Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

زبـــانِ ســـره در جهــــان وجــود نـــدارد! PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط محمدهارون مجیدی   
دوشنبه ، 19 اسفند 1392 ، 09:25

پُرس‌وشنود با عزیزالله ایما، شاعر و نویسندهپُرس‌وشنود با عزیزالله ایما، شاعر و نویسنده
در ابتـدا، کمی از زنده‌گی و پیشینۀ فرهنگی‌‌تان برای خواننده‌گانِ روزنامۀ ماندگار بگویید؟
ـ در دامنه‌های هندوکش در دهکدۀ زیر سریچه، کنار رود نیلاب چشم به جهان گشودم. نخستین صدایی که به آن گوش دادم، آهنگِ موزونِ امواج‌ِ تپندۀ رودخانه بود. دوران کودکی‌ را در چنداولِ کابل ‌گذراندم، هنوز دانش‌آموز لیسۀ امانی بودم که داستانی را به نام «مقصر کیست؟» نوشتم. بعد به سرایشِ شعر روی ‌آوردم. چند جنگی از شعر منتشر کردم. شعرهایی هم از من به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و خط سیریلیک در نشریه‌های برون‌مرزی منتشر شده‌اند.
با به‌دست آوردن گواهی‌نامۀ لیسانس دانشگاه پیداگوژی، آموزگاری پیشه کردم. پس از مدتِ کوتاهی آموزگاری، از رسمیات به کلی بُریدم. سال ۱۳۶۹ خورشیدی از سوی کانون دوست‌دارانِ مولانا جلال‌الدین محمد بلخی که ریاست آن را واصف باختری بر ‌عهده داشت، به حیث مسوول مجلۀ «نای» نشریۀ کانون مولانا، موظف گردیدم. و هم‌زمان با این کار، همراه با گروه نویسنده‌گان بنیاد آزادی فرهنگ، مجلۀ مخفی و زیرزمینیِ «روزن» را منتشر ‌کردم.
در تأسیس روزنامۀ آزاد دریز، هفته‌نامۀ آزاده‌گان، هفته‌نامۀ شهر، هفته‌نامۀ پیام مجاهد (صدای مقاومت ضد طالبان) و هفته‌نامۀ برون‌مرزی همبستگی (منتشر شده در شهر دوشنبه) نقش داشته‌ام.
پس از پناهنده‌گی در سویس، کار نشریۀ «زادگاه» را در شهر زوریخ به همکاری جمعی از فرهنگیانِ مقیم سویس آغاز کردم؛ اما زادگاه بنا بر نبود امکانات مالی، دیری نپایید. مدتی هم پس از سقوط طالبان، مدیریت سایت پیمانِ ملی را بر عهده‌ داشتم.
مجموعه آثاری که از من تا حال نشر شده‌اند، به این قرار اند:
داستان‌های کوتاه: دریا هنوز توفانی بود، سایۀ خدا، مردها به بام دنیا رفته‌اند، پس توهم مرده‌ای!، پس از پنجاه سال، دستمال سبز، تو مرد این خانه استی!، خون‌ریزتر، تروریست، گریز، و پوشکین.
رمان‌ها: شنگری، و بانوی نودونهـم
دفترهای شعر: و در آغاز یک فصل، مجموعۀ غزل، آهنگ چگور گسست و گسل، و جُنگی از شعرهای کوتاه
مجموعه‌‌مقالات.
اکنون در کدام کشور زنده‌گی می‌کنید و چند سال است به آن‌جا پناه آورده‌اید؟
ـ از پایان سال ۱۹۹۹ میلادی تا امروز در سویس شب و روزِ غربت را می‌گذرانم. در جوار شهر زوریخ ـ به قول دوستی، شهر داداییست‌ها ـ شهرکی‌ست به نام بادن که در آن لحظه‌های غربتم را می‌گذرانم.
حال‌وهوای کارهای فرهنگیِ افغانستانی‌ها در شهری که شما در آن به‌سر می‌برید، چه‌گونه است؟
ـ کار فرهنگی به معنای جدیِ آن در میان هم‌میهنانِ ساکن زوریخ و اطرافِ آن به چشم نمی‌خورد و با دریغ، نویسندۀ آشنایی نیز وجود ندارد. فقط می‌دانم که فرسنگ‌ها دورتر در ژنیو، دوست عزیز و نویسندۀ ارجمند، بشیر سخاورز زنده‌گی می‌کند. پس از سال‌ها فقط یک بار موفق به دیدارِ او شدم، اما نه در کشور کوچکِ سویس، که در شهر مادرید اسپانیا!
پیشتر گفتید که شما زمانی مسوولیتِ نشریۀ «نای» و روزنامۀ «دریز» را به عهده داشته‌اید، می‌شود از این دو کمی برای ما بگویید؟
ـ نای فصل‌نامۀ کانونِ دوست‌دارانِ مولانا جلال‌الدین محمد بلخی بود و نخستین تجربۀ مطبوعاتی برای من به شمار می‌رفت. تصحیح و ویرایشِ کارهای کسانی که تا سالی پیش نزدشان دانشجو و شاگرد بودم، نوعی اعتماد به خود را در من زنده ساخت. نای حدود دو سال منتشر گردید.
روزنامۀ دریز که غیر از روزهای تعطیل همه‌روزه به چاپ می‌رسید، بیش از سه‌صد شمارۀ آن منتشر شده بود که شهر به دست اشغال‌گرانِ دهشت‌افکنِ طالب افتاد و کار نشرِ آن متوقف شد. ناگفته نگذارم که دریز پیش از آن‌هم با انتقاد از کارکردهای سران فاسد در حاکمیت مجاهدین، به‌سختی نفس می‌کشید.
شما از جمله کسانی بودید که به هدایتِ شهید احمدشاه مسعود نشریۀ «پیام مجاهد» را راه‌اندازی کردید. توضیح دهید که این نشریه چرا و در چه شرایطی شروع به نشرات کرد و چرا آن را پیامِ مجاهد نام نهادید؟
ـ پس از سقوط کابل به دست طالبان، موضوع انتشار یک نشریه را با رهبری مقاومت، در بازارکِ پنجشیر در میان گذاشتم، که با استقبالِ وی مواجه شد. با آمدن منصور از امریکا و با حضور انجنیر اسحاق، کار هفته‌نامۀ مقاومت آغاز گردید.
هم‌زمان با پیام مجاهد، همراه با گروهی از دوستانِ فرهنگی از جمله صدیق‌الله توحیدی و صبور رحیل، کار نخستین‌نشراتِ رادیوی ضدِ طالبان را در اطرافِ کابل سامان دادیم، که با افتادنِ مرکز پروان به‌دستِ گروه دهشت‌افکن طالبان، نشراتِ آن قطع گردید.
در آن‌زمان پیـامِ مجاهد چه جایگاهی داشت؟
ـ پیام مجاهد که یگانه هفته‌نامۀ مقاومت در زمان اشغال طالبان بود، با استقبال گرمِ خواننده‌گان در سنگر و عقبِ آن روبه‌رو گردید.
از نقدهایی که روی آثارِ شما صورت گرفته، چه‌‌اندازه راضی هستید و دربارۀ فرهنگِ نقدنویسی در کشور چه دیدگاهی دارید؟
ـ نقـد، بنیادهایی دارد که متکی به آن از سوی خواننده شکل می‌گیرد. ما از نقد کلاسیکِ مبتنی بر نظریاتِ یونانی که در زبان پارسی متأثر از دیدگاه‌های مختلط عربی‌‌ ـ پارسی بوده‌ گرفته تا نقدهای عملی، علمی و اکادمیک و نقدهای وابسته به دیدگاه و بینش‌های ادبی، همه را داریم. نقدهای نقادانِ فرمالیسم روسی، روش خاصِ خودشان را داشتند، همسانِ نقدهای ساختارگرا، ساختارزدا، نشانه‌شناس، تأویل‌گر و هرمنوتیک. در کنار این‌ها، ما شاهد نقدهای ایدیولوژی‌گرا نیز بوده‌ایم که بیشتر در زمانِ حضور شوروی در افغانستان به دو گونۀ افراطیِ چپ و راست، بر متن‌های ادبی سایه انداخته ‌بودند. شاید خنده‌آور نباشد اگر بگویم، ما گونۀ ویژه‌یی از نقد را در جهان نیز داشته‌ایم و داریم؛ نقدِ واژه‌ستیز، در حالی که واژه سازندۀ اصلی زبان ادبی‌ست.
نقد در افغانستان، پیش از آن‌که از سوی دانش‌آموخته‌گان در غرب و از طریق آثار دستِ اول وارد مباحث ادبی شده باشد، از طریق آثار دستِ دوم و متأثر از ادبیات جهان، به سرزمینِ ما راه یافته است. زمانی که جهان شاهد تحولاتِ شگرفی در زمینۀ نقد بود، ما با نوشته‌هایی به نامِ نقد سروکار داشتیم که بیخی نقد نبودند. نمونه‌های آن را در درس‌نامه‌های بیتاب، تذکره‌نگاری غبار زیر نام نقد و نقد بیدل سلجوقی و … می‌بینیم. این عامل، اثرات منفی‌اش را در آفرینش ادبیِ ما به صورت برجسته داشته است. از همین‌رو در دهۀ شست و هفتاد، مدیران شعبه‌های نقدِ نهادهای ادبی و قلمی، به منتقدانی صاحب‌اثر مبدل نگردیدند.
اکنون هم ما این اثرات را می‌بینیم. اما حالا اگر خوانش به‌دور از حب‌وبغضِ شخصی با مؤلف باشد و متمرکز بر متن؛ جای سخنی نیست. خوانش‌ها می‌توانند متفاوت باشند، آن‌گونه که در فرهنگِ ما هم این تفاوت دیده‌ شده‌ است؛ یکی حافظ را قلندری کفرگو و رندی مست می‌داند و دیگری، لسان‌الغیبش می‌نامد و دیوانش را در طاق تقدس می‌گذارد.
در نوشته‌های‌تان چه‌قدر به ذوقِ مخاطب توجه دارید؟
ـ نوشته‌های مخاطب‌گرا، گاه آبشخور ایدیولوژیک دارند و در کار ترویج و تحکیمِ فکری و ذهنیتی هستند. نمونه‌های آن را در ادبیات دینی و هم در ادبیات ضد دینی داریم؛ از پند و نصیحت و توصیه‌های گوناگون برای قشرهای اجتماعی، ادبیات ویژۀ کودکان و ویژۀ زنان، ادبیات رزمی و حتا ادبیات ملی، تا ریالیزم اجتماعی.
به نظرم گاه نوشتن آماجی گسترده‌تر از آن دارد که در پی مخاطب‌های محدود باشد و گاه هم امواجِ گرم‌وسردِ ضجه‌ها، فریادها، روایت‌ها و رستاخیزی‌ست که از ضمیر و زبانِ دلِ در بندِ تنی زبانه می‌کشد.
در سال‌های پسین، شما در پیوند به درست‌نویسی در
زبان پارسی نیز مقالاتی نوشته‌اید، هدف‌تان از پرداختن به این حوزه چه بوده است؟
ـ گونه‌های گوناگون نوشتاری، کار خوانشِ متن‌ها را برای خواننده‌گان مشکل می‌سازد. این چندگونه‌‌گی با آن‌که از سوی نهادهای معتبری هم به رسمیت شناخته شده‌ است، دچار نادرستی‌های عجیبی نیز می‌باشد. نوشته‌هایم در این زمینه، بیشتر پیشنهادی‌ست برای بازنگری در اشکالِ نوشتار و اختلافِ ‌در درست‌نگاری.
در نوشته‌های‌تان بیشتر روی واژه‌های اصیلِ پارسی و یا فارسی‌‌گرایی تکیه داشته‌اید، به این موضوع چه نگاهی دارید؟
ـ زبانِ سره در جهان نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ زبان‌ها در دادوگرفت، قدرت می‌یابند و امکانِ حضور و گسترش. مبنای کار در این زمینه ورودی‌ست به وسعتِ دنیای واژه‌گان؛ واژه‌گانی که دیروز بودند و امروز نیستند و یا امروز به گونه‌یی‌اند که در گفتار دیروز آن‌سان نبودند. اثرات ترکیب، کمش و افزایش با چه‌گونه‌گی‌های آن در تمام نوشته‌هایم مورد نظر بوده است.
آثارِ کدام نویسندۀ معاصر ـ داخلی یا بیرونی ـ را بیشتر خوانده‌اید؟
ـ گمان می‌کنم تا حد ممکن، با تمام آثارِ مطرحِ خودی و بیگانه آشنایی دارم.
این روزها مصروفِ خواندن چه کتابی هسـتید؟
ـ مروری بر کارهای بارگاس یوسا دارم.
از این‌که به این گفت‌وگو حاضر شدید، بی‌نهایت سپاس!
ـ خواهش می‌کنم. برای شما و روزنامۀ خوب‌تان کامیابیِ فراوان آرزومنـدم!

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 294 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.