Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

چند لحظه با روشندل دانشمند! PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط ضیا ضیا   
شنبه ، 11 شهریور 1396 ، 11:02

چند لحظه با روشندل دانشمند!خانم نوریه لطیف کارمند انجمن حمایت از معیوبین در جامعۀ چند فرهنگی ایالت نیوساوت ویلز یا (MDAA ) که دفتر شان در شهرک Granville موقعیت دارد، از هفته نامۀ " افق" خواست از فعالیتهای موسسۀ شان به ویژه از کارهای خودش ویکتن از همکاران ایرانی تبارش که خود معیوب است ودران موسسه به منظور باز یابی توانایی ها و باز توان بخشی خانمهایی که معیوب به دنیا آمده اند و یاهم در اثر عوامل مختلف بعد از تولد معلول شده اند، معلومات ارائه کند. تا آن عده فارسی زبانان ( افغانی، ایرانی) که با همچو مشکل مواجه اند، از برنامه های مفید آن موسسۀ ، استفاده به عمل آورده بتوانند.


روز دیگر به موسسۀ MDAA رفتم. خانم لطیف مرا به یک اتاق رهنمایی کرد و خودش چند لحظه بعد همراه با خانمی که قد بلند، موهای طلایی کوتاه ، سر وصورت زیبا و چهرۀ متبسم داشت، داخل اتاق شدند. حینیکه دو یا سه قدم به داخل پا گذاشتند، خانم لطیف دستش را به بازوی او رساند. انگار که خواسته بود او را به نشستن بالای چوکی کمک کند. راستش این حرکت خانم لطیف مرا متعجب ساخت و با خود در جدل بودم که خانم لطیف چرا اینگونه حرکت!! را در برابر این خانم انجام می دهد، مگر این خانم چشم ندارد؟
هنوز جدال ذهنی ام تمام نشده بود که همان خانم دستش را مثل نا بینایان حرکت داد. وقتی انگشتانش با قسمتی از چوکی به تماس شد، آنگاه جای نشستن چوکی را لمس کرد و به چوکی نشست. دانستم که او از ناحیۀ بینایی مشکل دارد.
بی درنگ خانم لطیف گفت: خانم دکتر همکار ما میباشند. بهتر است خود تان در معرفی با همدیگر بپردازید...
خانم دکتر خود را چنین معرفی کرد:
نامم ژیلا حسنلو زادگاهم تهران، دکتورا در رشتۀ روانشناسی و آموزش وپرورش دارم، نا بینا هستم و از مدتی به این سو در موسسۀ MDAA در همینجا کار میکنم.
خانم ژیلاحسنلو خواست با چند کلمۀ کوتاه به معرفی اش خاتمه دهد، اما جلو صحبتش افتادم و گفتم؛ خانم دکتور! شما نمی توانید با چند کلمۀ مختصر خلاص شوید، شما یک خانم عادی نیستید و یا بهتر بگویم یک دکتر خانم دانشمند و متفاوت از دیگر خانمهای دانشمند می باشید. حرف، حرف شما قابل شنیدن است و هر سخن شما برای من و خواننده های هفته نامه (افق) بسیار با اهمیت است. پس محبت بفرمایید، از آغاز برای ما چیز هایی بگویید!
خانم ژیلا تبسم نمکی به چهره اش نقش بست و ادامه داد:
شاگرد خوبِ مکتب ( مدرسه) بودم، شور و شوقِ فراگرفتن درس و تعلیم در وجودم جوشان بود. در مدرسه نمره های اعلی می گرفتم، آموزگارانم مرا دوست داشتند، زنده گی با تمام زیبایی هایش برایم لذت بخش بود. به امید آیندۀ پر از نشاط همراه با موفقیت ها نَفَس می کشیدم. در اوج همین احساسات و امیدواری ها، هژده سالم بود. آهسته آهسته یک حس دیگر در من ایجاد شد. آری! سبزی برگ درختان، رنگِ دلپذیر گلها، آبی آسمان و حتی صورت زیبا و پُر ازمحبتِ پدر و مادرم تا آموزگاران و همکلاسی ها و بالآخره خط های کتاب ... برایم تاریک و تاریکتر شده می رفت. طبق معمول به چشم پزشک مراجعه کردم، مراجعه ام نزد چشم پزشکان ادامه یافت، با تاسف که مشکل چشمانم ناشناخته ماند. تا آنکه یک تن از متخصصان چشم( امریکایی) بامن مواجه شد. پس از معاینات، جسورانه برایم گفت؛ پیش ازانکه بینایی چشمانت را از دست بدهی، باید با دنیای نابینایان اُنس بگیری و آماده گیهای دنیای نابینایی را در خود پرورش بدهی!
آخ که چه پیامی؟! شنیدن این پیام برای یک تازه جوان که با دنیا، مردم دنیا، زمین، آسمان، ستاره ، جنگل، دریا، خانه، کوچه، شهر بازار، مکتب، معلم، پدر، مادر و همه وهمه انس گرفته باشد و با همه امید واری ها چشم به جهان دوخته باشد،چگونه میتواند به یکباره گی پدرود بگوید؟ بی شک که درد است و فراتر از درد که تا حال کلمه یا واژه یی در قاموس بیان یا گفتار آدمی در هیچ زبان دنیا وجود ندارد که به بیان همچو احساس پرداخته باشد و هیچ ترازویی وجود نخواهد داشت که مقدار این احساس را پیمانه کند . دریغ و درد، یگانه چیزی که توانست مقدار و تاثیر همچو درد را احساس و تحمل کند، همان سینه، قلب، ذهن، گوشت وپوست ژیلای جوان، زیبا و ژیلای با دنیا دنیا آرزوها و امید ها بود که سنگینی آنرا تحمل کرد.
ژیلای جوان با وجود تحمل این وضع هرگز قبول نمی کرد با چنین آینده، سازش کند و هرگز نمی خواست با نابینایان حتی هم صحبت شود. زیرا ذهن و دماغش در حریم چنین هیولای نا خواسته که روشنی چشمانش را از او می گیرد، چه سان باید خوی کند؟
همگام با سخن ها و صحبتهای خانم ژیلا گویا؛ که از من یک کتلۀ خاموش، ساکت و مبهوت ساخته شده بود. غرق در دنیای او شده بودم. غرق در درک احساسات و نقش تصویر های به جا مانده در لوح ذهن و دماغ او، و از همه مهمتر به حرکات چشم ها و نگاه های نافذ او که اصلاً تصور نمی شد نابینا باشد...
خانم ژیلا به ادامۀ کلام پرداخت و گفت:
پیش ازانکه بینایی خود را از دست داده باشم، ناگهان تصمیم گرفتم که جسارت داشته باشم! باری به دنیای نابینایان قدم بگذارم و ببینم که آنها را چگونه می یابم! با همین عزم به دنیای آنها داخل شدم، به زودی حقیقت را یافتم. فهمیدم که مردم بینا، نسبت به دنیای نابینایان اشتباه فکر میکنند. آنها تصور می کنند که انگارمعیوبین به ویژه نابینایان انسان های ناتوان اند، یا از زنده گی بهره ندارند، دنیای آنها بی نور و بی فروغ است و ازین قبیل تصوراتِ واهی دیگر... من نابینایان را توانمند، مصمم، امید وار و چراغ ِدلِ شان را افروخته با نور معنویت یافتم که حس آن منحصر به خود آنها میباشد.
بلی! با هر روزی که می گذشت، گرمی و روشنی دنیا برایم طوری می نمود که گویا خورشید یواش یواش از برجِ ظهر به سوی عصر و نشستگاه غروب نزدیکتر شده می رود و دامن شب گسترده می گردد. آفتاب بینایی ام غروب کرد، شب رسید، چنان شبی که هرگز روز نشد. دنیا با هرچه دار و ندارش برایم تاریک شد. دیگر از روشنی دنیا چیزی را دیده نمی توانستم، و اما در همان تاریکی شب از پسِ هاله ها ، ستاره های امید در آسمان زنده گی ام به درخشش آغاز کرد و همان ستاره های فروزانِ امید بود و است که تا حال در پرتو آن به زنده گی ادامه داده ام و جسورانه ادامه خواهم داد.
خانم ژیلا از مرحلۀ جدید زنده گی اش که تازه بینایی اش را از دست داده بود، پرداخت و گفت: طوری که پیشتر یاد کردم، قبل از مواجه شدن به نابینایی کامل یک مقدار آماده گی ها را از ناحیۀ آشنایی و همچنان استفاده از تکنولوژی و روش های علمی باز توان بخشی به نا بینایی را یاد گرفتم، به درس، تعلیم و دریافت سایر مهارتهای لازم دست زدم. توانستم در امتحان کانکور دانشگاه تهران از میان هفت هزار شاگرد رتبۀ ششم را احراز کنم و یقین دارم که رتبه ام بیشتر از ششم می شد، اگر مترجم زبان انگلیسی بصورت درست سوالات را برایم توضیح می کرد. رتبۀ بالاتر را می گرفتم. به هر حال در رشته روانشناسی و آموزش و پرورش کامیاب شدم، در قبال آن به فراگیری موسیقی ( پیانوی سنتی) نیز پرداختم.
باری در جریان همین گفت و شنود ها نگاهم به خانم لطیف افتاد که او هر دوی ما را نظاره می کند و می شنود و بسیار دقیق می شنود. با شوخی برایش گفتم:
خانم لطیف! قرار بود با شما سخن ها داشته باشم، اما با کسی مرا مقابل ساختید که خود به حاشیه رفتید. خندید و اضافه نمودم؛ متعاقب این برنامه، ما وشما نیز گفتنی های خود را می گوییم.
جلو صحبت دوباره به دست خانم ژیلا افتاد و گفت:
با دریافت سکالرشیپ جهت ادامۀ تحصیلات عالی دکتورا (PHD) در سال 2009در دانشگاه سیدنی در رشتۀ روانشناسی و آموزش و پرورش راه یافتم. تحقیقات علمی ام را روی حقوق معلولین و معیوبین که چطور زنهای معلول و معیوب را توانمند بسازیم، کار کردم و موفقانه آنرا به انجام رساندم. همچنان در جریان سالهای تحصیلی برای کسب  ( PHD ) در دانشگاه سیدنی، به گونۀ داوطلبانه به حیث رئیس هیأت مدیرۀ کار کردم و اکنون نیز ادامه می دهم. و اما کار رسمی من که درین موسسه (MDAA) مسئولیت دارم پروژه یی است که عطف توجۀ ما بالای آن عده زنان و دختران معیوب و معلول می باشد که از ناحیۀ ذهنی به مشکل مواجه هستند. باید گفت؛ زنهای معیوب از ناحیۀ ذهنی، مورد آزار و اذیت خانواده، اجتماع و حتی مراقبین و مراکز نگهداری قرار می گیرند و این خشونت ها شامل آزار های فزیکی، احساسی، کلامی و صدمه های مالی می باشد. به این دلیل که معیوبین ذهنی از فکر و عقل سالم برخوردار نیستند، اکثر آنها دنیای طفلانه و کودکانه دارند. متاسفانه که این دست معیوبین علاوه از تحمل شکنجه، آزار و خشونت های متنوع، مورد تجاوز جنسی نیز قرار می گیرند که این عمل جفای بزرگ به انسان و انسانیت است.
ما تلاش میکنیم ازشیوه های گوناکون جهت رهنمایی، آموزش و توان بخشی از طریق صحبت، قصه، داستان، نشان دادن عکس، فلم وهر امکان دیگر به معیوبین یاد بدهیم که چگونه از حقوق شان دفاع کنند، چه قسم ارتباط سالم بر مبنای احترام به وجود بیاورند تا مشارکت و موجودیت شان فی مابین خود شان و جامعه ثمر بخش واقع گردد. کار ها و مسئولیت های مشخصی که به من سپرده شده، طبیعتاً به تنهایی انجام نمی دهم، با من 4 نفر خانم همکار می باشند که مشترکاً وظایف مان را مطابق برنامه و پلان انجام میدهیم. کار های گروپی ما برای تا حدود 30 نفر معیوب در هر برنامه می رسد که علاوه از خود ما از اداره های پولیس، استادان دانشگاه ها، دکتوران و کلینیک های صحی، روانشناسان و کسانی که از جهات مختلف می توانند معیوبین را در برابر مقابله با انواع خشونت ها یاری برساند، با برپایی کلاس های آموزشی، ایراد سیمینار ها و غیره کمک می کنیم. و یکی از کار های داوطلبانه ام برای معیوبین و معلولین برقراری رابطه میان معیوبین و معلولین است که آنها بتوانند باهم دوست شوند، راز و نیاز کنند و با همدیگر همکاری کنند.
این بود مختصر گپ هایی که از خیرات خانم نوریه لطیف با خانمِ دانشمند دکتور ژیلا حسنلو سعادت دیدار یافتم. وعده می سپارم به زودی از کار ها و فعالیتهای خانم نوریه لطیف درین موسسه گفتنی های جالب را تقدیم تان خواهم کرد.

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 11 شهریور 1396 ، 11:07
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 114 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.