Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بحران کاپیتالیسم، پذیرش محتوم مارکسیسم نیست PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط محمد قاسم هاشمی   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 19:51

بخش دوم

در مورد تحدید ثروت:

در مورد سرمایه های نقدی افراد باید، با در نظرداشت عاید سرانهء هر کشور، قواعدی را وضع نمود که مطابق به آن هیچ فردی نتواند سرمایه نقدی بیشتر از حد معینی را به اسم خویش در جریان اقگنده و از آن فقط به حساب خویش منفعت حاصل نماید.

ادامه مطلب
 
گزارشی از بــرنــانــهء مـــادر تـــی وی PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط بــرنامه مـــادر تــی وی   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 14:05

گزارشی  از  بــرنــانــهء  مـــادر تـــی وی
بــه گــرداننــده گـی بــانــو مســتوره هــاشــمی

برنامهء ویژه در بــارهء محتــرم پــروفیســور رســول رهیــن، زنــده گینــامــه و آخــریــن آثــار چــاپ شــدهء ایشــان

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 7 ارديبهشت 1388 ، 08:51
 
پارلمان نقطه عطفی برندانم کاری؛ یاسازش های پنهانی؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نوراحمد رجاء   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 11:57

بنام خدای یکتا وبی همتا

سحر میگفت بلبـــل باغبان را
در این باغ جزنهالی غم نروید

به پیری میرسد خـاری بیابان
ولی گل تا جوان گردد بمیرد (؟)

خواستم که رسالت نویسندگی ام را زیرپاگذارم؛ روی ندای وجدانم سرپوش سکوت راحاکم سازم؛ عقل وهوش چشم وگوشم را شخصیت وحیثیتم را؛

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:09
ادامه مطلب
 
محققان وپژوهشگران بمثابه رهگشایان برحق جامعه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 12:21

فرهیخته گان واندیشمندان گرامی، راه اندازی همایش ویژه بنیاد گذاری (کانون پژوهشگران افغانستان) را به پیشگاه کاندید اکادمیسن جناب دکتور اسداله حبیب، دست اندر کاران محترم همایش با شکوه، حاضرین گرامی وکافه ملت نجیب افغانستان از صمیم قلب تبریک وتهنیت میگویم. وسپاسگزارم ازینکه برای من اجازه دادند تا نکاتی را پیرامون موضوع بعرض برسانم.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 12:45
ادامه مطلب
 
عبث PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد عارف یوسفی   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 11:33

عبــــث                                                    

عمـری زشــوق بکوی تـو رفتـم ولی عبث
دیــوانــه و بیمـــار تــو گشـتــم ولی عبث

با آب دیـــده هـای وفـــــا و صفــای خـود
هر جور وهـرجفای تو شُـستم ولی عبث

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 15:03
ادامه مطلب
 
انتخابات ریاست جمهوری به مثابۀ "دور باطلی" از وامانده گی های دیرپای مردم افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 10:44

بحث بر سر انتخابات ریاست جمهوری آیندۀ افغانستان کلافۀ سردرگمی راماند که هر روز با نزدیک شدن زمان انتخابات هر آن پیچیده تر گردیده و آرایش انتخاباتی در فراز و فرود تصمیم های شکننده و بی باورانه شخصیت ها و گروههای صاحب قدرت و سایه بانهای آن ها در سایه روشن سیاست های امریکا و اروپا هرروز

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:31
ادامه مطلب
 
شب شعر وغزل برای بانوان جوان افغان در اروپا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط غوث الدين مير   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 11:50

با سازماندهی کانون فرهنگ افغان دراتریش، انجمن همبسته گی با مهاجرين وکارکنان فصلنامه بانو

کانون فرهنگ افغان دراتریش به حمایت انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا وکارکنان مجله بانو ارگان نشراتی انجمن در نظر دارند، تا به همکاری واشتراک فعـــــال بانوان افغان در اروپا اعـم از شاعران، نويسنده گان، ژورناليستان وفعـالان اموراجتماعی وزنان، محفـــل با شکوه شعر، غزل وموسيقی را در مـــــــاه اگست سال 2009 در شهر وين کشور اتريش دعوت وبرگذار نمايد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 11:57
ادامه مطلب
 
چشم دید PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نذیر ظفر   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 10:54

چشم دید: - واقعیت های است که هر کس در جر یان زنده گی خود آنرا میبیند و اکثرا چشم دید ها در سا بق سینه به سینه انتقال میشد و دلیل آنهم این بود که قاطبه مردم از نعمت سواد و نو شتن بر خور دار نبودند؛ مگر امروز اکثریت مردم میتوانند چشم دید شانرا در رشته تحر یردر آورند و خا طرات شانرا بنگارند.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:38
ادامه مطلب
 
مجلهء (خراسان) چاپ کالگری کانادا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط امان معاشر   
جمعه ، 4 ارديبهشت 1388 ، 20:15

اولین نسخهء ماهنامهء خراسان به دو زبان فارسی و انگلیسی در شهر کالگری ولایت البرتا کانادا با آغاز سال ۱۳۸۸ هجری شمسی از چاپ برآمد. شمارۀ اول خراسان نشانهء توسعهء اندیشه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اطلاع رسانی جهت بالا بردن سطح اگاهی هموطنان است.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:14
ادامه مطلب
 
یک قطره دریا! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط میر احمد م. لومانی   
جمعه ، 4 ارديبهشت 1388 ، 19:46

بنام خداوند عدل و داد!

بخش اول

تاریخ ما شیار از خون است! و مکتب ما، مکتب اعتراض است و مکتب عدالت و عدالت در رهبری امامت و امام یعنی شخصیت مسئول، متعهد و بیدار و روشنفکر و..... و در پیشاپیش خلق الله در طول اعصار و تاریخ.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:41
ادامه مطلب
 
دارالمساکین PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط نورالله وثوق   
جمعه ، 4 ارديبهشت 1388 ، 19:29

                                                   
آب و آسیاب

تشــکر خــــانَتـــان آباد یاران
عطــــاتان برلقــاتان باد یاران
شبی ازخواب برخیزید وبینید
که آب از آسیاب افتــاد یاران

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:46
ادامه مطلب
 
طرح جبهه وسیع متحد ملی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سید آقا خسروی   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 19:21

طرح جبهه وسیع متحد ملی
بخاطر بیرون رفت از بن بست ســــیاسی در کشور و تشکیل یک حکومت ملی و مردمی در افغانستان

بنام پروردگار عالمیان:
نخست از همه گرم ترین سلامها و تمنیات نیک خودرا حضور تک تک ازهموطنان عزیز و با شهامت اعم ازخواهران و برادران مستضعف افغانستان و تمام اقوام و ملیت های ساکن در افغانستان وتمامی مظلومین جنگ سه دهۀ اخیر ازصمیم قلب تقدیم میدارم.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 19:46
ادامه مطلب
 
فراخوان برای شرکت درهمایش ویژه بنیادگذار (بنیاد خیریه غازی میرمسجدی خان کوهستانی) PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط از سوی کمیته برپایی همایش   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 12:54

هموطنان عزیز!
بر اساس تصمیم قبلی تعدادی از هموطنان عزیز مهاجر مبنی بر تاسیس بنیاد خیریه غازی میرمسجدی خان کوهستانی، به اطلاع رسانیده میشود که (نهاد خیریه غازی میر مسجدی خان کوهستانی ) بعنوان یک نهاد خیریه اجتماعی غیر حزبی وغیر وابسته با برپایی همایش ویژه بنیاد گذار (مجلس موسسان) آن پی افگنی خواهد شد. درین همایش شماری ازشخصیتهای اجتماعی ودوستداران...

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 14:36
ادامه مطلب
 
هشت ثور ازدید برخی نمایندگان مردم، درشورای ملی! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نذرالله عنایت   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 11:25

هشت ثور سالروز پیروزی مجاهدین ومردم افغانستان دربرابرنیروهای خارجی ورژیم دست نشاندۀ اتحاد جماهیرشوری سابق درکشوراست.

این روزهمه ساله طی مراسم دولتی تجلیل می شد. سال پاردرهمین روز درنخستین لحظات که جشن...

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 14:54
ادامه مطلب
 
همسویی احتمالی جنبش و وحدت محقق PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط رستم پیمان   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 12:58

با جرت میتوان مدعی شد که بزرگترین دلیل همسویی احتمالی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که هر دو حزب در معاملات و معادلات سیاسی افغانستان در چند سال اخیر تا حدودی بیشتر نسبت با سایر احزاب و جناح های درون قومی خویش از اقوام هزاره و ازبک نمایندگی کرده اند...،

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 15:21
ادامه مطلب
 
اخلاق اداری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط زبیراحمد نیازی   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 13:10

اخلاق از جمله علوم اجتماعی است و از چگونه بودن و چگونه زیستن انسان سخن میگوید و بر تعدیل غرایز و تصحیح رفتار آدمی می پردازد.
به عبارت ساده و مختصر اخلاق شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و درست و ترک ناصحیح و نادرست است. بنابرین اذهان کرده میتوانیم که اخلاق اداری عبارت از چگونه کار کردن در اداره است یا به آن می پردازد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 14:37
ادامه مطلب
 
تکوین عافیت PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط غلام جیلانی پژوه   
يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 13:37

                                                                   
تابه لب دارم شعار زندگی
بوسۀ صلحم نثار زندگی

درمکان امن وفارغ ازجد ل
لذتی دارد کنارزندگی

ای همه جنبندۀ آدم نژاد
چون شمایید پاسدارزندگی

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:43
ادامه مطلب
 
کرزی با لغو مراسم تجلیل از سالروز پیروزی جهاد به خون هزاران شهید اهانت کرد. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرشته حضرتی   
شنبه ، 5 ارديبهشت 1388 ، 07:47

25 اپریل 2008

ریس جمهور کرزی دستور داده است که هزینه ی تجلیل از سالروز پیروزی جهاد ومقاومت مردم افغانستان برای آسیب دیدگان زلزله در جنوب شرق به مصرف برسد. هرچندکه کمک به قربانیان زلزله و سایر حوادث طبیعی یک اقدام انسان دوستانه میباشد اما دستور حامد کرزی برای ممانعت ازتجلیل سالروز پیروزی مجاهدین ومردم قهرمان افغانستان،...

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:30
ادامه مطلب
 
گیتار نواز یما شپون در شهر وانکوور کانادا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط امان معاشر   
جمعه ، 4 ارديبهشت 1388 ، 19:37

در اولین شب موسیقی و غزلخوانی که تاریخ دهم اپریل در خانهء فرهنگی (مولانا) در شهر وانکوور برگزار شده بود تعدادی از چهره های نو ولی با گذشته های ادبی و هنری پر افتخار نیز به گفته های خودشان...

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:14
ادامه مطلب
 
چراغ خانه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط غلام جیلانی "پژوه"   
جمعه ، 4 ارديبهشت 1388 ، 20:29

 چراغ خانه

صفات خاصه ئی راعام کردند    
چراغ خانه رازن نام کردند

مقام مادری برزن سپردند
عجب رفعت عجب اکرام کردند

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:42
ادامه مطلب
 
راهبرد نو کاخ سفید PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عزیز آریانفر   
پنجشنبه ، 3 ارديبهشت 1388 ، 23:00

افغــانســتان کندویی است کــه در آن عسل
بسیار کم و زنبورهای گزنده فــــــراوان است.
                                  عبدالرحمان خان

راهبرد نو کاخ سفید:
نوید بهروزی یا پیک سیه روزی؟

با اعلام و  آغاز پیاده  سازی استراتیژی  نو اوباما برای افغانستان، مرکز گرانش  و محراق  سیاست های جهانی
از عراق به افغانستان- دقیق تر به نوار مرزی افغانستان - پاکستان، گستره بود و باش قبایل پشتون کشیده شد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:29
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 564 563 562 561 بعدی پایان »

صفحه 561 از 564

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 62 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.