Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مصــاحبۀ پوهنــوال داکتــر اســدالله حیــدری با هفته نامۀ "افق" استرالیا PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط ضیا فروغ   
سه شنبه ، 17 فروردين 1395 ، 07:57

مصــاحبۀ پوهنــوال داکتــر اســدالله حیــدری با هفته نامۀ "افق" استرالیا به سلسلهء معرفی وقدرشناسی از دانشمندان،فرهنگیان وشخصیت های ممتاز در میان هموطنان عزیز ما، اینک مصاحبه یی داریم با جناب پوهنوال داکتر اسدالله حیدری سابق استا د انستیتوت پولیتخنیکِ پوهنتون کابل که ایشان برعلاوه ازداشتنِ تحصیلات مسلکی با درجه دکترا در رشتهء انجنیری ساختمانی، نوشته ها وسروده های زیاد نیز دارند که به چاپ رسیده و مورد استفاده علاقمندان قرارگرفته است. همچنان سروده های شان در محافل فرهنگی وا دبی زمزمه شده وازطریق امواج رادیوهای صدای افغان، رادیوی دری، ونوای کهسار به خوانش قرار گرفته است. اینک باب سخن را با جناب شان باز میکنیم وشما خوانندهء عزیز را به میزبانی می گیریم؛
ضیا: محترم داکترصاحب! لطف کنید طوریکه لازم میدانید، خودرا به خواننده های عزیزمعرفی کنید؟
داکترحیدری: بنام خداوند دانا وتوانا ! قبل از معرفی کوتاه، سلام های نهایت گرم وصمیمانهء خویش را خدمت همه خوانندگان عزیز هفته نامه وزین افق و خاصتاً خدمت استاد ضیا ضیا، این خدمتگار فرهنگی جامعهء افغانی ما درآسترالیا، تقدیم میدارم.
اینجانب پوهنوال داکتر اسدالله حیدری فرزند مرحوم حاجی محمد حیدرخان، قوم الکوزائی، سکونت آبائی، آببازک ولایت لوگر، بتاریخ دوم عقرب ۱۳۱۶ خورشیدی درشهر زیبای کابل، دریک خانوادۀ متدین دیده به جهان گشودم. ازآوان
طفولیت به دین مقدس اسلام بسیار پا بند وعلاقمند بودم. قبل از رسیدن به سن بلوغ، تلاوت قرآن عظیم الشأن را با تجوید آموخته بودم.
ضیا: طوریکه تذکرداده شد،شما سا بقه استادی دارید،میشود، درمورد تحصیلات خود وهمچنان اینکه چه تدریس میکردید، معلومات دهید؟
داکترحیدری: من تحصیلات خود را تا صنف نهم درلیسهء عالی نجات والی صنف دوازدهم در مکتب تخنیک ثانوی بادرجه اعلی تکمیل نموده وبدون گذشتاندن امتحان کانکورپوهنتون بصورت فوق العا ده شامل دانشکده انجنیری دانشگاه کابل گردیدم. درسال۱۳۴۱ ازآنجا بااحراز درجهء اول فارغ گردیده و مستقیماْ شامل کا درعلمی آن دانشکده گردیدم. دراواخرسال ۱۳۴۳برای تحصیلات عالیتر به اتحاد شوروی سا بقه اعزام گردیدم.دراواخرسال۱۳۴۹ با اخذ درجه دکتورا موفقانه به وطن عودت نموده و درانستیتوت پولیتخنیک کابل به تدریس شروع نمودم. درپولیتخنیک،دردیپارتمنت های ساختمانهای صنعتی ومدنی، مهندسی، سرکسازی وبندوانهار وهمچنان دردانشکده انجنیری دانشگاه ننگرهار، دیزا ین وسنجش ساختمانهای کانکریتی تقویه شده باسیخهای فولادی یا باصطلاح انگلیسی Reinforced Concrete Constructions را تدریس میکردم.
ضیا: چرا ازافغانستان مهاجرشدید، وچه وقت به آسترالیا تشریف آوردید، اگر مختصراً معلومات دهید؟
داکترحیدری: بنده مانند هزاران افغان وطنپرست که نخواستند تحت قیادت غلامان حلقه به گوش وقلاده برگردن روس های اشغالگرخدمت نمایند، خدمت کردن را درزیر دست آن وطنفروشان، ننگ وعارخود دانسته ودرتلاش ترک وطن محبوب خود بودم. چهار بارکوشش نمودم که یکبار در نیمه راه گرفتار و زندانی شدم. بلاخره ازلطف الهی درآگست۱۹۸۵موفق شده ودرپاکستان مهاجر شدم. بعد ازیکسال زندگی دراسلام آباد، بتاریخ۱۶جولای۱۹۸۶وارد شهر زیبای سدنی شدم.
ضیا:از وقتیکه به آسترالیا آمدید،چه کارها وفعالیتهای علمی،اجتماعی وهرچیز دیگری که برازندگی داشته باشد، انجام داده اید؟
داکترحیدری: بلی،با رسیدن به آسترالیا، دیپلوم وسایراسناد تحصیلی خود را برای ارزیابی به مقامات مربوط دولت آسترالیا فرستادم که دیپلومم به درجه دکترا تأیید وتثبیت شد. متأسفانه هرچند کوشیدم در رشته مسلکی خود کاری پیدا کنم، اما نتوانستم. خوشبختانه فرصت و وقت کافی برای کارهای اجتماعی پیدا نمودم. چون سالها هم درس خوانده بودم وهم تدریس نموده بودم، به اصطلاح دست زیرچانه ننشسته وبرای اولین باردرسدنی تدریس تجوید قرآن عظیم الشأن را برای یک تعداد هموطنان عزیز ما،اعم ازذکورواناس،جوانان وسالمندان، شروع نمودم. وبرای مدتی درس های تجوید را از طریق رادیوی صدای افغان ازسال اول آمدنم به آسترالیا،تقریباً در تمام مجالس اسلامی،اجتماعی وفرهنگی که از طرف هموطنان عزیزما دایر میشد،اشتراک نموده وسهم فعال داشتم. یکی از بارزترین فعالیت های که من درآن سهم داشتم،تأسیس انجمن فرهنگی المهدی(عج) درسال۱۹۹۴ومتعاقباً اعمارمسجدومرکز اسلامی المهدی (عج) نیز به پیش می بردم.
درسال۱۹۹۹ درحضوربالغ برهزار نفرمسلمان دول مختلف اسلامی، اعم از ذکور واناث ونمایندگان دولت آسترالیا رسماً افتتاح گردید. بنده از تأسیس انجمن الی ده سال متواتربه صفت رئیس انجمن درخدمت هموطنان عزیزوسا یرمسلمانان قرارداشتم.
ضیا: حال از نوشته ها وسروده های تان بگوئید که با دنیای نظم، نثر وشعر چگونه پرداختید؟
داکترحیدری: درسن شصت ودوسالگی بادرک هجران ودوری ازوطن عزیزم ازلطف والهام الهی به سرودن اشعار،خصوصاً میهنی شروع نمودم.
پیش ازترک اجباری وطن عزیزم۲۵اثرعلمی مسلکی نشرشده داشتم که ازجمله هفت اثرم دراتحاد شوروی سابقه به نشر رسیده بود.
اززمان آمدنم به آسترالیا تا حا ل آثارنشر شدهء نثری ونظمی ام قرارذیل است:
خلاصهء تجوید چاپ سدنی، راهنمای مناسک حج (فشرده وبه زبان ساده) چاپ سدنی، تعلیم قرآن عظیم الشأن برای نوآموزان چاپ اول سدنی، تعلیم قرآن عظیم الشأن برای نوآموزان چاپ دوم ایران، برگ سبزمجموعهء اشعارچاپ سدنی، فریاد مهاجر مجموعهءاشعارچاپ اول ایران، مختصری از تعلیم تجوید قرآن کریم چاپ ایران، فریاد مهاجر چاپ دوم ایران،فاطمهء زهرا(س) شمهء از ولادت تاشهادت چاپ سدنی، گزیدهءمقالات اسلامی،اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی چاپ سدنی، قلب آسیا مجموعهءاشعارچاپ سدنی،گزیدهء اشعارمشتمل از: مناجاتیه ها،میهنی،سیاسی،قطعات،دوبیتی ها یارباعیات وتک بیت ها،چاپ
سدنی، اشعار ومضامین مختلف بنده که ازطرق وبسایت های گفتمان، کاتب هزاره،۲۴ساعت،رهروان،خاوران،روزنه،کابل ناتهـ، افغان جرمن، شعر افغانی،هفته نامهءوزین افق،هفته نامهء وزین امید درامریکا،نشریه های چاپی آسترالیا مانندآریانا،مجلهءگلبرک،مجلهءآفتاب،نوای فرهنگ وانیس مهاجر، مجموعاً بالغ برهشت صد مطلب. برعلاوه درگوگل وبعضی سایت های دیگروفیس بوکهای افغانی ما،بالغ برصد ها مطلب.
ضیا: شعرازنگاه شما چیست؟ وچطورمیتواند سروده های نظمی یا شعری بالای خواننده تأثیر بگذارد؟
داکترحیدری: من درخودشا یستگی ولیاقت آنرا نمی بینم که راجع به"شعر چیست؟" ابراز نظرنمایم. استاد ملک الشعرا "بهار" راجع به شعرمیگوید:
شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل
هست شاعرآنکسی کاین طرفه مروارید سفت
صنعت وسجع وقوافی هست نظم ونیست شعر
ای بسا ناظم که نظمش نیست الاحرف مفت
شعر آن باشد که خیزد از دل وجوشد زلب
باز در دل ها نشیند هر کجـا گوشی شنفت
دراینجا تنها اینقدر ازگفتار پیامبر گرامی اسلام(ص)را علاوه میدارم که ایشان فرموده اند: سخنی که از دل برآید، بر دل نشیند،وسخنی که اززبان برآید در گوش فرونرود.
ضیا: به جوانانی که میخواهند به سوی شعر روی بیاورند، چه توصیه ها دارید؟
داکترحیدری: توصیهء من برای جوانان آنست که زیاد ترسروده ها و اشعار شعرای بزرگ وکلاسیک وهم اشعارشعرای امروزی را مطالعه نموده وازآنها الهام بگیرند.هیچوقت شرم نکنند،ازاشخاص وارد درزمینه پرسان کنند، سروده های خورا با اآنها درمیان بگذارند واگر لازم بود اصلاح نمایند. ندانستن شرم نیست مگر ندانستن وتظاهر به دانستن شرم است. درعین حال ازآنانیکه شاعروادیب اند،خواهشمندم اینهارامأیوس نکرده بلکه تشویق وترغیب شان نمایند.
ضیا: حالاچه مصروفیت دارید، درکجا زندگی میکنید، از فرزندان بگوئید، از صحت وسلامت تان بگویید؟
داکترحیدری: حالا هفتادوهشت سال عمردارم و درزمرهء متقاعد ین میباشم. مصروفیت های زیادم درمنزل،درمسجد وخواندن ونوشتن میباشد. بالغ بر دو سال میشود که صحتم چندان خوب نیست وتکلیف های جوانی!!! روز به روزافزوده میگردد. باآنهم خداوندمنّان را شاکرم که هنوز بار دوش دیگران نگردیده ام. درشهرک کمپبل تون سدنی زندگی دارم. سه دختر وسه پسردارم که همه ازدواج نموده وتحصیل کرده میباشند. ازعنایات بی پایان الهی نه دخترو هشت پسرنواسه دارم.
ضیا: از شما تشکر، طول عمرپرباروسلامت وجودتان رااز بارگاه ایزد متعال تمنامیکنم.
داکترحیدری: آقای ضیا ضیا، از شما هم جها ن سپاس، امیدوارم با فامیل محترم که همه همکاران فرهنگی شما میباشند،شا د وخرم بوده وتوفیقات بیشتر از پیش را از خداوند منّان برای هر یک تان استدعا دارم. والسلامAdvertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 236 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.