Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مصاحبه ی با کـــدبــان انــور (نـــوژان)، شــاعر معــاصر کشــور ما PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط امان معاشر   
جمعه ، 28 آبان 1395 ، 09:40

مصاحبه ی با کـــدبــان انــور (نـــوژان)، شــاعر معــاصر کشــور ما هیات تحریر مجله ی زن برایم پلان دادند  با محترم محمد انور (نوژان) شاعر معاصر کشور ما که در ایالت کلفورنیا آمریکا زندگی دارند مصاحبه اجرا نمایم . با تلاش زیاد موفق به ارتباط مستقیم با کدبان (نوژان) نشدم چند سؤال که قبلن از  یکی از شاعر ان معاصر کشور ما در رابطه پرسیده بودم کاپی انرا به آدرس شان   ارسال نمودم خوشبختانه در مدت کم جواب‌های با ادبیات سلیس وساده به آدرس مجله ی زن دریافت نمودیم و بهره ها بردیم  به امید آنکه با آ قای (نوژان) از نزدیک مصاجبه ی اجرا نموده با عمق نظر اشعار انرا بخوانم با طرز تفکر شان آشنا شوم.
معاشر

سلام  آقای محمد انور( نوژان) :
با عرض احترام به خوانندگان عزیز، از شما متصدیان –نشریۀ زن- تشکر میکنم که به من فرصت داده اید تا درین مصاحبه شرکت نمایم.  امیدوارم بتوانم باعث رضایت خاطر شما گردم.

سوال:  از دیدگاه شما شعر چگونه تعریف میشود؟
شعر توسط اشخاص مختلف در هر جامعه به شکلی تعریف گردیده است.  شعر از نظر من تصویریست که از احساسات و عواطف درونی یک شاعر که متاثر از عوامل خارجی نیز میباشد، بروی آئینۀ تفکر و خیالاتش جلوه گر میگردد.  در یکی از مصاحبه های تلویزیونی در جواب یک سوال من گفتم، "من شعر میگویم، شعر نمیسازم."  من همیشه به این عقیده هستم که اگر ما بخواهیم شعر بسازیم به حق آن آئینۀ که خداوند به صفت یک شاعر برای ما اعطا نموده است جفا کرده ایم.
سوال:  نقش زبانرا در شعر چگونه ارزیابی میکنید؟
نقش زبان در شعر مانند وسایل کار یک معمار، یک نجار، و یا یک نقاش است.  اگر زبان نباشد ما از نطفۀ شعری که در خیال و تفکر یک شاعر القا گردیده است با خبر نخواهیم شد.  همچنان زبان در طرز بیان و زیبایی یک پارچه شعر اهمیت به سزایی دارد.  و جالبتر اینکه شعر هم در حفظ خصوصیات زبان رول عمده بازی میکند.  وقتی من از تماشای صدمات بیرحمانۀ که در پروگرامهای مختلف تلویزیونهای داخل افغانستان بر زبان دری وارد میشود به گریه می افتم، پروگرام "بوی ماه" را مشاهده میکنم وازینکه چگونه شعرای جوان ما در حفظ ناموس زبان دری همت بی همتا نشان داده اند از خداوند بزرک سپاسگزار میگردم.
سوال:  جایگاه اسطوره، حماسه و تغزل را در شعر بصورت مختصر بیان کنید.
اسطوره که به معنی قصه و افسانه آمده است، یکی از قدیمی ترین آثار ادبیست که انسانها نخست آنرا بصورت شفاهی و بعد از اختراع رسم و خط، ثبت صحیفه های نوشتاری کرده اند.  یک اسطوره بصورت اجمالی انعکاس عوامل مختلف در یک جامعه بوده و تاکید آن به یک یا چندین عوامل مخصوص، مربوط به اهمیت آن عوامل در جامعۀ مورد نظر میباشد.
حماسه که به یک قسمت مشخص اسطوره تاکید میورزد قهرمانان رزمی، بزمی، و یا دینی را بصورت منظوم در ادبیات یک جامعه تبارز میدهد.  اهمیت و برجستگی موضوعات حماسه ها در جوامع مختلف بشری فرق میکند.  حماسه ها شامل درس های اجتماعی معمولۀ زمان حال ویا گذشته میباشند که بدون تاریخ مشخص وقوع آنها، به معرفی گرفته میشوند.  حماسه ها زیاد تر افتخارات جامعه را در بر دارند که نسل حاضر و آینده به درک و استقبال آن ها تشویق میشوند.
قوم آزاد

تو شاهین کدامین سرزمینی،
که از چنگال خونینت
ندارد خواب ایمن در جهان
یک شب رقیبانت

نه آن چنگیز خونخوار و نه آن انگلیس مکار را
تو دادی فرصت خفتن
به کوه و دشت و دامانت

به زار روس و استاد کمونزم
تو دادی درس عبرت
کشید از لست عالم نام لینن
شهامت کاری نا ترس جوانانت

به خیبر ناله دارد انعکاس سم اسپانش
سکندر راه میجوید زترس حملۀ آن راد مردانت

صدای نعرۀ آزادگانرا
بگوش عالمیان
رسانده گرد و خاک کوه و دامانت

تو ای افغان آزاد از کجایی؟
به کردستان و ایران و به هندوستان و بغداد
رسیده مرز تاریخت، قدامت های داستانت

تو شاهین کدامین سرزمینی،
که از چنگال خونینت
ندارد خواب ایمن در جهان
یکشب رقیبانت
نوژان

تغزل یا راز و نیاز عاشقانه:  خلقت حضرت آدم که حضور بی بی هوا را بدنبال داشت نشان میدهد که عواطف و احساسات از عوامل عمدۀ خلقت انسانها میباشد.  تغزل که این عوامل را بصورت منظوم تبارز میدهد حتما" جایگاه والایی در ادبیات جامعۀ انسانی دارد.  تغزل در ادبیات تنها به چوکات عواطف و احساسات محدود نمانده، با عرفان، سیاست و موضوعات دیگر اجتماعی ارتباط حاصل نموده است.  و نا گفته نباید گذاشت که تغزل در جریان این انکشافات از نگاه معنی و شکل به مرور زمان تغیر کرده است.


من شاخ شمشادم
به زنجیرم مپیچید من صدای مرغ آزادم                      نوای حق بگوش محرمان دل ز فریادم
به افلاطون عالم کی شوم تسلیم بی دردی                     جنون دارم بسر بیتابی عشق است بنیادم
سبکبالم ندارم پایبندی قفس در خود                            چو گرد پای یاران من اسیر دامن بادم
نه آتش در بغل دارم نه دود بی سر انجامم                    سراسر عشق بیتابی تنیده، خاک ایجادم
ندارم شکوه یی از درد و سوز آتش عشقی                    به طوفان آورم اشکم، صدای رنگ فریادم
به خود رفته ز خود بی خود شدم در بیخودی هر دم         نمی آید مرا از بیخودی هایم دگر یادم
کشیده بار غم شیرینی صبر وجودم را                        به تلخی میکشم این جنس شیرین را ز فرهادم
ندارم الفتی بر دام تزویر نگاه کس                             من آن مرغ سر آواز انتظار تیر صیادم
به زنجیر محبت گر کشی ما را چه باک است                من آن جان سبکبالم، ز هر زندان آزادم
مکش نوژان تو بیجا انتظار من درین گلخن
که هر چند زیر خاکستر شدم، من شاخ شمشادم

سوال: آیا شما تا کنون شعر هیروتیک سروده اید؟

فکر نکنم. ولی آزاد ترین شعرم، شاید کمی عریان، در افغانستان در قالب نیمایی تقریبا" چهل سال پیش در مجلۀ پشتون ژغ بنام "پشیمان" بچاپ رسید

پشیمان

آنشب در آن سکوت دل انگیز و پر ز راز
انگشت آشنایی در کلبه ام نواخت

از پشت پیرهن بدن مرمرین او
بر شیشۀ شکستۀ چشمان من رنگ باخت

آهسته پا گذاشت در آستان کلبه ام
اما دگر                                                                                     
اما دگر، درساغر چشمان مست او
شراب ز غرور و هوس نبود

گفتم آمدی باز،
آزارم دهی؟
فریبم دهی؟
گفتا که نه!                                                                                                                                                                                

گفتا که نه، آمده ام تا کفاره گناهان گذ شته را،
در میان بازوانت بتو باز دهم
نوژان

شعر تا اندازه یی آزاد تر دیگری بنام "خاطرات قدیم" سال گذشته در دیوان شعری ام بنام "گرد روزن"
به چاپ رسید.


خاطرات قدیم

یکشب ز خاطرات قدیم در خیال خود
آن قامت رعنای ترا زنده ساختم

در لابلای زلفکان موج خیز تو
خود را و زندگی را،
افسانه ساختم                                                                     

بهر نجات وجود نبوده ام
بر قله های مرمرین سینه ات،
بهر خودم،
لانه ساختم

لغزیدم اندرون حریم میانه ات
بیگانه وار لیک،
هزاران بهانه ساختم

وقتی که یافتم خود را به پای تو
جانرا ز یاد بردم و دلرا،
یکسره دیوانه ساختم
نوژان

سوال:  سیر و سلوک عارفانه را به تجربه نشسته اید؟

وقتی کتاب اشعارم سال گذشته آمادۀ چاپ گردید و من میخواستم برای آن یک عنوان انتخاب نمایم دیدم اکثر اشعار آن عرفانی بودند.  به همین سبب نام کتابرا "گرد روزن" گذاشتم.  البته گرد روزن از چندین نگاه ممثل خصایص و مراحل عرفانیست.  گرد چون نی در اشعار مولانا، سبکبالی و خالی بودن از تعلقاترا نشان میدهد و از همین سبب چون رقص سماع در آغوش نور آفتاب به پرواز در می آید.  ما در رقص روزن سنگچل و یا پارچه های بزرگ خاک و یا گل را نمی بینیم بلکه آن زراتی را می بینیم که آنقدر سبک و خالی اند که نور آفتاب با شوق آنها را در آغوش گرفته رقصان بسوی بالا میبرد.

خرابات یقین
غبار دشت بیرنگم ز خود بیگانه میگردم                        به صحرای جنون، با لیلیم همخانه  میگردم
ندارم طاقت تنهایی خود بعد ازین امشب                        بدور شمع محفل من پر پروانه میگردم
ز فیض خاکساری دامن زلف بتان گیرم                         به پا بوس سر مو رخنۀ هر شانه میگردم
ز محمود جهان دیگر نگیرم تاج شاهی را                      چو بهلول زمان من ساکن ویرانه میگردم
بپای خم رسیدم از سر فرزانگی هایم                            ازین بعد با همه فرزانگی دیوانه میگردم
مرا ساقی نباشد میل ساغر در میستانت                         ز شور دیده و دل من خودم پیمانه میگردم
کمینگاه تغافل میبرد ما را ازین عالم                             ز فیض نعمت دنیای نو جانانه میگردم
تب و تاب نفس گردیده بار زندگانیم                              بنام زندگانی من دیگر افسانه میگردم
ز دود خرمن هستی بسوز آمد دل تنگم                          شکست خاطر دردم، بت و بتخانه میگردم
خرابات یقین گردیده نوژان رمز ایمانم
ز خود بیگانه ام در کوی یار مستانه میگردم

در آخر کتاب "گرد روزن" قسمتی از تک بیتها گنجانیده شده است که عنوان آن "گلبرگهای معرفت" است.
سیر معرفت
عشق جیحونی بود چون توسن وحشی دهر                      هر سواری را سلامت کی به منزل میبرد
انگیزه
عاشقی گرچه نشان فطرت انسانی است                          آتش شوری بکار است تا تمنا بشکفد
خود بینی
زاهدا منگر خودت در شیشۀ خود بینیت                          چهرۀ آئینه از آهت مکدر میشود
مساوات
بسته کن دوکان گبر و هندو و یا مسلمت                         در دکان رحمت حق، رنگ، بی رنگی بود
نیستان ازل
من نی ام، من از نیستان ازل یک شاخه ام                       ناله ام بشنو حکایت از نیستان میکند

سوال:  نقش اشراق و شهود را در ادبیات معاصر چگونه میدانید؟

وقتی شاعر اولین شعرش را میگوید، وقتی شاعر یک پارچۀ شعرش را میخواند و باور نمیکند آنرا وی سروده است، و یا وقتیکه هر مرتبه شاعر عین شعرش را میخواند و مفهوم دیگری از آن میگیرد او دیگر پا به پشت دروازۀ اشراق و شهود گذاشته است.
جهان امروزی به گفتۀ نسل جوان بسوی تعالی و نو آوری پیش میرود ولی کسانیکه چون من چند سال بیشتر زندگی کرده اند خوب میدانند که عوامل دور و پیش، عمق و سنگینی خود را از دست داده اند.  هر پدیدۀ این عصر برای یک مدت کوتاه جلوه گری میکند و زود فراموش میشود.  کلمۀ کلاسیک دیگر هوا خواه ندارد.  ادبیات و شعر هم تحت تاثیر این پدیدۀ زمانی قرار گرفته است.
من که شعر سرودن را در مکتب هندی به رهنمایی حضرت بیدل شروع کردم بعدا" برای اینکه یک پل تفاهمی در اشعارم تعمیر نمایم از مکتب عراقی و پیروانش، حضرت مولانا و حضرت حافظ شیرازی کمک گرفتم.  در کتاب "گرد روزن" در قسمت مقدمۀ آن من ازین سه راد مرد جهان شعر و ادب سپاسگزاری کرده ام.

شعر من در سه طریقت سفته است اندر اثر                     یا ز حافظ، یا ز بیدل، یا ز ساز مولوی
**********
شعر من گر بنگری رنگی ز رنگ حافظ است                 یا در آن بیدل تپیده، یا که مولانای روم
**********
در خرابات مغان ساقی چو حافظ گشته است                    ما و بیدل مست مولانای خود گردیده ایم
**********
در خودم پیچیدم و در ساز بیدل وا شدم                         گاهی شمس و گاهی حافظ، گاهی مولانا شدم

در نهایت، فکر میکنم این کار یک خواننده است که ببیند آیا شاعر از نعمت دروازۀ اشراق و شهود که برایش از جانب خداوند اعطا گردیده، استفاده کرده و خودش را به افق آنطرف رسانده است و یا اینکه از بیرون، در پشت در نغمه سرایی میکند.

خیال یار
شب خیالش آسمان تیره ام را اختر است                     اشک من بر دامنم گنجینۀ پر از زر است
هر چه میگویم بخود در خود فراموشش کنم                 سایۀ بار نگاهش از تصور بر تر است
گرچه من در گوشه یی افتاده ام تنها و دور                 قصه هایش بر رخ اندیشۀ من زیور است
قطرۀ آبم درون موج طوفان خفته ام                          حاصل افتادگی در قهر دریا گوهر است
شعلۀ شمعم درون کلبۀ ویرانه یی                             پرده پوش گرمی ما دامن خاکشتر است
من ندارم حاجتی بر گفتن درد دلم                            رمز تصویر نگاه شیشه ها از جوهر است
پای ما را گر توان رفتن کویش نشد                          سایۀ برق نگاهش خفته ما را بر سر است
در نیستان وجود من نغمۀ یکتاییم                             هر صدا از هر گلو یک ناله یی را مظهر است
من ندارم میل پرواز در سرای این و آن                     رنگ بال من شکسته قدرت من یک پر است
شستشو گر میدهم دل را ز تصویر جهان                    آب آن از قطره های آب چشمان تر است
نقره و زر گر نباشد ارزش آسودگی                         خاطرش امشب مرا تا صبح فردا در بر است
کعبه و بتخانه هر دو خانۀ عشق دل است                   هر کجا ما خانه سازیم خا نۀ آن دلبر است
نیست نوژان را گریز از حرمت دلدادگی
آتش بیتابی او بستر خاکستر است
سؤال دهنده:امان معاشر ،خبرنگار مجله ی زن
ونکوور کانادا

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 264 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.