Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نوروز بخشـــی از شــناســنامۀ مــــاست PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط گفت‌وگو گردان: هارون مجیدی   
دوشنبه ، 26 اسفند 1392 ، 09:09

ســـبز یا ســیاه با اســتاد صــادق عصـــیان (شــاعــر و اســتاد دانشـــگاه):ســـبز یا ســیاه با اســتاد صــادق عصـــیان (شــاعــر و اســتاد دانشـــگاه):
گفت‌وگو گردان: هارون مجیدی
درود:
درود
سبز یا سیاه؟
سبز
با روزگار چه حال دارید؟
به قول قلۀ بی بدیل شعرامروز پارسی، زنده یاد احمدشاملو: «روزگار غریبی ست، نازنین!» به سخن جاودانۀ بیدل همه دل«...چار باید زیستن نا چار باید زیستن» به این اساس گاه با روزگار می‌سازیم و گاه از روزگار می‌سوزیم.
زادگاه و زاد روز؟
بلخ، چهاردهم جدی سال1352خورشیدی.
آموزش‌ها؟
پس از فراغت ازصنف دوازدهم لیسه باختر شهر مزار، دورۀ لیسانس را دررشتۀ زبان وادبیات فارسی دری دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ به پایان بردم و دورۀ ماستری را در رشتۀ ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه ملی تاجیکستان به فرجام رسانیده ام.
آثار چاپ شده؟
«فصل های آفتابی» و « روشنتر از همیشه» مجموعه‌های شعری. «نمونه‌های شعر امروز بلخ» و«سیما و سخن» کتاب‌های گردآوری شده، درکتاب نخست، معرفی و نمونه شعرهای نزدیک چهل تن از شاعران معاصر بلخ و در کتاب دوم، شاعران، داستان نویسان و طنزپردازان ولایت‌های بلخ، سمنگان و سرپل با نمونه‌های نوشته‌های‌شان به معرفی گرفته شده اند.
زیرِ چاپ؟
دو مجموعه شعر، یک مجموعه برگزیده‌یی ازشعرهایم که به خط «سیرلیک» برگردان شده اند.
دو کتاب پژوهشی زیر نام «رازهای ماندگاری برخی از تنپوشه‌های کهن شعر فارسی» و «زنده گی و آثار محمد هاشم شایق افندی» و یکی دو کار دیگر، که هنوز به اتمام نرسیده اند.
از چه زمانی به این سو شعر می‌سرایید؟
از سال 1370خورشیدی به سرودن شعر آغاز کردم.
غزل یا سپید؟
بیشترین کارهایم در زمینه سرایش با استفاده از تنپوشۀ غزل ارایه شده اند.
وظایف؟
کمتر از یک سال در هلال احمر(سره میاشت) بلخ کار کردم. چندی در دفتر اسکان ملل متحد(هبیتات) و ادراه انکشافی مجتمع‌های خدماتی ایفای وظیفه می‌کردم و بیشتر از یازده سال است که در دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ مشغول تدریس می‌باشم؛ و در کنار آن مسوولیت بخش شعر انجمن نویسنده گان بلخ، مشاورت تلویزیون آرزو وعضویت هیات رهبری اتحادیه نهادهای مدنی بلخ را به عهده دارم.
بهترین دوست؟
شعر، اما دو سه تن از دوستانی دارم که با آنها به آرامش می‌رسم.
روزانه چند ساعت مطالعه می‌کند؟
در هر فُرصتی که بتوانم به مطالعه می‌پردازم، اما ساعت‌های بیشتری از شب را مطالعه می‌کنم.
کدام جریان در شعر معاصر کشور "جدی" بوده است؟
از دهه چهل به این طرف جریان‌های متعددی از شعر معاصر را داشته ایم، هر دوره برازنده گی‌های خود را داشته، اما هیچ دوره‌یی به اندازه دو سه دهۀ پسین از نظر کمیت و کیفیت شاعر و شعر، قابل توجه و درنگ نبوده اند، اما می‌توانم بگویم که جریان‌هایی که طی ده پانزده سال پسین، در بلخ، کابل و هرات به بار و باور رسیده اند کارهای‌‌شان امیدوار کننده بوده است.
شعر معاصر افغانستان بیشتر از چه رنج می‌برد؟
البته دریافت کاستی‌ها و ناپیراستی‌هایی که شعر امروزما را تهدید می‌کند، نیازبه آسیب شناسی جدی و همه جانبه دارد. اما در یک نگاه کوتاه و گذرا می‌توانم اشاره کنم که، شعر امروز افغانستان، دچار بحران مخاطب است به همین گونه از کم مایه‌گی در عنصر اندیشه رنج می‌برد و نیز برخی از سهل انگاری‌ها و سطحی نگری‌ها در ساخت و پرداخت شعر و ضعف و سستی در زبان مشکل دیگرشعر امروز است، بویژه در کار برخی از آفرینشگران جوان و کم تجربه.
هم‌چنان به کارگیری بیش از حد قالب‌های سنتی مانند غزل مشکل دیگری‌ست... و از سویی هم نگاه و نگرش‌های افراط‌گرایانه، زیر نام نوگرایی که مشتی از مسایل بی مقدار و خالی از جان و جوهر شاعرانه و به دور از بار عاطفی و باورهای زیبایی شناسی، ارایه می‌شوند، خود یکی داستانی‌ست پُر آب چشم...
جاودانگی یک اثر در چیست؟
راز جاودانه گی یک اثر دلایل گوناگون می‌تواند داشته باشد، اما به باور من، کشف سوژه بکر و بدیع، پرورش هنرمندانه، ارایه منسجم و یکپارچه آن با استفاده از زبان تازه و بازی‌های نوین زبانی، به علاوه صداقت و صمیمیتی که شاعر و نویسنده در انتقال حس و حال و مفاهیم و اندیشه‌های ناب و نایاب داشته باشد، به جاودانه گی یک اثر کمک می‌کند.
بهترین نشریۀ ادبی؟
بهترین نشریه ادبی، نشریه‌یی است که به بازتاب ادبیات راستین و ناب بپردازد، من یکی دو نشریه بیشتر سراغ ندارم که به این مسایل به صورت جدی و کار شناسیک می‌پردازد.
+چند تا عکس دارید؟
به تعدادی که دل تان بخواهد عکس دارم!
+در تعطیلی‌ها کجا می‌روید؟
در شرایط و در کشوری که ما زنده گی می‌کنیم گرفتاری‌ها به حدی است که تعطیلی‌ها خود فصل کارهای سنگین‌تر اند، اما در فُرصت‌هایی که برایم پیش می‌آید معمولن به سفرهای سیاحتی و فرهنگی برون از کشورمی‌روم.
+نوروز؟
نوروز جشن بزرگ رویش و بالنده گی است، روز قیام و قیامت طبیعت، روز رستن و رستاخیز گُل وگیاه. نوروز یکی از بزرگترین آیین‌های نیاکانی ماست که حکمت‌ها و نعمت‌های فروانی را در خود حمل می‌کند و فلسفۀ زنده گی یک قوم با مدنیت را به دوش می‌کشد.
+نوروز ام‌سال از چه اهمیتی برخوردار است؟
نوروز برای ما همان اندازه مهم است که هویت ما برای ما مهم است. نوروز بخشی از شناسنامۀ تیره و تبار پُر افتخارما در گذشته‌های دور است. نوروزبخشی از میراث‌های گرانسنگ ماست که از گذشته گان برای ما رسیده است. نوروزبیانگرعظمت یک ملت آگاه وبا درایت است که ازهزاران سال پیش با احوال و اوضاع طبعیت آشنایی و وقوف داشته اند. امروزهم پاس‌داری و ارج‌گزای از آیین‌های پسندیده و سترگ، مانند جشن نوروز از مسوولیت‌های بزرگ ما است.
+نقد یک اثر چقدر مهم است؟
به همان اندازه که آفرینش یک اثر مهم است، نقد هم مهم است. نقد راستین و جدی علاوه از این که خط روشن و درشتی بین آثار مبتذل و آثار برازنده می‌کشد، سطح ذوق مخاطبان را بلند می‌برد. نویسنده اثر را هم متوجه فراز و فرود کارش می‌سازد، راه را برای خلق آثار ارزش‌مند باز می‌کند و با به چالش کشیدن هنجارهای حاکم، زمینه را برای پویایی و پایایی یک اثر بوجود می‌آورد.
+تا حال چند تا نقد نوشته اید؟
نوشتن نقد کاردشواری‌ست، اما من تا اکنون نقدهایی در پیوند به برخی از آثار ادبی نوشته ام از جمله نقدهایی برمجموعه شعرهای شاعران، که در نشریه‌های داخل و برون از کشور به چاپ رسیده اند. جدا از این دوست داشته ام که نوشته‌های من روی مسایل گوناگون از جمله مسایل اجتماعی و سیاسی نیز با نگاه تحلیلی و منتقدانه باشد و از این رو گاه در کوتاه‌ترین نوشته هایم این مسأله بازتاب یافته اند.
+چرا نقد در جامعۀ فرهنگی جا نیفتاده است؟
نبود نقد جدی و همه جانبه، و نبود فرهنگ نقد پذیری سبب شده که نقد نتواند پا به پای آفریده‌های ادبی سیرکند. هر چند در یک دهه اخیر وضعیت نقد نسبت به گذشته بهتر شده است و به عنوان یک ژانر مهم و سازنده مورد قبول جامعه فرهنگی و ادبی قرار گرفته است اما هنوز زمان زیاد نیاز است تا این پدیده نیک جایگاه واقعی خود را بیابد. دلیل آن هم نداشتن منتقدان واقعی و حرفوی است و این مسأله سبب شده تا هر چرندی با پوشاندن جامه نقد پا به عرصه بگذارد و باعث واکنش بسیاری از صاحبان آثار گردد.
نبود مخاطب و نیزعدم پذیرش نقد از جانب آفرینشگران، خود مشکل دیگری در فرا راه جا نیفتادن نقد است.
+آواز خوان مورد پسند؟
من به آوازخوانان نه، بلکه به آهنگ‌های خوب علاقه مندی دارم، همیشه آهنگ‌های زیبایی از احمد ظاهر و فرهاد دریا و گوگوش و یکی دو تن دیگر را می‌شنوم.
+رانندگی؟
بلی، بلدم.
+خط دیورند را می‌پذیرید؟
به نظر من قبول کردن و یا رد کردن این خط در گفتار، دردی را درمان نمی‌کند، خط دیورند خط تنش و خط بحران زا میان ما و همسایه جنوبی است، خوش دارم با یک تصمیم خرد ورزانه و عملی به ماجرای این خط پایان داده شود.
+چه نگاهی به بیش از یک دهه کار ادبی فرهنگیان و ادیبان بلخ دارید؟
بلخ یکی از دهه‌های پُربار ادبی خود را پشت سرگذاشت و در این یک دهه استعدادهای زیادی به بارو بالنده گی رسیدند، آثار قابل درنگ خلق کردند، کتاب‌های خوبی در زمینه‌های گونه‌گون ادبی بویژه شعر داستان، طنز، نقد و پژوهش‌های ادبی به چاپ رسیدند و نیز نشست‌ها و برنامه‌ها و گردهمایی‌ها و جشنواره‌های فراوان فرهنگی و ادبی راه اندازی شدند. انجمن‌ها و نهادهای فرهنگی و ادبی روی کار آمدند و جریان‌های خاص از جمله جریان بانوان نویسنده و شاعر شکل گرفتند، نویسنده‌گان و شاعران در جشنواره‌های محلی و ملی و بین المللی حضور یافتند و خوش درخشیدند. به این ترتیب بلخ فرهنگی و فرهنگیان بلخ دهۀ درخشانی را تجربه کردند.
اما با این همه شور و شگفتی در اوضاع و احوال فرهنگی و ادبی بلخ، کاستی‌ها و ناراستی‌هایی نیز وجود داشت که باعث کندی در حرکت‌های فرهنگی و ادبی می‌گردید و عرصه را برای بالنده‌گی بهتر و بیشتر ادبی و فرهنگی تنگ می‌کرد. نبود امکانات کافی برای چاپ به موقع آثار خلق شده، کم توجهی و بی مهری مسوولان دولتی نسبت به نویسنده گان و دست آوردهای آنان، نبود نقد و نظارت همه جانبه برای نشر و پخش آثار، فروپاشی زود هنگام ساختارهای فرهنگی و ادبی به دلیل نداشتن امکانات، سطحی‌‌نگری، سهل انگاری و عدم جدیت برخی از جوانان آفرینش‌گر در خلق آثار، برخوردهای سلیقه‌یی، خود برتربینی‌ها و گروه بازی‌ها و گروه سازی‌های ناشیانه برخی از اشخاص و مشکلات دیگری از این دست، ناگواری‌هایی را به همراه داشته است که حالا نمی‌شود در این فُرصت اندک به همۀ آن‌ها پرداخت.
+چرا بیشترینه نهادهای فرهنگی در بلخ زود خاموش شدند یا کار های شان کمرنگ شد؟
همانگونه که پیش از این یادآور شدم، بلخ یکی از مکان‌های است که جوشش و کوشش فرهنگی در آن پُررنگ است و نسل‌های گوناگونی از شاعران و نویسنده گان با ویژه گی‌ها و سلیقه‌های مختلف در کنار هم قلم و مقدم می‌زنند. از اینرو هرازگاهی نهادی بویسله گروهی، بخصوص جوانان ساخته می‌شود و بعد از یک مدت در اثر اختلاف سلیقه از هم می‌پاشد، چون گاهی پی ریزی بسیاری از ساختارها یا به اساس مصلحت‌ها بوده و یا به اساس رفاقت‌ها و بخاطر جبهه گیری علیه دیگران، درحالی که آنچه در پایه گذاری یک نهاد ادبی مهم و ارزش‌مند است رسیدن به یک درک مشترک از ادبیات و دست یافتن به باور مشترک ادبی و موضع‌گیری‌های همگون در راستای ادبیات آن هم نگرش‌های ادبی نو و متفاوت از دیگران با مانیفست یا بیانه جدید است، که در یک هم‌سویی گروهی منتج به ایجاد یک نهاد نو، استوار بر نیاز آن زمان یا حد اقل خود آن گروه باشد. اما از دیرزمان به این طرف دو سه نهاد ادبی و فرهنگی در بلخ مشغول فعالیت جدی و پیگیرانه اند، مانند انجمن آزاد نویسنده گان بلخ، خانۀ داستان بلخ و به همینگونه یکی دو نهاد دیگر که پیوسته در کار کشف و پرورش و معرفی قلم به دستان جوان از طریق برگزاری نشست‌های هفته‌وار برای خوانش و نقد آثار و برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌ها و چاپ کتاب اند.
+در این روزها شاعران از بلخ فرار می‌کنند، چرا؟
ـ جوانان زیادی را سراغ دارم که از فضای پیچیده و سر درگم حاکم در جان و جهان ما به ستوه آمده اند و فکر می‌کنند راه نجات و رسیدن به آرامش نسبی این است، که «باید برون کشید ازین ورطه رخت خویش». در این میان شاعران و نویسنده گان جوان نیز جزء صدها جوان دیگر اند که راهی دیارغربت می‌شوند، از اینکه شاعران یک سرو گردن از دیگران بلند تر و شناخته شده تراند، به محض رفتن جای خالی شان احساس می‌شود ما متوجه رفتن شان می‌شویم. درحالی که استعدادهای زیادی در عرصه‌های دیگرجای خود را خالی می‌گذارند که ما کمترمتوجه آنهاییم. دلیل رفتن جوانان آگاه‌تر، سرخوردگی‌ها و نبود شغل مناسب و دیگر وسواس‌هایی است که دل شاعرانه شان تداوم این وضع را بر نمی‌تابد و از سویی هم زمینه‌ها و بهانه‌های نسبتاً مناسبی هم برای برون رفتن فراهم است، از این رو فرصت‌ها را غنیمت می‌پندارند وب ا استفاده ازآن راه سفر پیش می‌گیرند تا از کجا سربدر آرند.
+نام‌های مستعارِ تان؟
من هیچ‌گاه نام مستعار نداشتم. در پای نوشته هایم پیوسته نام اصلی ام را درج می‌کردم حتا شدیدترین نوشته‌های انقادی و سیاسی ام با نام خودم انتشار یافته اند.
+شاعر مورد پسند؟
داکترسمیع حامد
+نویسندۀ مورد پسند؟
استاد رهنورد زریاب
+شاه بیت؟
این جا جوابِ نامۀ عاشق تغافل است
بیهوده انتظار خبر می کشیم ما«بیدل»
+حامدکرزی؟
شخصی، که فرصت‌های فراوانی را قربانی سیاست‌های ساده لوحانۀ خودش کرد.
+غیرت افغانی؟
اصطلاح تعریف ناشده روزگارما!
+انتخابات؟
درکشورما،موضوع هیاهو برانگیزبرای هیچ.
+برای آینده چه برنامه دارید؟
چاپ دو سه عنوان از کتاب هایم، که آماده شده اند، نوشتن «آسیب شناسی شعرمعاصر پارسی افغانستان در پنج دهۀ پسین»، ادامۀ تحصیل در دورۀ دکترا و برخی از برنامه‌های پیدا وپنهان دیگر که خیلی قابل پیشبینی نیستند.
+تحفۀ تان برای نوروز باوران:
1
کاش میبودی بهار امسال هم جان میگرفت
زنده گی را بوی عطر ِخاک و باران میگرفت
کاش میبودی کنارم ای سپیدار بلند
بازوان ِسبز ِمارا عشقه پیچان میگرفت
کاش میبودی به دستور ِلبت گل می شگُفت
از نفس هایت نسیم ِصبح فرمان میگرفت
باز هم جفتی پرستو های عاشق،لانه یی
زیرسقف ِعشق ما ـ ای نوبهاران ـ میگرفت
کاش میبودی که با هم لاله های دشت را
دسته میکردیم و از ما دست ِطوفان میگرفت
کاش میبودی لب ِدریای آمو،روی ریگ
آفتاب از حس ِما یک عکس ِسوزان میگرفت
2
چراغ ِرابطه ها را دوباره روشن کن
عنایتی به من و تیره گی ِ این تن کن
ببین چقدر پراکنده و پریشانم
بیا و چارۀ آشفته حالی ِ من کن
رُمان خاطره های ورق ورق شده را
دوباره گِرد ِهم آور،ز نو مدَوِّن کن
دوباره با نفس ِسبز ِزنده گی برگرد
درختِ سوخته را لایق ِشگفتن کن
بیا و باغ ِبه آتش کشیدۀ خود را
پُرازطراوتِ باران و عطر ِسوسن کن

+ممنون از این که وقت گذاشتید، خدانگه‌دار:
ممنونِ شما هم که این فرصت را مساعد کردید، خدانگه‌دار.
یادداشت: سبز یا سیاه ویژۀ پرس و شنود با شاعران و فرهنگیان است که در دو روزنامۀ نوروز(یکشنبه ها و چهارشنه ها) در کابل به نشر می‌رسد.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 212 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.