیر را داد. ازان گذشته که هنوز خبر های ( انفجار در چار راه زنبق و تیر اندازی به سوی مظاهره کننده گان) خلاص نشده بود، در مراسم جنازه بچۀ جوان تحصیل کرده  ( سالم ایزد یار) که اولادش امروز پدر می گوید ، 14 یا 15 نفر دیگر نیز به شهادت رسیدند. شما فکر کنید؛  اگر این کار دولت نباشد، انتحاری چطور می تواند یک روز بعد در مراسم جنازه ، این حمله  مرگبار را انجام بدهد؟ هیچ کس این کار را کرده نمی تواند، آنها ( دولت) میخواستند، عبدالله و دوستان آنها را از بین ببرند.
هفته نامۀ "افق": کسانی که در مراسم جنازه اشتراک کرده بودند و مردم کابل چه فکر می کردند که این حملۀ انتحاری از طرف چه کسان صورت گرفته باشد؟
خانم پردلی: همگی می گفتند که این انتحاری از سوی دولت شده، چطور انتحاری ها می توانستند پس از یک روز همچو آماده گی را داشته باشند و در بین مردم جای بگیرند و این عمل را انجام بدهند. ما نمی دانیم که دولت افغانستان چه مقصد دارد. من در پُشت شفاخانۀ امرجنسی رفتم و دیدم که صد ها مادر، پدر، خانم ... خواهر جیغ می زدند و فریاد می کشیدند که از برای خدا مرده های ما رابدهید، زنده ها و زخمی های ما کجاستند ....
هفته نامۀ "افق": مردم از طریق رسانه ها در هر جای دنیا از وقوع این حادثۀ خونین اطلاع حاصل کرده اند،  می شود           بفر مایید که شما و سایر افغانهایی که همین اکنون به عنوان اعتراض در مقابل پارلمان حوز ( دفتر صدر اعظم استرالیا) دست به مظاره زده اید چه میخواهید؟
خانم پردلی: می خواهیم که دولت استرالیا به دولت خاین افغانستان گوشزد کند که دیگر قتل عام و جوان کشی را در افغانستان خاتمه دهد و خاینانی که در راس قدرت  نشسته اند، چوکی ها را رها کنند.
هفته نامۀ "افق": عده یی در افغانستان می گویند که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از وظایف شان کنار بروند، میتوانید درین مورد چیزی بگویید؟
خانم پردلی: حتی بچه های ده ساله و دوازده ساله در کابل ( افغانستان) این توقع را دارند که اینها( سران حکومت وحدت ملی) نباشند، در افغانستان یک آرامی بیاید، از برای خدا چه حال است در افغانستان!
هفته نامۀ "افق": خانم شفیقه پردلی از ینکه با هفته نامۀ "افق" مصاحبه انجام داید از شما تشکر میکنم.
خانم پردلی: از شما هم تشکر که صدای ما را به مردم می رسانید.***************

 

تجمع اعتراضی افغانهای مقیم استرالیا در کانبرا به خاطر حملات تروریستی اخیر در افغانستان
کنبرا: دوشنبه 19 جون / 29 جوزا
هفته نامۀ "افق":  افغانهای مقیم ایالتهای نیو ساوت ویلز و ویکتوریای استرالیا به حمایت از جنبش رستاخیز تغییردر مقابل (پارلمان حوز) مقر دفتر صدر اعظم استرالیا در شهر کانبرا پایتخت استرالیا تجمع  اعتراضی را به خاطر کشته و زخمی شدن صدها نفر افغان و کارمندان سفارتخانه ها در کابل و متعاقب آن به گلوله بستن جوانان در چار راه زنبق حین اعتراضات مدنی شان از سوی نیروهای امنیتی و همچنان حملات تروریستی هنگام جنازۀ قربانیان حملات تروریستی در بادام باغ کابل و به ادامۀ آن حملات مرگبار تروریستی در مساجد جامع هرات و الزهرا در کابل و خوست، به راه انداختند که معتترضان با سر دادن شعار ها و حمل پلاکارتها اشرف غنی و تیم او را حمایتگر طالبان و قاتل مردم افغانستان وانمود کرده و از دولت استرالیا و جامعۀ جهانی خواستند که در جلوگیری از دهشت و وحشت تروریستان، مردم افغانستان را حمایت و پشتیبانی کنند.
خانم شفیقه پردلی یکتن از شرکت کننده گان تجمع اعتراضی مقیم سیدنی که در حملۀ تروریستی چارشنبه 10 جو زا در کابل به سر می برد، به هفته نامۀ " افق" گفت: مسئول این همه حملات انتحاری دولت افغانستان است. انتحار کننده چطور می تواند طی یک روز همچو برنامه را در هنگام مراسم جنازه به انجام برساند. همچنان اشرف غنی را عامل به گلوله بستن جوانان معترض خواند و به ادامه افزود: خودم در کابل می دیدیم و می شنیدم که مردم پس از حمله انتحاری در چار راه زنبق و حملات بعدی آن نفرت و انزجار شدید شان را به اشرف غنی و حکومت او ابراز میکردند و می گفتند پس ازین نباید اشرف غنی بر مردۀ هموطنان ما حکومت کند.
در اخیر قطعنامه یی که به همین مناسبت به زبان انگلیسی تهیه شده بود توسط خانم نذیره ندا به خوانش گرفته شد و کاپی های آن به دفتر          صدر اعظم و سایر مراجع ذیربط سپرده شد.
این تجمع که به ساعت 11 قبل از ظهر شروع شده بود تا دو ساعت ادامه داشت.از برای خدا چه حال است در افغانستان!

هفته نامۀ "افق" با محترمه خانم شفیقه پردلی یک تن از شرکت کننده گان حین مظاهره افغانهای مقیم استرالیا به روز دو شنبه 19 جون در مقابل پارلمان حوز ( کنبرا) مصاحبۀ ویدیویی را انجام داده که تقدیم تان می گردد:

هفته نامۀ "افق": لطفاً خود را معرفی کنید؟
خانم شفیقه پردلی: نام من شفیقه پردلی است، در استرالیا زنده گی می کنم. به خاطر فاتحۀ ( اقارب) به افغانستان رفته بودم، وقتی که حادثۀ تروریستیدر ( شهر کابل – چار راه زنبق) صورت گرفت، در کابل ربودم، که ( با این حادثه) کابل به لرزه افتاد و هر کدام از سراسیمه گی و چیغ و فریاد از خانه های شان بیرون شدند( تا بدانند که چه شده است) و فردای آن که مظاهره بر پا شد، چندین تن از جوانهای تحصیل کردۀ ما که هر کدام شان آرزوداشتند به یک جایی برسند، فامیل های شان را نجات بدهند و آنها را کمک کنند، ( به اثر تیر اندازی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند) و در خون شط می زدند که اشرف غنی امر فیر را داد. ازان گذشته که هنوز که خبر های ( انفجار در چار راه زنبق و تیر اندازی به سوی مظاهره کننده گان) خلاص نشده بود، که در مراسم جنازه بچۀ جوان تحصیل کرده که اولادش امروز پدر می گوید ، 14 یا 15 نفر دیگر در مراسم جنازه او ( سالم ایزد یار) به شهادت رسیدند. شما فکر کنید اگر این کار دولت نباشد، انتحاری چطور می تواند یک روز بعد در مراسم جنازه ، این حمله  صورت بگیرد؟ هیچ کس این کار را کرده نمی تواند، آنها ( دولت) میخواستند، عبدالله و دوستان آنها را از بین ببرند.
هفته نامۀ "افق": کسانی که در مراسم جنازه اشتراک کرده بودند و مردم کابل چه فکر می کردند که این حملۀ انحاری از طرف چه کسان صورت گرفته باشد؟
خانم پردلی: همگی می گفتند که این انتحاری از سوی دولت شده، چطور انتحاری ها می توانستند پس از یک روز همچو آماده گی را داشته باشند و در بین مردم ج بگیرند و این عمل را انجام بدهند. ما نمی دانیم که دولت افغانستان چه مقصد دارد. من در پُشت شفاخانۀ امرجنسی رفتم و دیدم که صد ها مادر، پدر، خانم ... خواهر جیغ می زدند و فریاد می کشیدند که از برای خدا مرده های ما رابدهید، زنده ها و زخمی های ما کجاستند ....
هفته نامۀ "افق": مردم از طریق رسانه ها در هر جای دنیا از وقوع این حادثۀ خونین اطلاع حاصل کرده اند،  می شود بفر مایید که شما و سایر افغانهایی که همین اکنون به عنوان اعتراض در مقابل پارلمان حوز ( دفتر صدر اعظم استرالیا) دست به مظاره زده اید چه میخواهید؟
خانم پردلی: می خواهیم که دولت استرالیا به دولت خاین افغانستان گوشزد کند که دیگر قتل عام و جوان کشی را در افغانستان خاتمه دهد و آنخاینی که در راس چوکی نشسته چوکی را رها کند.
هفته نامۀ "افق": عده یی در افغانستان می گویند که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از وظایف شان کنار بروند، میتوانید درین مورد چیزی بگویید؟
خانم پردلی: حتی بچه های ده ساله و دوازده ساله این توقع را دارند که اینها( سران حکومت وحدت ملی) نباشند، در افغانستان یک آرامی بیاید، از برای خدا چه حال است در افغانستان!
هفته نامۀ "افق": خانم شفیقه پردلی از ینکه با هفته نامۀ "افق" مصاحبه انجام داید از شما تشکر میکنم.
خانم پردلی: از شما هم تشکر که صدای ما را به مردم می رساند.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 90 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.